Hopp til innhold

KrF krever dødsstedsundersøkelse etter alle barnedødsfall

Kristelig Folkeparti og Barneombudet krever at det innføres en obligatorisk dødsstedsundersøkelse når små barn dør. De vil endre grunnloven slik at barnas rettssikkerhet veier tyngre enn foreldres rett til privatliv.

Vold Slettheia

VIL GJØRE DET OBLIGATORISK: Denne uken la KrF fram sitt representantforslag om å innføre en obligatorisk dødsstedsundersøkelse når små barn dør. Nå er det Stortinget som avgjør om barns rettssikkerhet skal styrkes på bekostning av foreldres rett til privatliv. Arkivbilde av krimteknikere som undersøker et åsted.

Foto: Per-Kåre Sandbakk/NRK

Kristelig Folkeparti (KrF) ber nå Stortinget fjerne foreldres mulighet til å nekte politiet å undersøke hjemmet når et barn dør uventet.

– Hvis det er slik at dette er grunnlovsstridig, så er KrF villige til å være med på en endring av loven. Vi ønsker så inderlig å sikre barns rettssikkerhet, sier partiets stortingsrepresentant Olaug Bollestad.

Representantforslaget fra KrF ble lagt fram i Stortingets spørretime denne uken:

Stortinget ber regjeringen vurdere om rettssikkerheten for barn som dør plutselig og uventet er ivaretatt på en tilstrekkelig måte eller om det bør vurderes ytterligere tiltak, og utrede muligheten for å innføre obligatorisk dødsstedsundersøkelse ved plutselig og uventet død.

NRK fortalte lørdag kveld at flere tilfeller av omsorgssvikt blir avdekket når rettsmedisinere foretar en såkalt dødsstedsundersøkelse, men ordningen er frivillig når et barn dør og det ikke er mistanke om noe kriminelt. Grunnlovens paragraf 102 om retten til privatliv verner foreldrene.

Olaug Bollestad

RETTSSIKKERHET: Bollestad sier at de så inderlig ønsker å sikre barns rettssikkerhet.

Foto: Erik Waage / NRK

Barneombud: – Paradoksalt og underlig

Bollestad får støtte av barneombud Anne Lindboe, som ber myndighetene om å sikre barn den samme rettssikkerheten som voksne har.

– Det er både en etterforskningsplikt og en obduksjonsplikt etter uventet barnedødsfall i dag. Derfor er det paradoksalt og underlig at vi lager veldig mye styr av om det skal være mulig å gå inn i hjemmet eller ikke, når de to første er mye mer inngripende, sier Lindboe til NRK.

Anne Lindboe

Barneombud Anne Lindboe frykter at omsorgssvikt mot små barn ikke blir avdekket fordi politiet blir varslet for sent.

Foto: Beate Riiser / NRK

Justis- og beredskapsdepartementet vil avvente

Nå er det Stortinget som avgjør om barns rettssikkerhet skal styrkes på bekostning av foreldres rett til privatliv.

Ingen i politisk ledelse i justis- og beredskapsdepartementet hadde søndag anledning til å gi et intervju om hva de mener om forslaget til KrF. I en e-post skriver de:

– Vi må få sett nærmere på forslaget som er fremsatt. Det er også nødvendig å avvente arbeidet helse- og omsorgsministeren har bedt Helsedirektoratet igangsette, sier statssekretær Hans J. Røsjorde (Frp) i Justis- og beredskapsdepartementet.

Foreldrene har etter grunnloven rett til å nekte en dødsstedsunderskelse, og politiet tror dette hindrer dem i å oppklare forbrytelser. Helse- og omsorgsminister Bent Høie sier overfor NRK at han skal følge opp saken.

SKAL FØLGE OPP SAKEN: Foreldrene har etter grunnloven rett til å nekte en dødsstedsunderskelse, og politiet tror dette hindrer dem i å oppklare forbrytelser. Helse- og omsorgsminister Bent Høie sier overfor NRK at han skal følge opp saken.

Høie: – Skal følge opp saken

Oslo-politiet har også bedt om en endring i rutinene for varsling ved barnedødsfall. I et brev til Politidirektoratet ber de om å endre en forskrift i helsepersonelloven, slik at politiet får hurtigere varsling fra helsepersonell etter barnedødsfall. Etter at NRK fortalte om dette lørdag, lovet helse- og omsorgsminister Bent Høie å ta tak i saken.

– Vi skal be Helsedirektoratet om å vurdere forslaget, samt involvere de berørte partene som foreldre som har mistet barn, politiet og helsepersonell, inn i den vurderingen, sier Høie til NRK.

Uavhengig av om Helsedirektoratet endrer forskriften eller ikke vil foreldre likevel beholde retten til å nekte politiet å gjøre undersøkelser i hjemmet når et barn dør uventet. Derfor ønsker altså politiet, Barneombudet og KrF i tillegg at regjeringen utreder mulighet for å gjøre dødsstedsundersøkelser obligatorisk.

Obduksjonssal Rettsmedisinsk institutt

SE VIDEO: Lørdag kveld meldte NRK at dødsfall som følge av omsorgssvikt ikke blir fanget opp, fordi foreldre kan nekte å slippe inn politiet når barn dør uventet. Politi og rettsmedisinere mener rettssikkerheten for små barn som dør er dårligere enn for voksne. Bildet er fra obduksjonssalen på Rettsmedisinsk institutt i Oslo.

– Kommer på etterskudd når et barn dør uventet

Under krybbedødsepidemien på 90-tallet ba Riksadvokaten om at man vektet hensynet til foreldre sterkere og politiet måtte tre et skritt tilbake. I 2011 fikk imidlertid politiet etterforskingsplikt ved alle uventede barnedødsfall.

Både Oslos politimester Hans Sverre Sjøvold og seksjonsleder Grete Lien Metlid ved voldsavsnittet i Oslo politidistrikt sier at politiet ofte kommer på etterskudd når et barn dør uventet og de frykter at overgrep og omsorgsvikt ikke blir avdekket.

Sjøvold sier det alltid er ønskelig fra politiets side å undersøke dødsstedet for å se på omgivelsene der barnet blir funnet, og ønsker samme praksis for barn som for personer over 18 år.

– Dette er ikke snakk om at politiet skal slå inn dører. Jeg ser for meg at vi kommer til dødsstedet sammen med helsepersonell, i sivile klær og opptrer på en diskret måte, sier Sjøvold til NRK.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ