KrF-barnehagesatsing gir seks nye plasser per kommune

KrF jubler over å ha sikret 200 millioner kroner mer til flere barnehageplasser. Men partilederen innrømmer at han gjerne skulle hatt mer penger på denne posten.

Klosteret barnehage

NOEN FÅ PLASSER: 200 millioner kroner vil gi seks barnehageplasser i hver kommune.

Foto: Charlotte Haarvik Sanden / NRK

Regjeringen la frem sitt budsjettforslag med 100 millioner kroner mer til barnehageplasser, som skulle gi 800 flere barn en plass i barnehage. I forhandlingene fikk KrF plusset på 207 millioner, som tilsvarer 2.600 barnehageplasser

Seiersklem mellom KrFs Knut Arild Hareide og Venstres Trine Skei Grande

GOD STEMNING: Seiersklem mellom KrFs Knut Arild Hareide og Venstres Trine Skei Grande etter at de to støttepartiene og regjeringspartiene ble enige om budsjettet for 2015.

Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

– Nå får vi bygd flere barnehageplasser og tilbudet blir bedre, og det blir en mer fleksibel mulighet til å ta opp barn. Dette er i realiteten starten på en oppbygning som gjør at vi får enn full barnehagedekning for de yngste barna, sier KrF-leder Knut Arild Hareide.

Men hvor stor betydning vil dette få for hver enkelt kommune? Deler vi 2.600 plasser på landets 428 kommuner, får vi 6 plasser per kommune.

– Jeg kan gjerne innrømme at jeg skulle hatt mer penger på denne posten, men jeg er glad vi har løftet denne saken, sier Hareide.

I sitt alternative budsjett la KrF opp til 4.000 nye barnehageplasser

– Hadde ikke klart å bygge ut nok

Bruker vi tallene som Kommunesektorens organisasjon (KS) opererer med blir tallet enda lavere. De bruker tall som tilsier at en småbarnsplass i barnehage koster 197.226 kroner. Deler vi igjen på landets kommuner er vi nede på 2 barnehageplasser per kommune. Bare i Oslo står 2.000 barn i kø. Hovedstaten ga i fjor plass til alle rettighetsbarn, men ikke alle som ønsket fikk plass.

– Er du klar over hvor lite 2.600 plasser er?

– Vi er klar over at kapasiteten til å bygge ut barnehageplasser neste år ligger i nærheten av det nivået vi legger oss på nå. Så selv om vi hadde lagt oss på et høyere nivå, så hadde vi ikke greid å bygge ut så mange plasser som trengs, forklarer Hareide.

I 2013 gikk i underkant av 290.000 norske barn i barnehage, men hovedutfordringen har lenge vært at barn født etter 1. september ikke er garantert barnehageplass året de fyller ett år.

•Tidslinje: Slik var kampen om milliardene
•Samleside:
Alt om statsbudsjettet 2015

Vil ha flere barnehagelærere

I utdanningsforbundet er de både fornøyde og misfornøyde med barnehagepunktet på det som ble det endelige statsbudsjettet for 2015.

– Det er veldig bra at regjeringen vil styrke økonomien i barnehagen. Det er nødvendig, sier nestleder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal.

Steffen Handal

VIL HA FLERE PEDAGOGER: Steffen Handal i Utdanningsforbundet ville heller sett en satsing på kvaliteten i skolen

Men gleden stopper også der. Handal mener kvaliteten burde stå i fokus med å satse på flere barnehagelærere i stedet for flere plasser.

– De gjør en feilprioritering og burde heller satset på kvalitet framfor kvantitet. Først og fremst burde de sørget for at alle barn møter en barnehagelærer og at barnehagene har 50 prosent barnehagelærerdekning. Vi ville prioritert annerledes, sier Handal.

– Men er det ikke bra at flere barn får plass i barnehage?

– Det er bra at flere barn kan komme i barnehage, når vi er klare for det. Vel så riktig og viktig er det å satse på kvaliteten. Vi har satset enormt mye på utbygging, men ikke klart å følge opp med å sikre kvaliteten.

To opptak i året eller rullerende opptak

Pengene til barnehagene er ikke øremerkede og kan i realiteten brukes på helt andre områder. Helge Eide, KS-direktør i interessepolitikk, sier det er vanskelig å garantere at pengene vil komme barnehagene til gode.

– Kommunene har kommet langt i planleggingen, så det er usikkert hva de kan gjøre på den siste måneden før budsjettet vedtas i desember. Ingen kan si noe sikkert før året er omme, sier han.

– Vil 2.600 nye plasser gi mer fleksibilitet i barnehagene?

Helge Eide, KS

IKKE SIKKERT TIL BARNEHAGE: – Ikke sikkert at pengene blir brukt på barnehager, sier Helge Eide i KS.

– Hvis man får flere barnehageplasser som følge av dette, vil det selvfølgelig gi økt mulighet til et fleksibelt opptak. Vi har egentlig to problemstillinger. Det ene er om man ved hovedopptaket på høsten skal gi plass til flere enn de som har rett til det, det andre er om det oppstår nye behov utenom fristen 1. september.

Eide forteller videre at hvis alle barn skal få plass i barnehagen når de ønsker det, vil det bety at barnehagene må ha flere tomme plasser gjennom året. Det fører til et behov på flere tusen nye barnehageplasser. To opptak i året vil koste 1,75 milliarder kroner, mens det ikke er gjort noen beregninger på hvor mye et rullerende opptak vil koste.

– Men det er klart at når det er flere tusen det dreier seg om, og man må ha ledig kapasitet hele året, så er det ganske kostnadskrevende, sier Eide.

Her er regjeringens budsjettforslag (Ekstern lenke)

Les KrF sitt alternative budsjettforslag (Ekstern lenke)

Les Venstres alternative budsjettforslag (Ekstern lenke)

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger