Willoch krever terroransvar i statsbudsjettet

Kåre Willoch krever at Justisdepartementet tar hovedansvar for terrorberedskapen i Norge allerede i statsbudsjettet for neste år.

Kåre Willoch

KREVER HANDLING NÅ: Tidligere statsminister for Høyre og leder for sårbarhetsutvalget, Kåre Willoch.

Foto: Roald, Berit / SCANPIX

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Tiden er overmoden for å samle ansvaret for norsk terrorberedskap, mener tidligere statsminister Kåre Willoch.

Han krever at ansvaret legges ett sted - hos justisdepartementet - og at satsingen må synliggjøres allerede i statsbudsjettet for 2012.

Hør mer om saken fra NRK Dagsnytt her:

I dag er ansvaret for nasjonale sikkerhetsoppgaver spredt hos flere ulike departementer og hos det lokale politiet i Oslo.

Sikkerhetsvaktene i regjeringskvartalet jobber for Departementenes servicesenter (DSS), som igjen er underlagt Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.

Flere nasjonale polititjenester - slik som politiets helikoptertjeneste, bombegruppen til politiet og beredskapstroppen - ligger under spesialseksjonen i Oslo politidistrikt og må kjempe om budsjettkroner der.

Willoch ledet det såkalte Sårbarhetsutvalget fra 1999 til 2000. Utvalget hadde ansvar for å utrede samfunnets sårbarhet med sikte på å styrke beredskapen.

Ifølge Willoch lider terrorberedskapen fortsatt under for mange sjefer.

– Sårbarhetsutvalget mente at alt burde samles i et eget sikkerhetsdepartement. Hvis man ikke ønsker en slik ordning må mest mulig ansvar legges til justisdepartementet, sier han til NRK.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Ødelagt kantinebygg til Høyblokka

FAD HAR ANSVARET FOR SIKKERHETEN: Det er fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet som har ansvaret for sikkerheten i regjeringskvartalet.

Foto: Torgeir Haugaard / Statsbygg

– Mangler motiv og myndighet

Forslaget til statsbudsjett for neste år presenteres torsdag 6. oktober.

NRK har tidligere fortalt at til tross for at stortingspolitikerne bestemte i 2002 at helikopteret skulle være bemannet hele tiden, lot justisdepartementet politiet selv bestemme hvor ofte helikopteret skulle stå klart i beredskap fra 2007.

Siden har beredskapen til helikopteret blitt kraftig redusert.

Ifølge Willoch er den manglende helikopterberedskapen 22. juli et synlig bevis på at norske myndigheter nå må tenke nytt i forhold til terrorberedskap.

– Det er helt uforståelig at ansvaret for politihelikopteret er delegert fra Justisdepartementet til en lokal instans. Man hadde delegert myndighet til å la helikopteret stå på bakken, påpeker den tidligere Høyrestatsministeren.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Politihelikopter (arkivfoto).

- SYNLIG BEVIS: Politihelikopteret på bakken er et synlig bevis på hull i ansvarsforholdene for terrorberedskapen, mener Willoch.

Foto: Kvale, Jens O. / SCANPIX

Willoch er også kritisk til at hovedansvaret for sikkerheten i regjeringskvartalet nå ligger hos Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet.

– Man har delegert ansvaret til instanser som ikke har de rette motivene for å løse oppgavene, sier Willoch.

– Sikkerhetsarbeidet i regjeringskvartalet led under mangel på folk, og mangel på myndighet. Det ble svært alvorlig. Ansvaret for sikkerheten i regjeringskvartalet var lagt til fornyingsdepartementet, som verken hadde kompetanse eller tilstrekkelig motiv for å løse dette på en tilfredsstillende måte. Det er opplagt at dette burde ligge under justisdepartementet, sier Willoch.

– Terrorister venter ikke

Allerede i august rettet Kåre Willoch kritikk mot regjeringen for mangel på styring i forhold til terrorberedskapen.

– Risikoen for terrorisme er det hele tiden, og man kan ikke regne med at terrorister venter til at vi får tid til å forberede oss. Eller for å si det litt mer spøkefullt: Man kan ikke regne med at de holder seg unna feriene, sier han.

Lover å styrke politiet

Justisdepartementet vil ikke si noe til NRK nå om hvordan de skal fordele terroransvaret i statsbudsjettet som blir lagt frem neste uke, men sier de vil komme tilbake til dette når statsbudsjettet legges frem.

Departementet skriver i en e-post til NRK at de har satt i gang flere tiltak for å styrke terrorberedskapen og samfunnssikkerhetsarbeidet de siste årene.

Departementet sier de har styrket Oslo og Nordre Buskerud politidistrikter med 100 stillinger, og viser til at sivilforsvaret har fått 30 millioner kroner i ekstrabevilgninger.

– Det vil også komme ytterligere ressurser som følger opp kontraterrorsatsingen som kom i revidert nasjonalbudsjett i mai i år med 5,3 millioner til PST, 20 millioner til Beredskapstoppen, og styrking av Krisestøtteenheten. Dette vil bli fulgt opp i budsjettarbeidet, skriver Justisdepartementet.

Hør hele intervjuet med Kåre Willoch her:

BAKGRUNN: Les mer ansvarforholdene rundt politihelikopteret

Les: Storberget gikk vekk fra eget helikopterkrav

Les: Politihelikopteret står stadig mer på bakken

Les: Hadde ikke politihelikopter under angrepene

SISTE NYTT

Siste meldinger