Hopp til innhold

Krever svar om atomjuks i Halden: – En forskningsetisk skandale

Bellona, MDG og SV reagerer kraftig på opplysningene om forskningsjuks ved atomreaktoren i Halden. – Svært alvorlig og en sikkerhetsrisiko, sier SV. De krever at næringsministeren rydder opp.

Une Bastholm (MDG).

Talsperson Une Bastholm (MDG) reagerer sterkt på opplysningene om forskningsjuks ved atomreaktoren i Halden.

Foto: Mariam Butt

Det stormer rundt det norske kjernefysiske miljøet i Halden. Våren 2019 varslet en ansatt om at det var manipulert med forskningsresultater ved atomreaktoren i byen. Nå har, som NRK har omtalt, en gransking avdekket at varsleren hadde rett, og at minst fire store atomkraftkonsern har mottatt forskningsdata fra Norge som var manipulert.

– Vi ser alvorlig på dette. Mest alvorlig er det at de manipulerte resultatene kan ha hatt sikkerhetsmessige konsekvenser, uttalte direktør Ole Harbitz i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet til NRK i pinsen.

Miljøpolitisk talsmann Lars Haltbrekken i SV forventer nå at næringsministeren redegjør for saken i Stortinget.

Lars Haltbrekken om retur av asylsøkere til Norge

Lars Haltbrekken, miljøpolitisk talsmann i SV.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Vi må få full klarhet i hva som har skjedd, og hva som gjøres for å rydde opp i den sikkerhetsrisiko dette kan ha skapt, sier han.

MDG-leder Une Bastholm deler bekymringen.

– Som samfunn er vi helt avhengig av at vi kan stole på at forskere ikke jukser. Den folkelige tilliten til atomkraft er allerede skjør. Ved å bedrive forskningsjuks, som tilsynelatende har skjedd her, undergraves tilliten ytterligere. Dette er en forskningsetisk skandale, sier hun.

Fare for sikkerheten?

Miljøstiftelsen Bellona mener at hemmeligholdet i denne saken er alvorlig. I et brev til Institutt for Energiteknikk (IFE) ber de om mer informasjon.

«Vi spør derfor hvem som står bak, hvorfor det er jukset, og hva konsekvensene kan være?», skriver Bellona.

I brevet skriver miljøstiftelsen at de ikke kan akseptere at feil, som kan ha hatt sikkerhetsmessige følger for et ukjent antall atomkraftverk på et ukjent antall steder, holdes hemmelig.

«Hvilke land har vært oppdragsgivere, og hvilke land har mottatt data som er blitt manipulert?», spør Bellona i brevet, som også er stilet til Direktoratet for samfunnsvern og atomsikkerhet (DSA).

Vil ikke røpe kunder

IFE vet fortsatt ikke nok om hvordan de manipulerte dataene er blitt brukt hos kundene til å utelukke at saken har utgjort noen sikkerhetsrisiko ved kjernekraftverk rundt omkring i verden. Dette jobber de fortsatt med å avklare.

Ledelsen ved instituttet nekter å opplyse hvilke kunder det er som har bestilt de aktuelle testene ved Haldenreaktoren. Det begrunner de dels med at Økokrim er koblet inn, og dels med at de er bundet av konfidensialitetsavtaler med kundene.

Nils Morten Huseby

IFE-direktør Nils Morten Huseby.

Foto: Anniken Mihle / NRK

– Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet fører tilsyn med granskingen vår og har fullt innsyn i alle funn og vurderinger. Vi er også i kontakt med tilsynsmyndighetene i relevante land. IFE har satt inn alle tilgjengelige ressurser for å få alle fakta på bordet og avklare om dette har hatt sikkerhetsmessige konsekvenser. Det arbeidet fortsetter med uforminsket styrke, sier IFE-direktør Nils Morten Huseby.

Tirsdag sendte de et brev til Bellona der de opplyser at det er mye de ikke kan svare på, men at de likevel inviterer Bellona til et møte.

Tre kontinenter

NRK fortalte i helga at det er store kunder i atomindustrien tilknyttet minst fire ulike prosjekter som er berørt av forskningsjukset. Kundene holder til på tre ulike kontinenter, og at et av landene er Canada.

Greenpeace i Canada mener tilliten til atomindustrien er veldig lav i utgangspunktet. Derfor er det veldig alvorlig at det nå blir kjent at data som industrien benytter seg av kan være manipulert.

– Folk i Canada må få vite hvordan dette kunne skje, og hvilke type data dette dreier seg om, sier Shawn Patrick-Stencil i Greenpeace Canada til NRK.

Mener IFE har tatt saken på alvor

Pressekonferanse om koronasituasjonen, Iselin Nybø

Næringsminister Iselin Nybø (V) vil få spørsmål fra SV på Stortinget om hvordan denne saken blir håndtert.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Nærings- og fiskeridepartementet ble orientert om varselet som kom i fjor vår, og er holdt løpende orientert om granskingen. Næringsminister Iselin Nybø skriver til NRK at hun opplever at IFE har tatt saken på største alvor.

– De har foretatt grundige undersøkelser av forholdene, og informerte raskt politiet, sier hun.

IFE er en selvstendig stiftelse, og er selv ansvarlige for sin forskning og for sine kunder.

– Jeg er trygg på at politiet vil sørge for å ytterligere få belyst sentrale forhold i denne saken. Saken er under etterforskning og vi kan derfor ikke kommentere nærmere, skriver Nybø.

Kan gjelde flere prosjekter

Manipuleringen med data har ifølge en intern granskingsrapport skjedd ved fire prosjekter som har blitt gjennomført i Halden i perioden 1990 til 2005.

Konsulentfirmaet Kvamme Associates gransker om det også kan ha forekommet misligheter ved tre andre prosjekter, noen av dem ligger lenger fram i tid.

Saken er meldt til Økokrim. De opplyser til NRK at de foreløpig ikke har avgjort om det skal iverksettes politietterforsking.

AKTUELT NÅ