Hopp til innhold

Krever strakstiltak etter banebrann

Havarikommisjonen har avdekket feil i T-banetog som kan føre til brann. De krever nå strakstiltak for å bedre sikkerheten.

Brann ved Brynseng stasjon

Oslo T-banedrifts overvåkingsvideo viser brann i i MX 3000 T-banetog ved Brynseng stasjon.

Foto: Statens havarikommisjon

Statens havarikommisjon for transport (SHT) har offentliggjort en rapport på bakgrunn av tre branntilløp i de nye T-banetogene av type MX-3000.

Fra oktober til januar var det tre branntilløp i T-banevogner i Oslo.

Et branntilløp inntraff i tunnelen på fellesstrekningen, mens de to andre andre skjedde på linjen i friluft. Branntilløpene oppsto ved stasjonene Nathionalteateret, Brynseng og Holmen.

- Ikke optimal løsning

- Vi vurderer hyppigheten av branntilløpene og skadepotensialet er såpass stort at vi har valgt å se nærmere på saken, sier avdelingsdirektør Kurt A.Olsen for jernbaneavdelingen i Statens havarikommisjon for transport.

Havarikommisjonen ser alvorlig på branntilløpene.

- I konstruksjonen som fører strømmen inn i toget og fører det fra A til B har det vært overslag som fører til brann. Den tekniske løsningen som er valgt for toget er ikke optimal, og vi ber derfor kollektivselskapet om å se på andre løsninger, sier Olsen.

Fullt av passasjerer

I oktober tok tok fyr i en T-banevogn mellom gamle Valkyrien stasjon og Nationalteateret. Toget var på vei østover og var fullt av passasjerer. Toget kom seg etter hvert fram til Nationatheatret stasjon hvor passasjerene ble evakuert og stasjonen ble stengt.

(Artikkelen fortsetter)

Sakeder etter brann ved Holmen stasjon

Skadene på vognen som brant ved Holmen stasjon i januar 2010.

Foto: Statens havarikommisjon

Vaskevann og salt

- Branntilløpene har alle oppstått i forbindelse med strømavtakere og undersøkelsen har så langt hatt et fokus rettet mot disse, heter det i rapporten.

I rapporten kommer det fram at vaskevann og salt passasjerene drar med seg fra saltede veier, kan være en av årsakene til branntilløpene.

To feiltyper

Undersøkelsen har avdekket to forskjellige feiltyper. Den første feiltypen har vist seg å føre til at sikringen går og at stømmatingen stanser slik at det ikke oppstår brann.

Ved den andre feiltypen har ikke strømtilførselen blitt automatisk stanset, og brann kan oppstå. Det er denne feilen SHT har sett nærmere på, står det i rapporten.

De første vognene av typen type MX-3000 ble satt i trafikk september 2006.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger