Vil ha nasjonale regler for nikab- og burka-bruk

Det bør innføres nasjonale bestemmelser om bruk av ansiktsdekkende plagg som nikab og burka i skolen, mener ekspert på menneskerettigheter.

Niqab

Njål Høstmælingen mener at det bør lages en nasjonal politikk om bruk av ansiktsdekkende plagg som nikab og burka, for å motvirke dagens ulikebehandling. Arkivbilde.

Foto: Mohamed Abed / Afp

Flere fylker og kommuner vurderer nå å innføre forbud mot bruk av ansiktsdekkende plagg som nikab og burka i skolen.

Ekspert på menneskerettigheter og direktør ved International Law and Policy Institute, Njål Høstmælingen, mener at det bør innføres nasjonale bestemmelser om bruk av denne typen religiøse plagg.

– Jeg mener det fordi saken har med ikke-diskriminering og tros- og livssynsfrihet å gjøre. Du kan gjerne ha lover regler der det er lokale behov. På disse to feltene er det ikke de lokale som bestemmer innholdet, men det er du som individ, sier Høstmælingen til NRK.

Njål Høstmælingen

Njål Høstmælingen er direktør ved International Law and Policy Institute.

Foto: International Law and Policy Institute

– Vi har en lik regel og det kan bestemmes lokalt

Han mener at politikerne lider av beslutningsvegring fordi de ikke ønsker nasjonale regler på dette området. Kunnskapsministeren Kristin Halvorsen kjenner seg ikke igjen i beskrivelsen, og avviser at hun er feig:

– Vi har en lik regel og dette kan bestemmes lokalt. Vi har ikke fått noen henvendelser om at man ønsker seg noen nasjonale regler på dette, så jeg tror dette fungerer utmerket, sa Halvorsen til NRK i februar i år.

Det er ikke kjent hvor mange jenter eller i kvinner i skolepliktig alder som bruker ansiktsdekkende plagg i dag.

– Man kan tenke seg nettundervisning

Halvorsen får følge av både Høyre, Venstre og KrF, som alle mener at spørsmålet om forbud eller ikke bør avgjøres lokalt.

Oslo og Østfold har i dag forbud mot ansiktsdekkende plagg i skolen, mens Akershus fylkeskommune og Horten kommune vurderer et forbud.

Men et forbud innebærer også en plikt til å sørge for alternativ undervisning. Det sier nestleder i Likestillings- og diskrimineringsombudet Elisabeth Lier Haugseth:

– Man kan for eksempel tenke seg nettundervisning. Det gjennomføres jo i andre sammenhenger også, sier hun.

Kristin Halvorsen

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen sier at dagens praksis ikke strider mot diskrimineringsvernet, og at hun vil vurdere innføring av nasjonale regler dersom det blir behov for det. Arkivbilde.

– Kan fort bli et menneskerettighetsbrudd

Høstmælingen mener at det bør lages en nasjonal politikk for å motvirke dagens ulikebehandling. Samtidig sier han at dagens praksis ikke er brudd på menneskerettighetene, i hvert fall ikke foreløpig:

– Det er det ikke, men det kan fort bli det. Du risikerer fort en situasjon at en kommune har regler som tillater niqab eller burka i skolen, og så har du en annen skole noen kilometer unna som ikke tillater det, sier han.

Halvorsen svarer med at dagens praksis ikke strider mot diskrimineringsvernet, men at hun vil vurdere innføring av nasjonale regler dersom det blir behov for det.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger