Krever lovfestet rett til profesjonell tolk i helsevesenet

Bruk av profesjonell tolk i helsevesenet må bli lovpålagt for å forhindre at liv går tapt, ifølge likestillings- og diskrimineringsombudet. I ryggen har hun FNs rasediskrimineringskomité.

Sunniva Ørstavik

- DÅRLIGE TOLKER KAN VÆRE LIVSFARLIG: Likestillings- og diskrimineringsombudet, Sunniva Ørstavik, etterlyser at norske myndigheter følger opp kritikken fra FN om dårlige tolker i helsevesenet.

Foto: JON-ARE BERG-JACOBSEN / LDO

– Jeg snakker dessverre ofte med mennesker som får dårligere hjelp eller har misforstått den informasjonen de har fått i helsevesenet. Det kan få fatale konsekvenser, sier likestillings- og diskrimineringsombudet Sunniva Ørstavik til NRK.

I en fersk undersøkelse utført på vegne av Oslo kommune og Helse Sør-Øst slås det fast at kun én av ti tolker brukt i helsevesenet i hovedstadsområdet er kvalifisert til oversetterjobben.

Ifølge Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse, Nakmi, utgjør de dårlige tolkene en fare for pasientenes liv og helse.

Pasienter som ikke behersker norsk godt nok, risikerer feilbehandling fordi livsviktige opplysninger ikke kommer frem eller blir oversatt feil under pasientes møte med helsepersonell.

Rådgiver i Nakmi, Thor Indseth sier også til NRK at stor gjennomstrømming av tolker som ikke er kvalitetssikret verken på språkferdigheter eller profesjonalitet, medfører også en fare for at sensitive opplysninger kan komme på avveie.

Måtte utsette kreftbehandling

– Du har i dag rett på tolk i helsevesenet, men kvaliteten på de tjenestene er så varierende, forklarer Ørstavik.

Likestillings- og diskrimineringsombudet har selv fått høre mange eksempler på personer med minoritetsbakgrunn som har dårlige erfaringer med ukvalifiserte tolker i helsevesenet.

– En mann fikk utsatt viktig kreftbehandling fordi hans datter nektet å være tolk hos legen. Hun ønsket å være hans datter, og ikke hans profesjonelle hjelper, men da ble behandlingen utsatt, sier Ørstavik.

Hun krever nå at norske myndigheter lovfester retten til ikke bare tolk, men kvalifiserte, profesjonelle tolker.

Kritikk fra FN

Allerede i fjor høstet Norge kritikk i FNs rasediskrimineringingskomité, Cerd, for for dårlig tolkbruk i helsevesenet.

I rapporten fra 2011 skriver FN-komitén at de er «bekymret for mangelen på kvalifiserte og profesjonelle tolker, spesielt i helse- og rettsvesen» for minoritetsgrupper i Norge.

Komiteen oppfordrer norske myndigheter til å lovfeste retten til profesjonell tolking når det gjelder offentlige tjenester, og til å forby bruk av mindreårige og slektninger som tolker, som i mange tilfeller har blitt løsningen i pasientens møte med legen.

Thor Indseth

Thor Indseth i Nakmi, sier manglende kvalitetssikring av tolker også åpner for at sensitive opplysninger kan havne andre steder enn på sykehuset.

Foto: Camilla Wernersen / NRK
Etterlyser oppfølging av kritikken

Ett år etter etterlyser det norske likestillings- og diskrimineringsombudet en oppfølging av FN-kritikken.

– Jeg forventer at helsepolitikerne kommer på banen, og sier at de skal ta fatt i dette fordi dette er en alvorlig utfordring for vårt velferdssystem, sier hun.

Hun sier lovgrunnlag, finansiering og organisering må sikres på en slik måte at det ikke blir opp til den enkelte – verken pasient eller tjenesteyter – å finne løsninger når det må tolkes.

– Jeg treffer mye helsepersonell som jobber veldig godt med dette, men de mangler penger og et godt nok system, og innmellom også forståelse, for hvor viktig dette er for at alle pasienter skal få riktig og god nok hjelp, sier Ørstavik.

– Kunne like gjerne hatt en dukke som tolk

Leder for Norsk tolkeforening, John Richard Sciabà, er positiv til å likestillings- og diskrimineringsombudets krav om å lovfeste retten til profesjonelle tolker i helsevesenet.

– Det høres veldig bra ut, selv om definisjonen av «profesjonell» kan by på utfordringer, sier lederen av tolkenes fag- og interesseforening til NRK.

Han sier retten til tolk i sykehus-sammenheng i Norge i dag er å regne som en proformarett.

– Myndighetene anser denne retten for oppfylt dersom det bare dukker opp en eller annen som kaller seg for tolk. Av og til kan man ha inntrykk av at man bare kunne ha hatt en oppblåsbar dukke med påskriften «tolk» tilstede isteden, hevder han.

Vil endre systemet

Richard Sciabà

Leder for Norsk tolkeforening, John Richard Sciabà sier retten til tolk i sykehus-sammenheng i Norge i dag er å regne som en proformarett.

Foto: Camilla Wernersen / NRK

Tolkeforeninga har bekymret seg for tolke-situasjonen i både helse- og justissektoren i mange år, og skal møte Riksrevisjonen i august for å diskutere problemet.

Sciabà sier det også er viktig å se på systemet for bestilling av tolk i både helsevesenet og i politiet, som har et økende behov for tolking i hverdagen.

Han mener å hente inn tolketjenester på anbud ikke er en god løsning for de offentlige sykehusene fordi mange av leverandørene legger profitt til grunn framfor kvalitet når de skal ringe etter tolker.

– Det er enklere å bestille en kvalifisert tolk direkte enn å be noen andre bestille tolken for deg, og deretter måtte sjekke om vedkommende har bestilt en kvalifisert tolk, forklarer Sciabà.

I de mest brukte språkene mener han at sykehusene bør ansette tolker.

Ifølge Helse Sør-Øst er de i gang med arbeidet for å bedre tolketilbudet for deres pasienter. De vurderer blant annet en annen organisering av tolketjenesten for sykehusene i framtiden.

NRK har vært i kontakt med Helse- og omsorgsdepartementet, men de hadde ikke anledning til å kommentere saken.

SISTE NYTT

Siste meldinger