Krever gjennomgang av alle tolkesakene etter knusende dom i retten

Utlendingsnemnda (UNE) ville sende tolken tilbake til Afghanistan, men tirsdag stoppet tingretten vedtaket. Advokaten krever nå en full gjennomgang av alle lignende saker.

Advokat Jostein Løken

VANT FREM: Advokat Jostein Løken mener dommen er knusende mot saksbehandlingen i UNE og UDI.

Foto: Frode Meskau / NRK

Den 28 år gamle afghaneren hevder han vil være i livsfare om han må reise tilbake til hjemlandet. Grunnen er at han jobbet som tolk for utenlandske styrker i landet.

UNE mente at mannens frykt for politiet og myndighetene fremsto som ubegrunnet og basert på spekulasjoner mer enn objektiv fakta. Dermed avslo de i høst søknaden om asyl.

Asylsøkeren gikk rettens vei, og tirsdag kom dommen fra Oslo tingrett som sier avslaget er ugyldig.

– Dommen er knusende mot saksbehandlingen. Ifølge dommen vil det være en stor fare forbundet med å reise tilbake til Afghanistan for denne tolken, sier mannens advokat Jostein Løken.

Erna Solberg grep inn

Onsdag grep statsminister Erna Solberg inn i asylsaken med afghaneren Faizullah Muradi, som har jobbet som tolk for norske styrker i strid i Afghanistan. Natt til tirsdag ble Muradi sendt ut av landet, men Solberg krever nå ny behandling av saken.

Asylsøknaden til Muradi har aldri vært realitetsbehandlet i Norge, fordi han etter Dublin-konvensjonen skal få saken behandlet i landet han først kom til – nemlig Italia.

21 fikk asyl, 106 søkte

I februar i fjor ble det klart at 21 afghanere får asyl i Norge, etter at Justisdepartementet hadde behandlet saken. Dette var om lag halvparten av tolkene som søkte, og Amnesty International var skuffet over norske myndigheter.

Totalt 106 tidligere norske ansatte i Afghanistan søkte om asyl i Norge, og utover 50 tolker dreide det seg om blant annet renholdere, snekkere, andre grupper bygningsarbeidere og vedlikeholdsarbeidere. Ingen utenom tolkene fikk innvilget søknadene sine.

Denne uken stoppet Oslo tingrett et vedtak fra utlendingsnemda om å sende en tidligere tolk tilbake til Afghanistan. Nå krever advoktaen hans en ny gjennomgang av alle tolkesakene.

SE VIDEO: Advokat Jostein Løken krever full gjennomgang av samtlige saker etter den knusende dommen i asylsaken med Faizullah Muradi.

Krever full gjennomgang

Advokat Jostein Løken mener at alle saker om tolker i Afghanistan må prøves på nytt.

– Disse sakene må åpenbart gjennomgås på nytt, for de er basert på feil faktum. Det faktum UNE legger til grunn er sterkt i strid med all mulig landinformasjon og all alminnelig informasjon som folk flest lett får tilgang til gjennom medier og nett, hevder Løken.

I saken til 28-åringen mente UNE både at tolkeoppdragene var sporadiske og at risikoen for hevnangrep mot mannen var overdrevet.

Retten var helt uenig med UNE.

«NN ga i retten flere konkrete eksempler på arbeidsoppgaver, som for eksempel tolkning i forbindelse med inngåelse av avtaler om kjøp av ulike varer og tjenester og under intervjuer,» står det i dommen.

Formelt var mannen ansatt i et amerikansk firma som leverer militære tjenester til de utenlandske styrkene i Afghanistan.

Oslo tingrett mente at risikoen for mannen var langt høyere enn det UNE la til grunn.

– Hver sak må behandles individuelt, men Taliban har gått ut offentlig og sagt at de skal drepe de som har bistått ISAF-styrkene i Afghanistan. Det er ingen tvil om at disse tolkene er i stor fare, mener Løken.

Vurderer anke

Utlendingsnemnda har gitt et skriftlig svar til NRK om saken som var oppe i tingretten:

«UNE vil på vanlig måte lese dommen og vurdere ankespørsmålet slik UNE gjør hver gang det foreligger en dom. En kommentar til utfallet av denne enkeltsaken er derfor ikke mulig.»

«En generell kritikk mot UNEs saksbehandling basert på en tingrettsdom, blir misvisende og uriktig. De enkeltsakene UNE behandler er alle ulike,» skriver direktør Ingunn-Sofie Aursnes i Utlendingsnemnda.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger