NRK Meny
Normal

Forsvarerne krever frifinnelse for overgrepstiltalt ektepar

ØVRE ROMERIKE TINGRETT (NRK.no): Forsvarerne mener ekteparet som er tiltalt for grove seksuelle overgrep mot egne barn er uskyldige, og må frifinnes.

Forsvarere

Siri Langseth (t.v.) og Unni Fries (t.h.) forsvarer henholdsvis den tiltalte moren og den tiltalte faren. Mandag la de ned påstand om at det tiltalte ekteparet må frifinnes.

Foto: Martin H. W. Zondag / NRK

Mandag er den siste dagen av den pågående rettssaken i Øvre Romerike tingrett på Eidsvoll. Ekteparet, som har vært bosatt flere steder på Romerike, er tiltalt for overgrep, vold og voldtekt mot tre barn over flere år.

Den eldste sønnen har moren fra et tidligere forhold, som nå er 17 år gammel. De to yngste har ekteparet fått sammen. Tidligere mandag la aktoratet ned påstand om at ekteparet skal dømmes til fengsel i 17 år.

Forsvarerne mener at de tiltalte overgrepene aldri har skjedd, og krever full frifinnelse for ekteparet. Dette gjelder også kravet om erstatning fra bistandsadvokaten, som til til sammen er på tre millioner kroner.

– De avviser at de har gjort disse overgrepene og den massive volden som har blitt omtalt, sier Fries, som forsvarer den tiltalte kvinnen.

– Ting de ikke har opplevd

Forsvarerparet Siri Langseth og Unni Fries brukte sin avslutningsprosedyre til å belyse hvordan og hvorfor de mener at de tre barna har forklart seg uriktig om overgrep.

I sin prosedyre trakk Fries også fram forskning som gjelder avhør av barn.

– Forskning på barns forklaringer viser at de kan komme med detaljerte og utfyllende forklaringer om ting de ikke har opplevd, sier Fries.

Hun mener dette er særlig relevant for denne saken, fordi detaljene de yngste barna har gitt om de angivelige overgrepene har blitt grovere underveis i etterforskningen.

– Utsatt for påvirkning

Fries påpekte at saken startet da de to yngste barna i det små begynte å fortelle fosterforeldrene om angivelig voldsbruk fra foreldrene.

– Etter dette har saken bare vokst. Det er påfallende at ingen av de som hadde kontakt med barna mistenkte noe før saken ble anmeldt, sier Fries.

Forsvareren trakk også fram at fosterforeldrene skal ha hatt ni samtaler med barna før det første avhøret ble gjort. Hun mener fosterforeldrene har vist en klar antipati mot de biologiske foreldrene, og sier at hun tror dette kan ha vært med på å påvirke de yngste barna til å avgi forklaring i en bestemt retning.

– Denne antipatien er forståelig, når de har blitt fortalt at barna har blitt utsatt for omsorgssvikt, sier Fries.

– Har hatt gode intensjoner

Hun presiserer at forsvaret ikke vil argumentere med at denne påvirkningen har vært bevisst fra fosterforeldrenes side.

– De har hatt gode intensjoner, men de har ikke fått opplæring i hvordan man skal snakke med barn uten å påvirke, sier Fries.

Den tiltalte moren har på sin side uttalt at ekteparet har blitt utsatt for «et skittent spill fra politi, barnevern og fosterforeldre».

Forsvarer Fries mener også at den emosjonelle konteksten de de yngste barna var i da de begynte å fortelle var viktig.

– De vil naturlig prøve å knytte seg til de nye omsorgspersonene. De er sårbare for påvirkning, og viser en åpenbar tilbøyelighet til å tilfredstille disse fosterforeldrene.

– Har oppsøkt barnevern

Forsvarer Siri Langseth, som forsvarer den tiltalte moren, fremholdt at familien flere ganger har oppsøkt og vært i kontakt barnevern og andre offentlige instanser. Dette på grunn av problematiske familieforhold, noe ekteparet også erkjenner.

– Denne kontakten, med til dels kritiske instanser, er ikke forenelig med at det skal ha pågått skjulte og omfattende overgrep i mange år, sier Langseth.

Dette ble fulgt opp av medforsvarer Fries.

– Dersom disse barna hadde blitt utsatt for gjentatte overgrep og vold, tror jeg dette hadde blitt oppdaget da de var i barnehagen.

Forsvarerne brukte også tid på argumentere for at barnas egne tegninger av overgrep ikke kan regnes som bevis. Disse tegningene ble trukket fram av aktor i hans prosedyre.

– Disse tegningene er en form for forklaring, og kan være like infisert med feilkilder som avhørene er. Det er ikke slik at noe er sant, bare fordi man tegner det, sier Fries.

– Har gitt samme foklaring

Fries la også vekt på at de to tiltalte i avhør begge ga ga den samme, ifølge forsvaret, plausible forklaringen på hva de yngste kan ha ment når de først snakket om om noe som lignet overgrep.

– Begge de tiltalte har oppgitt en episode med stikkpille som en forklaring på det barna har blitt fortalt. Denne forklaringen ga de uavhengig av de andre, sier Fries.

Aktors hovedvitne i saken, den tiltalte kvinnens eldste sønn, har endret sin forklaring flere ganger underveis. Forsvaret mener at den eldste sønnen har plukket opp deler av sin forklaring fra andre historier han har blitt fortalt.

– Leverer det avhører vil ha

Forsvaret mener også at den eldste sønnen har endret forklaring for å tilfredstille politi og fosterforeldre.

– Flere ganger leverer han det svaret avhører vil ha, sier Langseth.

– Det er vanskelig å følge politiets argument om at han skal ha gitt en konsistent forklaring. I tillegg har forklaringene har kommet etter suggestive avhørsmetoder.

Forsvarer Fries viste også til det de mener er faktiske feil med det den eldste sønnen har foklart i avhør. Dette gjelder blant annet det omtalte rommet i en kjeller, der barna har fortalt at de ble utsatt for overgrep.

– Dette rommet har ikke plass til en dobbeltseng, og det er en dør der, i motsetning til hva han har forklart, sier Fries.

Det er tatt ut tilleggstiltale mot moren for brudd på besøksforbudet mot sin eldste sønn. Forsvaret mener moren frifinnes også på dette punktet, fordi deler av kontakten skjedde på sønnens oppfordring.

Det er ventet at dom i saken vil falle 16. mai.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger