Ap og Sp savner felles trusselvurdering

STORTINGET (NRK): Arbeiderpartiet og Senterpartiet er svært kritiske til at regjeringen ikke har sørget for at sikkerhetstjenestene legger fram en felles trusselvurdering.

Huitfeldt, Tajik og Solberg i vandrehallen

TEMPERATUR: Debatten om trusselvurderinger fortsatte i Vandrehallen etter den muntlige spørretimen var over. Hadia Tajik og Anniken Huitfeldt (Ap) var ikke fornøyde med svarene fra Erna Solberg (H).

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

– Det vi ser av trusler som nordmenn kan utgjøre, er at det kan skje i Norge, det kan skje i utlandet. Derfor må tjenestene våre koordinere, sier Anniken Huitfeldt (Ap) som leder Den utvidede utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget.

I Stortinget i dag fikk statsminister Erna Solberg en rekke spørsmål om at E-tjenesten tidligere denne uka alene la fram en trusselvurdering, uten Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM).

Generalløytnant Kjell Grandhagen advarte mandag om at trusselen vil øke gjennom 2014, og viste særlig til at mellom 40 og 50 nordmenn har reist som jihadister til Syria.

– Stort behov for samarbeid

Ifølge Arbeiderpartiets justispolitiske talskvinne, Hadia Tajik, viser den potensielle trusselen norske jihadister utgjør, hvor viktig det er at tjenestene samarbeider.

Mens E-tjenesten har ansvaret for å følge med på nordmenn i utlandet, overtar PST ansvaret med en gang de kommer innenfor Norges grenser.

– Nettopp på grunn av dette ble det i fjor for første gang lagt fem en felles trusselvurdering. Den forrige regjeringen sa det var akkurat sånn man skulle jobbe fremover. Felles analyse. Felles trusselvurdering. Komiteen på Stortinget sa seg tverrpolitisk enig i dette.

– Terrorberedskapsmeldingen bekreftet behovet for koordinering, Stortinget ville ha det. Og da er spørsmålet hvorfor ikke Solberg har sørget for dette? spurte Tajik fra Stortingets talerstol.

Solberg svarte at regjeringen kommer til å koordinere trusselvurderingene på de områdene som har felles betydning.

– Regjeringen er veldig opptatt av koordinering, og derfor jobber vi kontinuerlig for å få satt sammen de ulike bildene til en felles vurdering. Men det må ikke skygge for de områdene som ikke er en del av den fellesbiten, sa statsministeren.

Også Trygve Slagsvold Vedum kom med hard kritikk under den muntlige spørretimen onsdag. Sp-politikeren reagerer kraftig på at Stortinget ikke ble informert på forhånd om at det denne gangen ikke kom en felles vurdering.

– Det er svært overraskende at man velger å involvere Stortinget mindre, og at man ikke sørger for at det er den nødvendige koordineringen, sa Slagsvold Vedum.

Solberg avviser at de tre etterretningstjenestene ikke er godt nok koordinert og at Stortinget ikke vil bli godt nok informert.

Regjeringen: Vi gjør det på en annen måte

Også justisminister Anders Anundsen fra Frp bedyrer at regjeringen ivaretar Stortingets ønske om koordinering.

– PSTs kommende rapport tar innover seg rapportene fra E-tjenesten og NSM. Så det blir et felles utgangspunkt. Det blir gjort på en litt annen måte enn det som ble gjort i fjor.

– Hvorfor det?

– Fordi det er det tjenestene mener er mest hensiktsmessig.

På spørsmål om det er sikkerhetstjenestene, og ikke regjering og Storting, som dikterer hva som er mest hensiktsmessig, svarer Anundsen at også regjeringen støtter denne framgangsmåten.

– Stortinget har ikke sagt noe annet enn at det skal legges fram en felles trusselvurdering, og det gjør vi på denne måten.

Ap vil ha samarbeid, ikke bare felles dokument

Men Tajik viser til at ett av målene bak Stortingets ønske om en felles trusselvurdering var at de ulike sikkerhetstjenestene skulle jobbe sammen.

– Tanken bak en felles trusselvurdering var ikke bare å få et dokument der betraktningene til alle tre tjenester var innarbeidet, men at sikkerhetstjenestene skulle samarbeide om analysen og på den måten utvikle en felles forståelse og risikobilde.

Hun viser til at det ikke er selve dokumentet, men også arbeidsformen, som lå til grunn for Stortingets vurderinger i fjor.

– Svarene fra Anundsen kan tyde på at man legger arbeidsformen totalt vekk, og at man ikke mener at samarbeid og felles analyse er viktig.

– Dette er en samarbeidsform jeg stiller meg svært undrende til, og jeg vil nøste videre i hvorfor de har valgt denne måten å gjøre det på, sier Tajik.

Anundsen sier på sin side at sikkerhetstjenestene samarbeider godt, og at han har kontroll på at det skjer.

Skarp ordveksling i Vandrehallen

Men det hersker ingen tvil om at regjeringens håndtering av E-tjenestenes trusselvurdering har satt sinnene i kok på Stortinget.

Da den muntlige spørretimen var over, startet en opphetet diskusjon mellom Arbeiderpartiets Anniken Huitfeldt og statsministeren i Vandrehallen utenfor stortingssalen.

Ifølge Arbeiderpartiet har regjeringen gjort en rekke formelle feil. Huitfeldt reagerer både på den manglende koordineringen av trusselvurdernigen, og at Stortinget ikke ble informert før E-tjenesten holdt pressekonferanse om saken tidligere denne uken.

– Jeg synes at Stortinget i disse sakene skal være informert først. Jeg legger til grunn at Stortingets vedtak om en felles trusselvurdering skal følges, sa Huitfeldt til NRK.

Da Erna Solberg gikk forbi, ga hun uttrykk for at hun ikke kan huske at Stortinget tidligere har blitt informert før trusselvurderingen fra E-tjenesten har vært offentlig.

De to ble ikke enige, men da Huitfeldt ville fortsette diskusjonen hastet Solberg videre.

Anundsen sier til NRK at Justisdepartementet har vært i kontakt med Stortinget om å holde et møte med Den utvidede utenriks- og forsvarskomité før PST legger fram trusselvurderingen der også rapportene til E-tjenesten og NSM er med.

– Målet er å gjennomføre det møtet før trusselvurderingen kommer.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger