Mener rettspsykiatrien må lære av Danmark

Norsk rettspsykiatri har vært under tungt skyts siden 22. juli. Flere rettspsykiatere sier den er forsømt, akterutseilt og tilfeldig. Mange mener vi bør se til Danmark.

Dagsrevyen-sak 19.09.12.

VIDEO: Se reportasjen fra Dagsrevyen.

I Danmark har de egne klinikker som vurderer de innsattes psykiske helse. Her i landet må norske rettspsykiatere kombinere jobben med fulltidsstillinger andre steder.

Jobber alltid i team

NRK har besøkt en rettspsykiatrisk klinikk i København. Her kommer innsatte fra fengsler over hele landet, for å få slått fast om de er psykisk syke. Overlege Dorte Sestoft er leder for den statlige klinikken i den danske hovedstaden.

Her har de et team på 16 ansatte, det er leger, psykologer, sosialrådgivere og saksbehandlere. De jobber alltid i team, ingen tar avgjørelser alene.

– Vi gjør ikke noen annet enn dette. Vi skriver 250 erklæringer i året, og vi får fokusere 100 prosent på rettspsykiatri. Det mener vi styrker rettspsykiatrien, sier Dorte Sestoft.

Hun forteller at alle ansatte har en samtale hver med den innsatte de vurderer, og at de så trekker en konklusjon sammen. De mener dette fungerer veldig bra.

Basert på ekstrajobbing

I Norge er situasjonen en helt annen. De norske rettspsykiatrisk sakkyndige har alle fulltidsjobber ved siden av, og de blir hentet inn for hver jobb. En av dem som brukes som rettspsykiatrisk sakkyndig er overlege Arne Raknerud.

Psykiater Randi Rosenquist.

Randi Rosenquist er en av de mest erfarne rettspsyikiaterne i Norge.

Foto: NRK

For tiden er han sakkyndig i en drapssak i Oslo tingrett. Han har sin hovedjobb på et behandlingssted på Toten i Oppland, og det er ikke så ofte han sier ja til å være rettspsykiatrisk sakkyndig, forteller han. Han har ikke tid.

Psykiater Randi Rosenquist er en av de mest erfarne rettspsykiatrisk sakkyndige vi har her i landet. Hun mener det nå er på høy tid å sette debatten om hva norsk rettspsykiatri skal være, på dagsordenen. Hun tror vi kan være mye av den danske modellen.

– Liten vilje til å bruke penger

– Vi kan lære mye av Danmark. Jeg mener at rettspsykiatrien bør bli en del av det offentlige helsevesenets oppgaver. Det er merkelig at vi ikke har klart det hittil, sier hun.

– Har norsk rettspsykiatri blitt stemoderlig behandlet?

Psylologspesialist Pål Grøndahl.

Psykologspesialist Pål Grøndahl mener det er nødvendig med store endringer av norsk rettspsykiatri.

Foto: NRK

– Helt klart. Det har kostet lite, og det har blitt hevdet at alt går så greit, og det har ikke vært vilje til å se på kvalitetsforbedrende tiltak som koster penger, sier Randi Rosenquist.

– Billig og kjedelig

Psykologspesialist Pål Grøndahl sier det slik:

– Norsk rettspsykiatri i dag er billig, kjedelig og til dels forsømt.

Han mener at rettspsykiatrien ikke har endret seg mye på 150 år, men at vi nå har en gylden sjanse til å få gjort noe.

– En del ting må gjøres. Først standardisering, det har vi lite av, det meste er basert på tradisjoner. Så må vi ha bedre rammebetingelser, først og fremst egnede lokaliteter. Så må vi ha fri tilgang på journalopplysninger, samme hva personen som blir vurdert ønsker. Så må vi også se på utilregnelighetsreglene, på modellen om at er du psykotisk, så er det straffefri uansett, sier Grøndahl.

SISTE NYTT

Siste meldinger