Krever deltidskutt på norske sykehus

Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen krever at sykehusene gjør om deltidsstillinger til heltidsstillinger neste år.

Anne-Grete Strøm-Erichsen

Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen lover å kjempe mot deltidsstillinger i sykehusene.

Foto: Grete Ingebjørg Berge / NRK

Målet er at færre sykepleiere skal jobbe ufrivillig deltid

– I løpet av året skal de ha redusert deltidsbruken med 20 prosent, og jeg ber også om månedlig rapportering om dette, sier Anne-Grete Strøm-Erichsen til NRK.

Vil usikkerheten til livs

Det er godt kjent at det blir brukt kreative stillingsbrøker i helsevesenet. Mange sykepleiere har deltidsstillinger uten at de selv ønsker det.

Det er en ugunstig situasjon for mange, innrømmer helseministeren.

– Det å jobbe deltid skaper usikkerhet for den det gjelder. Mange må ta på seg ekstravakter og vikariater for å få nok inntekt.

Utydelig

Nå krever hun altså at hver av de fire helseregionene skal ha 20 prosent færre arbeidstakere i deltidsstillinger før året er omme.

Men om målet er klart, er helseministeren mindre tydelig på hva som blir konsekvensene dersom sykehusene ikke gjør det hun nå krever.

– Når jeg spør om månedlig rapportering, så klarer vi godt å følge med på at dette faktisk skjer. Jeg skal i alle fall følge dette veldig grundig, og jobbe sammen med helseforetakene for at de skal lykkes, sier Strøm-Erichsen.

Dette er de nye kravene:

  • Krav om en ansvarlig arbeidsgiverpolitikk
  • Krav om av HFene som hovedregel bruker faste stillinger og begrenser bruken av midlertidige stillinger og vikariater til et nødvendig minimum (jf. Arbeidsmiljøloven § 14-9).
  • Krav om at HFene, i samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene, reduserer andelen deltid med minst 20 prosent i løpet av 2011.
  • Krav om å rapportere andelen deltid månedlig.
  • Krav om rapportering om utviklingen i andelen deltid og hvilke tiltak som er iverksatt for å redusere andelen deltid i årlig melding.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger