Krever barneministeren på banen

Ap og SV kritiserer barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) for å ha vært fraværende i debatten om barnebruder som er kommet til Norge.

Karin Andersen SV

– Alle barn som er i Norge er barneministerens ansvar. Det skal ikke være forskjell på våre eller disse barna, sier Karin Andersen (SV), som mener barneminister Solveig Horne må engasjere seg mer i de unge asylbarna.

Foto: Siv Sandvik / NRK

Tirsdag avslørte NRK at 61 mindreårige var gift da de kom til Norge som asylsøkere i fjor. Minst ti av dem var under seksuell lavalder (16), og den yngste var bare 11 år.

Karin Andersen, stortingspolitiker for SV, sier det trengs flere voksne og bedre barnefaglig kompetanse i hjelpeapparatet:

– Vi har etterlyst Horne i lang tid. Hvor er du? Du er minister for disse barna. Hvorfor er ikke du framme og sier hva du skal gjøre for å sikre at disse barna faktisk blir beskyttet mot det som alle mener er forbudt i Norge?

Hun mener barneministeren må være mer opptatt av hvordan man skal passe på asylbarna enn å fortelle at hun er imot at barn skal gifte seg.

Line Hegna

Kommunikasjonssjef i Redd Barna, Line Hegna, sier deres undersøkelser viser at barnevernet føler de kommer til kort i møtet med de unge, gifte jentene.

Foto: Marit Kolberg / NRK

Kommunikasjonssjef i Redd Barna, Line Hegna, sier deres undersøkelser viser at barnevernet føler de kommer til kort i møtet med de unge, gifte jentene.

– Nå må barneministeren styrke barnevernet slik at de kan ivareta barna. Det handler om å få mer kunnskap om problematikken, og hvordan møte barna på en bedre måte.

– Horne en viktig aktør

Stortingsrepresentant Lene Vågslid (Ap)

Lene Vågslid (Ap) peker på at Horne som ansvarlig for barnevernet er en viktig aktør i barnebrudsakene.

Foto: Stortinget

– Jeg mener Horne må på banen. Hun er minister for barna. Det er et gjentakende problem at vi ser manglende koordinering og samarbeid mellom departement og statsråder i saker som handler om barn, sier Lene Vågslid, medlem av justiskomiteen for Ap.

Vågslid peker på at Horne som ansvarlig for barnevernet er en viktig aktør i barnebrudsakene.

– Horne må presse på for å gjennomgå retningslinjene for barnevernet og asylmottakene sammen med Listhaug. Når barn utsettes for tvangshandlinger og overgrep, er dette like mye Hornes bord som justisdepartementet.

Berømmer Listhaug

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) har fått flere tilbud om å stille til intervju i forbindelse med debatten om barneekteskap, men har henvist NRK videre til Justisdepartementet og Bufdir.

Fredag sendte hun NRK en epost med svar på kritikken. Hun sier hun stiller seg bak Sylvi Listhaugs uttalelser, og at det ikke under noen omstendighet er riktig at en jente under 16 bor med en voksen mann.

– Er man mellom 16 og 18 år, må man gjøre individuelle vurderinger om hva som er til den enkeltes beste, skriver Horne.

Hun påpeker at regjeringen har økt bemanningen i mottakene, men at samarbeid mellom etatene kan bli bedre.

– Som Listhaug sa til NRK tidligere denne uken, er Utlendingsdirektoratet i gang med å gjennomgå retningslinjene for at samarbeidet mellom UDI, politiet, barnevernet og det enkelte mottak kan bli bedre.

– Barnefaglig kompetanse er viktig i alle ledd, sier hun, og peker på flere regjeringstiltak:

  • Økt bemanning og barnefaglig kompetanse i mottak med 50 millioner kroner, i regi av Justis- og beredskapsdepartementet.
  • Tett kontakt med Bufdir om botilbudet for barn under 15 år.
  • Antallet voksne på omsorgssentrene er høyt, og krav om at sentrene skal ha god barnefaglig kompetanse når omsorgssentrene bemannes.

SISTE NYTT

Siste meldinger