Arbeidslivet står samlet mot økt netthandel-grense

Toppene i LO, NHO og Virke mener at regjeringen har gjort for dårlig arbeid i å utrede konsekvensene av økt momsfri grense for netthandel, og vil presse støttepartiene til å snu.

Arbeidslivet sammen mot økt grense for netthandel

I et symbolsk møte i Komplett.nos butikk på Rådhusplassen i Oslo møttes fra venstre Virke-sjef Vibeke Hammer Madsen, LO-leder Gerd Kristiansen og NHO-topp Kristin Skogen Lund. De er alle svært kritisk til manglende utredning av momsfrigrensa for netthandel.

Foto: Johan B. Sættem

– Det er ikke galt at norske forbrukere skal få billigere varer. Men det er ringvirkningene av det som blir gærent. Dette kan få større konsekvenser enn vi aner, sier LO-leder Gerd Kristiansen.

Hun sier at LOs økonomer vurderer regjeringens anslag for hvor mange momskroner som vil forsvinne fra statskassa hvis grensa for momsfri netthandel øker til 500 kroner, som for lavt.

– Forslaget vil ikke rasere norsk arbeidsliv, men det vil få store konsekvenser, spesielt for handelsnæringen. Ikke bare de som driver med netthandel, hele handelsnæringen blir utfordret av dette, sier Kristiansen.

Hun karakteriserer det som utrolig at regjeringen fremmer et forslag som kan føre til at mange arbeidsplasser flyttes ut av Norge.

Ofte står LO og NHO mot hverandre i problemstillinger som handler om lønn og arbeidsvilkår. Men i saken om heving av momsgrensen for netthandel er de skjønt enige.

Konsekvensene kan bli alvorlige, og må utredes grundig, er budskapet.

– Bruker skattebetalernes penger til å utkonkurrere eget næringsliv

– Problemet med forslaget er at vi bruker skattebetalernes penger til å subsidiere de som skal konkurrere ut norsk næringsliv. Sånn kan du ikke holde på, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

Harald Tom Nesvik

- Forslaget om å heve grensa for netthandel er tatt av hensyn til forbrukerne, ikke næringslivet, sier parlamentarisk leder Harald Tom Nesvik i FrP.

Foto: Bjørn Sigurdsøn / Scanpix

Parlamentarisk leder Harald Tom Nesvik i FrP er helt uenig med NHO-sjefen:

– Utgangspunktet for forslaget er hensynet til forbrukerne, og vi skjønner at dette medfører høyere konkurranse for NHO og Virke. Men i statsbudsjettet kommer vi med andre forslag som bedrer vilkårene for næringslivet. Dette er et bevisst valg ut fra et forbrukerperspektiv, sier Nesvik.

Han viser til at også Forbrukerrådet er positiv til forslaget.

– Ikke behov for mer utredning

Skogen Lund sier at regjeringen og Norge med forslaget gjør det stikk motsatte av det andre land gjør.

– Andre land forsvarer næringslivet sitt, her gjør regjeringen det stikk motsatte. Vi får si som i fjellvettreglene: Det er ingen skam å snu, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

Men Harald Tom Nesvik ser ingen grunn til å utrede problemstillingen mer enn det som allerede er gjort.

– Dette har vært gjenstand for debatt i en årrekke og har vært omtalt i stortingsdokumenter. Det er en ren grenseøkning og det burde ikke være behov for mer utredninger, sier Nesvik.

– Forsiktig anslag at tusenvis av arbeidsplasser forsvinner

Virke-sjef Vibeke Hammer Madsen er den som har gått hardest ut mot regjeringens forslag om å øke momsfrigrensen til 500 kroner, og har anslått at 10.000 arbeidsplasser i handelsnæringen kan gå tapt i tillegg til at statskassa går glipp an milliardbeløp.

Hun avviser at tallene er tatt ut fra løse lufta. Menon har laget en rapport for Virke, som tar for seg momsfrigrensa på 200 kroner.

– Mer enn 10.000 arbeidsplasser kommer til å forsvinne, og det er et forsiktig anslag, sier hun, og viser til tilbakemeldinger fra egne medlemsbedrifter.

Hun sier at grensen for netthandel på 500 kroner i realiteten vil bli høyere, fordi mange varer vil selges i flere forsendelser.

– Man kan tenke seg en vare til 1500 kroner som kan deles opp og sendes i tre, sier hun, og viser til kontaktlinser som et eksempel som allerede under dagens regelverk ofte sendes i flere forsendelser.

Hardt press mot regjeringens støttepartier

Forhandlingene om statsbudsjettet i Stortinget er rett rundt hjørnet. Handelsnæringen og deres støttespillere kjører nå et knallhardt løp for å få støttepartiene KrF og Venstre til å snu i saken om økt grense for momsfri netthandel.

Men verken for KrF eller Venstre er det uten politisk kostnad å snu i saken. Målet om å øke netthandelsgrensa til 500 kroner er nedfelt i regjeringsplattformen, og er trolig svært populært blant mange velgere som liker å handle på nett.

Med en økt momsfrigrense får mange langt mer for pengene når de kan bruke norske lønninger til å kjøpe billige varer i utlandet uten norsk moms på toppen, for vareverdier opp til 500 kroner.

KrF har allerede gjort en kuvending, og sagt at partiet vil ha utredet momsfrigrensa bedre.

Venstre: – Ikke upåvirket av argumentene

Spørsmålet er da hva Venstre gjør.

Finanspolitisk talsperson Terje Breivik sier til NRK at partiet jobber med sitt alternative budsjettforslag, og så langt ikke har konkludert.

Ole Vinje, konsernsjef i Komplett Group

- Bare for vår virksomhet vil Norge tape 114 millioner momskroner hvis vi flytter alt salg av varer under 500 kroner utenlands, sier Komplett-sjef Ole Vinje.

Foto: Johan B. Sættem

– Men vi er selvsagt ikke upåvirket av disse argumentene, og det er mange som argumenterer mot forslaget. Vi har ikke tatt stilling til dette eller helheten, og presenterer vårt alternative forslag 3. november, sier Breivik.

Dragkampen om statsbudsjettet starter trolig samme kveld.

– Håper regjeringen utreder bedre

Komplett-sjef Ole Vinje sier til NRK at han håper at regjeringen gjør en grundig utredning før den eventuelt øker grensa for momsfri netthandel.

– Det vi har sett så langt i forslaget til statsbudsjettet er veldig tynt. Eksempelvis snakker man om tapt momsproveny på 180 millioner kroner. Men bare for Kompletts virksomheter, hvis vi selger alle varer under 500 kroner fra utlandet, betyr det anslagsvis 114 millioner kroner i mindre moms for 2015, sier konsernsjef Ole Vinje i Komplett Group til NRK.

Han mener at forslaget om å heve momsgrensa er langt mer alvorlig for fysiske butikker enn for større nettbutikker som faktisk har utflagging til andre land som en reell mulighet.

– Dette forslaget rammer den generelle varehandelen mye hardere enn netthandelen, sier Vinje.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger