Krever at forsvarsministeren redegjør for Stortinget om satellittbasen

SVs Petter Eide reagerer på forsvarsministerens uttalelser til NRK. Nå kreves det at Frank Bakke-Jensen møter i Stortinget for å forklare seg.

SVs Petter Eide i Stortingssalen

Petter Eide (SV) vil ha Frank Bakke-Jensen (H) til Stortinget for å svare på spørsmål.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Jeg synes uttalelsene hans var svært urovekkende. Han kunne ikke svare tydelig verken ja eller nei på om personopplysninger var lagret i Forsvarets dataarkiver, sier Petter Eide (SV) til NRK.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen stilte til intervju i Politisk kvarter fredag morgen. I sendingen var temaet NRKs avsløringer av virksomheten ved Etterretningstjenestens satellittovervåkingsanlegg på Eggemoen – og uklarheten om lovligheten rundt noe av dette.

Statsråden ble spurt en rekke ganger om det er lagret informasjon om nordmenn i Norge i de militære systemene, men unnlot å svare ja eller nei på spørsmålet.

– Nordmenn blir ikke overvåket av E-tjenesten i Norge, rett og slett fordi det er mot loven, sa forsvarsministeren i Politisk Kvarter.

Slik har satellittbasen på Eggemoen utenfor Hønefoss vokst fram fra starten av 2000-tallet (foto: norgeibilder.no / Statens kartverk).

Dette får andre politikere på Stortinget til å reagere.

– Må kunne gi garanti

– Det er helt uakseptabelt. Vi kan ikke ha det slik at vi har en forsvarsminister som viser usikkerhet om noe så grunnleggende viktig for personvernhensyn i Norge, sier SVs Petter Eide.

Eide sitter i Stortingets justiskomité, og varsler nå at SV vil kreve at forsvarsministeren kommer til Stortinget for å holde en redegjørelse.

– Vi vil be forsvarsministeren komme til Stortinget for å redegjøre om saken. Vi forventer da at han kan garantere at det ikke er samlet personopplysninger på en ulovlig måte.

– Men forsvarsministeren sa jo klart at nordmenn ikke blir overvåket?
– NRK har vist noe annet. Så her står NRKs funn i strid med det forsvarsministeren sier. Han må klargjøre dette og komme med en tydelig garanti, sier Eide.

Uklarheter

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen ville ikke gi garantier i intervjuer med NRK fredag morgen, men fastholdt at E-tjenesten ikke overvåker nordmenn.

Gjentatte ganger trakk han fram at EOS-utvalget som kontrollerer tjenesten ikke har funnet lovbrudd eller kritisert virksomheten – at utvalget har sagt fra til politikerne at de mener det er uklarheter om lovligheten nevnte han ikke.

Forsvarsminister Frank bakke-Jensen (H) viser til at EOS-utvalget ikke har funnet noen brudd på norsk lov på lyttestasjonen på Eggemoen, men vil ikke svare ja eller nei på om han kan garantere at nordmenn i Norge ikke blir overvåket.

Forsvarsministeren får spørsmål om han kan garantere at ingen personer på norsk jord, har fått sine navn eller telefonnummer lagret i det militære arkivet.

NRK har tidligere fortalt hvordan EOS-utvalget i 2016 valgte å varsle Stortinget om at det ble lagret og søkt i informasjon om nordmenn i Norge, og at de var i tvil om dette var lovhjemlet.

Eide reagerer derfor også på hvordan forsvarsministeren omtaler utvalgets rapporter.

– Han skyver EOS-utvalget foran seg. Det synes jeg han skal være forsiktig med. For det er han som står ansvarlig overfor Stortinget i denne saken, og da må han kunne være tydelig for det norske folk på om Forsvaret har holdt seg innenfor lovens rammer, sier Eide.

NRK har i ettermiddag bedt om kommentar fra forsvarsminister Frank Bakke-Jensen etter SVs krav om redegjørelse i Stortinget.

– Jeg kommer veldig gjerne til Stortinget for å redegjøre. Samtidig er ikke denne saken helt ny. Stortingets eget EOS-utvalg har jo kontrollert denne stasjonen, og de har ikke funnet noen brudd på norsk lov eller kritikkverdige forhold. Så vi mener at vi er på trygg grunn, og kommer veldig gjerne for å orientere fordi de hemmelige tjenestene er en viktig del av Forsvaret, sier Frank Bakke-Jensen til NRK.

Tillegg: Fredag 2. mars 2018 kl. 13.58 ble saken oppdatert med at NRK har vært i kontakt med Forsvarsdepartementet etter Eides utspill.

Tillegg 2: Fredag 2. mars 2018 kl. 16.15 ble saken oppdatert med en kommentar fra forsvarsministeren som sier han gjerne kommer til Stortinget for å redegjøre.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger