Hopp til innhold

Krever å se Bjurstrøm i kortene

SV og store deler av fagbevegelsen mener at Arbeidsdepartementet holder tilbake viktig informasjon i striden om vikarers rettigheter.

karin andersen Finn Berge Haaland

Karin Andersen mener regjeringas juridiske vurderinger må fram i lyset.

Foto: Siv Sandvik / NRK

Nå krever de at arbeidsminister Hanne Bjurstrøm og resten av regjeringa legger alle kortene på bordet.

– Det er såpass stor usikkerhet rundt følgene av vikarbyrådirektivet, at alle berørte parter bør få innsyn i de juridiske vurderingene, sier SVs Karin Andersen til NRK.no.

Vil se dokumentene med egne øyne

Hun har fått med seg flere tunge fagforeninger i et felles «innsynsopprop».

Bakgrunnen er at Ap-politikere gjentatte ganger har hevdet at juristene i både Utenriksdepartementet, Arbeidsdepartementet og Justisdepartementet vurderer det slik at EUs direktiv ikke vil føre til endringer i arbeidsmiljøloven.

– Det jeg er opptatt av, er at vi kan ha de reglene vi har for å begrense bruk av vikarer, og det har jeg blitt veldig betrygget av gjennom de juridiske vurderingene jeg har fått, sa arbeidsminister Hanne Bjurstrøm til Dagsnytt 18 senest 30. januar i år.

– De virker veldig skråsikre

Men disse vurderingene er ikke offentliggjort.

Nå krever SV, Fellesforbundet, YS, Fagforbundet, Fellesorganisasjonen, Unio, Norsk Transportarbeiderforbund, Norsk Sykepleierforbund og El og IT forbundet at disse vurderingene blir gjort kjent for alle.

– Arbeiderpartiet virker veldig skråsikre, og vi mener det er viktig at offentligheten også får innsyn i dette, sier Andersen.

Normalt sett er dokumentene det nå kreves innsyn i en del av regjeringas interne saksbehandling, men Arbeidsdepartementet sier til NRK at de fortløpende vurderer å offentliggjøre dokumentene.

Artikkelen fortsetter under bildet:

karin andersen og fagbevegelsen

Jan Olav Andersen i El og it (t. v.), Steinar Krogstad i Fellesforbundet, Karin Andersen i SV og Finn Berge Haaland i YS ønsker at regjeringen gir alle parter innsyn i de juridiske vurderingene.

Foto: Siv Sandvik / NRK

Tviler på garantier

Forbundssekretær i Fellesforbundet, Steinar Krogstad, sier til NRK.no at han ikke har grunn til å tro at regjeringa snakker usant når de sier at juristene mener arbeidsmiljøloven ikke vil være truet av vikarbyrådirektivet.

– Men noen garantier kan de ikke gi, sier han.

Et sentralt spørsmål i striden om vikarbyrådirektivet er om en framtidig rettslig tvist vil føre til at EFTA-domstolen undergraver den norske arbeidsmiljøloven.

Mens LO og SV frykter at EU-direktivet vil føre til færre faste ansettelser, har Arbeiderpartiet hele tiden hevdet at det ikke kommer til å skje.

Men Krogstad og resten av fagbevegelsen er ikke overbevist, og krever nå innsyn i regjeringas vurderinger.

Men uansett hva juristene har vurdert seg fram til, stoler ikke Krogstad på at EFTA-domstolen vil ivareta arbeidsmiljølovens begrensninger på midlertidige ansatte.

– Vi har flere eksempler på at de ikke har vektlagt arbeidstakeres rettigheter, sier Krogstad.

Også Sp vil ha norsk veto

 liv signe navarsete

Sp-leder Liv Signe Navarsete.

Foto: Siv Sandvik / NRK

Nettopp denne usikkerheten for hva som kan skje dersom en EU domstol blander seg inn i norsk arbeidsliv var avgjørende for at også Senterpartiet i dag gikk inn for et veto.

– Det er fortsatt stor usikkerhet, sier partileder Liv Signe Navarsete.

Da Senterpartiet drøftet saken, ba de om mer informasjon fra arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.

I brevet ber Senterpartiet blant annet om «økt grad av sikkerhet for at vi kan videreføre arbeidsmiljøloven dersom vi vedtar direktivet.»

Svaret de fikk var ifølge Navarsete ikke betryggende nok.

Selv om Bjurstrøm gjentok påstanden om at direktivet gir rom for å begrense innleie av arbeidskraft, måtte hun medgi at:

«Kommisjonen vil aldri kunne gi noen form for rettslig forhåndsgaranti; det er EFTA-domstolen som kan fatte avgjørelser om norsk rett er i samsvar med direktivet.»


– Vi har et mål om å trygge forholdene i norsk arbeidsliv, og vi mener at det er Storting og regjering som skal bestemme det, og ikke en dynamisk EØS-avtale som kan gripe inn i arbeidsmiljøloven, sier Navarsete.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ