NRK Meny
Normal

Krekar må melde seg

Regjeringen innfører meldeplikt for personer som ikke kan returneres til hjemlandet og som utgjør en sikkerhetsrisiko. I praksis gjelder lovendringen bare en person: Mulla Krekar.

Krekar
Foto: Fjeldstad, Knut / SCANPIX

Det er en endring i utlendingsloven Regjeringen nå går inn for. Endringen kommer etter en opphetet politisk debatt om mullaen og at han kan leve fritt i Norge.

Jensen-krav om forvaring

Senest onsdag krevde FrP-leder Siv Jensen at Krekar skulle settes i forvaring. I dag kom altså svaret fra Regjeringen:

– Det er viktig å sette inn tiltak mot personer som oppholder seg i Norge fordi de ikke kan returneres, og som utgjør en sikkerhetstrussel, sier arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen.


Innholdet i forslagene er:

• Adgang til å beslaglegge reisedokumenter overfor person som er en trussel mot rikets sikkerhet, og som ikke kan returneres til hjemlandet.

• Adgang til å pålegge bestemt oppholdssted og meldeplikt overfor samme gruppe utlendinger som nevnt overfor.

Skal sikre kontroll

Bakgrunnen for forslaget om å beslaglegge utlendingens reisedokument, er bl.a. å sikre at vedkommende ikke får anledning til å reise ut av riket for å drive planlegging av lovstridig virksomhet, opprettholde kontakter, rekruttere mv.

Forslaget om å pålegge meldeplikt og bestemt oppholdssted fremmes for å få en viss kontroll over personen, bl.a. for å forhindre at den trusselen vedkommende representerer, materialiserer seg.

Det er politi og påtalemyndighet som formelt må innføre meldeplikt for Krekar. Men etter det NRK erfarer ønsker Regjeringen at det innføres meldeplikt for mullaen.

Saken skal behandles i Stortinget og endringen blir ført inn i Utledningsloven som etter planen skal tre i kraft fra 1. Januar 2010.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger