Krekar dømt til fem års fengsel

OSLO TINGRETT (NRK): Mulla Krekar dømmes til fem års fengsel for drapstrusler mot flere navngitte personer. Krekar anket dommen på stedet.

Mulla Krekar i Oslo tingrett

Mulla Krekar ville ikke selv si noe til norsk presse, men Brynjar Meling sier han er svært skuffet over dommen.

Foto: Amund Aune Nilsen / NRK

Dommeren fant ingen formildende omstendigheter.

Mulla Krekar vil ikke selv uttale seg til norsk presse.

– Det er en holdning han har hatt lenge, sier Krekars forsvarer Brynjar Meling.

– Vi er skuffet over dommen, legger han til.

– Uttalelsene mot Erna Solberg ble veldig hausset opp i denne dommen, sier forsvarer Arvid Sjødin.

Mulla Krekar, hvis egentlige navn er Najmuddin Faraj Ahmad, ankom Oslo tingrett sammen med kona like før dommen ble avsagt klokken 14.

I tingretten ble han dømt for terrortrusler og trusler mot tre kurdere, i tillegg til trusler mot Høyre-leder Erna Solberg.

Les også: Solberg glad for dommen mot Krekar

– Drapstrusler kan på ingen måte bli straffrie handlinger i Norge

Dommeren pekte på at Krekar har sagt: «Det er greit å drepe ham nå» om en navngitt kurder som hadde brent Koranen.

Mulla Krekar har selv avvist at det var en trussel, men at han bare har forklart hva som er lov i henhold til sharialovene.

Tingrettsdommer Per Fleisje sa at tingretten mener Krekar har en autoritet som tilsier at noen kunne ha fulgt hans oppfordringer.

– Krekar er utvilsomt en religiøs leder, en profilert motstandsmann, en religiøst og juridisk lærd, samtidig som han har vært en ledende politiker i det kurdiske miljøet i Irak. Det gir ham autoritet, sa Fleisje.

– I retten fremstår Krekar som en sterk, bevisst og karismatisk ledertype, la han til.

Retten finner det bevist at Krekar har betydelig påvirkning på i hvert fall noen hundre personer.

Fleisje sa at Krekars utsagn er å anse som en drapstrussel. Etter Krekars uttalelser i fjor sommer, er trusselen særlig alvorlig fordi den nå lever sitt eget liv og Krekar ikke kan kontrollere konsekvensene av den, mente retten.

– Det innebærer en trussel om drap, og den er egnet til å skape alvorlig frykt. Trusselen er fremsatt under særdeles skjerpende omstendigheter. Det anses som en alvorlig handling å brenne Koranen, men det kan på ingen måte medføre at drap eller trusler om drap blir straffrie handlinger i Norge.

– Skal dømmes for trusler mot myndighetene

Krekar har gjennom hele rettssaken stått ved alle uttalelsene sine, men nektet for å ha truet noen direkte.

Han har forklart at hans rolle som religiøs lærd kun går ut på å forklare hva som er lov i henhold til sharialovene. Han avviste også at han ville true Erna Solberg.

Les: – Man kan ikke true seg til opphold i Norge
Les: – Jeg har ikke noe imot Erna Solberg

Krekar har likevel fastholdt at det ville komme en motreaksjon dersom han blir sendt tilbake til Irak.

– Dersom jeg blir utlevert til Irak og dør der, vil en motreaksjon komme med et voldsomt tempo, mer enn dere aner, sa Krekar.

Igjen la retten vekt på Krekars påvirkning på sine tilhengere.

– Krekar truer ikke selv med å begå drap, og retten tror han på at han ikke han planlagt hvordan hevnen skal skje. Men Krekar gjør det klart overfor sine sympatiserer at han forventer at de hevner ham. Han legger dermed et betydelig press på sine tilhengere, sier Fleisje.

Han sier at det er å anse som en drapstrussel, at den er egnet til å fremkalle alvorlig frykt i befolkningen, og at trusselen var egnet til å påvirke regjeringen. Krekar skal derfor dømmes for trusler mot myndighetene.

«Retten finner det bevist at truslene blant annet ble fremsatt overfor Erna Solberg som er stortingsrepresentant, og i anledning det arbeidet hun hadde gjort som statsråd. En trussel mot henne i tilknytning til det arbeidet hun gjorde som statsråd, er egnet til å påvirke også den sittende regjering og den nå ansvarlige statsråd,» står det i dommen.

«Ved eksplisitt å true Erna Solberg får han også frem at et initiativ om utsendelse fra den sittende statsråd, påkaller hevn.»

Krekar: Klart jeg anker dommen

Retten gjør det klart at mulla Krekar dømmes til til sammen fem års fengsel for blant annet å ha fremsatt drapstrusler mot navngitte personer, slik aktor hadde lagt ned påstand om.

– Det er klart jeg anker dommen, svarte Krekar da dommen var forkynt.

Det var som forventet, sier aktor Geir Evanger.

– Når han ble domfelt, var det ikke overraskende at han anket, sier Evanger.

Aktor Marit Bakkevig er fornøyd med dommen.

– Dommen er uhyre velskrevet. Vi synes vi har fått godt gjennomslag.

Geir Evanger og Marit Bakkevig

Statsadvokatene Geir Evanger og Marit Bakkevig er aktorer i saken.

Foto: Anders Brekke / NRK

Les: – Fikk ny fatwa senest i dag
Les: – Det var et helvete for meg

Les: – Dette er en bløff
Les: – Krekar er en «PC-jihadist»

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger