Kreftregisteret: – Bekymret over utviklingen blant kvinner

Stadig flere av oss får kreft, i 2015 ble over 32.000 diagnostisert med kreft. Spesielt tarm- og lungekreft blant kvinner bekymrer Kreftregisteret.

Radiumhospitalet

BEHANDLING: Stadig flere må behandles for kreft. Over 32.000 nye krefttilfeller ble registrert i fjor.

Foto: Meek, Tore / NTB scanpix

I dag ble kreftregistreringen blant den norske befolkningen i 2015 lagt fram. Stadig flere får den tunge beskjeden: «Du har kreft».

Færre menn får lungekreft

Totalt ble det registrert 32.592 nye krefttilfeller av Kreftregisteret, en økning på 2,5 prosent fra 2014. De vanligste formene er fortsatt prostatakreft for menn, og brystkreft for kvinner. Utviklingen for tarm- og lungekreft bekymrer direktør i Kreftregisteret Giske Ursin.

Direktør i Kreftregisteret Giske Ursin

VIKTIG: Kreftregisteret har valgt å fokusere på tarm- og lungekreft i år, sier direktør Giske Ursin.

Foto: Siri Saugstad / NRK

– Forekomsten av lungekreft går fortsatt nedover, og menn har vært flinkere til å slutte tidligere med å røyke enn det kvinner har, sier Ursin til NRK.

Tarm- og lungekreft utgjør 23 prosent av kreftformene for kvinner de siste fem årene. Når Kreftregisteret i dag la fram registreringen var hovedfokuset disse to typene.

– Dette er to av de viktigste kreftformene, og dette er kreftformer det er mulig å gjøre noe med, forteller Ursin.

«Den syvende landeplage»

Overlege Thomas de Lange

DÅRLIG: Tarmkreft har ofte dårlige prognoser, fordi den oppdages sent, forteller de Lange.

Foto: Siri Saugstad / NRK

Overlege Thomas de Lange kaller tarmkreft for «den syvende landeplage». Statistikken viser at 6 av 100 vil få tarmkreft. Av disse vil 2,5 ikke overleve, sier de Lange.

– Ofte er prognosene relativt dårlige, fordi den oppdages sent, sier han til NRK.

Blant de nordiske landene skiller Norge seg ut. Det er langt flere tilfeller av tarmkreft her til lands, enn i våre naboland.

– Vi vet at vi ligger høyere enn de andre nordiske landene, noe vi ikke gjorde for femti år siden. Det har vært en endring i løpet av de siste femti årene som gjør at forekomsten har økt mye rasker i Norge enn i de øvrige nordiske landene, sier de Lange.

– Det går for sakte

Sett under ett er lungekreft den kreftformen som tar flest liv. 2015 var det andre året med over 3000 tilfeller av lungekreft. Et resultat av den historiske og dagens røykevaner, forteller overlege Tom Kristian Grimsrud.

Overlege Tom Kristian Grimsrud

FOR SAKTE: Folk stumper ikke røyken fort nok, mener Grimsrud.

Foto: Siri Saugstad / NRK

– Dette kunne vært forebygget. Vi har en gladelig nedgang blant røykere, men det går for sakte, sier Grimsrud til NRK.

Kreftregisteret ser en klar korrelasjon mellom kreftforekomst og yrker. Blant annet har hver fjerde brannkonstabel i Norge fått kreft, viser Kreftregisterets tall fram til 2005. Andre yrker er også mer utsatt for kreft.

– Spesielt bygningsarbeidere, rørleggere, isolatører, har kanskje vært de som har vært mest utsatt, forteller Grimsrud.

– Vi regner med at 20 prosent av lungekrefttilfellene kunne vært forebygget hvis vi hadde unngått kreftfremkallende påvirkninger i arbeidslivet, sier han.

For lite oppmerksomhet

Anne Lise Ryel, generalsekretær Kreftforeningen

SAMMENHENG: At det er en sammenheng mellom yrke og kreft snakkes ikke nok om, mener Ryel fra Kreftforeningen.

Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Generalsekretær i Kreftforeningen Anne Lise Ryel føler vi ikke snakker nok om sammenhengen mellom yrke og kreft.

– Det er en sammenheng mellom yrke og kreft, og i mye større grad enn vi kanskje har vært klar over. Det er flere yrker hvor du over tid opparbeider deg en risiko for å pådra deg kreft, sier Ryel til NRK.

– Noen ting ligger i yrkets natur at du ikke kan gjøre noe med det, men det er noe vi kan gjøre for å redusere risikoen. Da må vi selvfølgelig gjøre det, forklarer hun.

SISTE NYTT

Siste meldinger