Kreftpasienter får ikke tilbud om lindrende behandling

Mange uhelbredelig syke kreftpasienter får ikke tilbud om lindrende strålebehandling. De risikerer å få store og unødvendige smerter i livets sluttfase, viser en ny doktorgradsstudie fra Kreftregisteret.

Strålebehandling mot smerter

I Oslo får Kjell Vinje strålebehandling mot smertene kreften gir.

Foto: NRK

– Det virker veldig bra, smertene forsvant ganske fort, sier Kjell Vinje.

Den store maskinen har sendt strålene mot områder på kroppen der kreften har tak. Vinje håper han kan fortsette å få denne behandlingen, så han slipper å ta smertestillende medikamenter hele tiden.

Han er operert for kreft i tykktarmen, lungen, lever og urinblære og nå har kreften spredt seg videre til skjelettet.

– Når det blir en enda videre spredning håper jeg smertene kan begrenses på denne måten, sier Vinje.

Øker livskvaliteten

Overlege og stipendiat ved Kreftregisteret, Linn Merete Åsli, har sett på hvem av de uhelbredelig syke kreftpasientene her i landet som får tilbud om slik lindrende strålebehandling og hvem som ikke fikk.

Linn Merete Åsli

Linn Merete Åsli sier de unge og ressurssterke nok er flinkest til å spørre om hva slags hjelp de kan få.

Foto: NRK

Studien omfatter data fra 25.000 pasienter som døde av kreft i Norge i perioden juli 2009 til desember 2011.

– Vi ser at mange med uhelbredelig kreft kan leve lenge og med god livskvalitet når de får en slik smertelindring, sier Åsli til NRK.

Behandlingen kan virke forskjellig, den kan for eksempel «krympe» svulsten slik at den ikke gir så store smerter.

Ikke alle får

Nærmere fire av ti kreftpasienter har behov for slik lindrende strålebehandling, men studien fra Kreftregisteret viser at tilbudet varierer betydelig fra fylke til fylke.

Selv om kapasiteten ved strålesentre er bygget ut de siste årene er det altså mange som ikke får denne behandlingen. Det til tross for at nytten av behandlingen er godt dokumentert, sier Åsli.

Bare Vest-Agder er i nærheten av å gi alle dette tilbudet. Dårligst ut kommer tidligere Nord-Trøndelag, der rundt 22 prosent av kreftpasientene får tilbudet. (Se fylkesoversikt nederst i artikkelen.)

– På landsbasis kan det bety at det hvert år er flere enn 800 pasienter som ikke får en hjelp de kunne hatt god nytte av, sier Åsli.

Leder Stein Sundstrøm i Norsk onkologisk forening jobber både ved sykehusene i Helse Nord-Trøndelag og i Trondheim. Tallene fra nordfylket forklarer han med lange avstander til stråleenheten ved St. Olavs hospital.

Dessuten mener han at altfor mange i helsevesenet ikke er klar over hvor viktig denne behandlingen er. Dermed kan det tenktes at de ikke sender pasienter videre, til tross for de kunne hatt stor glede av denne behandlingen.

Gis til de «unge og rike»

Studien viser også at sannsynligheten for å få slik behandling er størst hvis man er ung og har høy inntekt, det er nemlig de unge og ressurssterke som får mest hjelp.

– Vi tenker nok at de i større grad etterspør hvilke behandlingsmuligheter som finnes, mener Åsli.

Norge har i dag ni strålesentre der strålebehandlingen gis. Kreftforeningen etterlyser flere.

– Vi vil jo det beste for dem som er i den siste fasen av livet slik at de får best mulig livskvalitet. Det er viktig og vi må gjøre det vi kan, selv om det koster en del.

Når strålingen er over på sykehuset i Oslo sier Kjell Vinje at han syns det er ille at tilbudet varierer så veldig.

– For meg har dette vært positivt. Hvorfor skal ikke alle kunne få det? spør han.

Prosentvis andel av uhelbredelige kreftpasienter som fikk lindrende stråleterapi siste to leveår

Østfold

24,9

Akershus

30

Oslo

31,2

Hedmark

28,5

Oppland

32,3

Buskerud

28,2

Vestfold

30,4

Telemark

26,1

Aust-Agder

27

Vest-Agder

36,6

Rogaland

26,5

Hordaland

31,2

Sogn og Fjordane

25,1

Møre og Romsdal

28,7

Sør-Trøndelag

28,5

Nord-Trøndelag

21,8

Nordland

31

Troms

34,5

Finnmark

30,1

SISTE NYTT

Siste meldinger