Kreftavslørende metoder står uutnyttet

Mange kreftpasienter kunne fått hjelp til bedre og riktigere behandling, hvis ny og dyr teknologi hadde vært utnyttet bedre.

Lungesvulst

Dette bildet viser en ondartet lungesvulst. Bildet til venstre er et bilde fra vanlig CT-skanning, mens bildet til høyre er PET-CT. Det viser tydelig at ondartede svulster dukker opp som lysende punkt på skjermbildet.

Investeringene ved PET-senteret på Rikshospitalet og Radiumhospitalet i Oslo er den største enkelstående satsing på medinisk teknisk utstyr i Norge.

Har ingen ventetid

Likevel har senteret mye ledig kapasitet.

Maskinene kan undersøke nesten dobbelt så mange kreftpasienter, sier leder for senteret Hans Erik Lie.

- Vi har i dag større kapasitet for undersøkelser enn vi får utnyttet, og vi har ingen ventetid, sier han til NRK.

Finner nåla i høystakken

Den nye metoden går ut på at en sprøyte med en lett radioaktiv variant av druesukker, injiseres i pasienten. Denne væsken er populær mat for sultne kreftceller.

Eventuelle ondartete celler vil dermed suge til seg blandingen, som deretter dukker opp som lysende punkt på skjermbildet.

- Du finner nåla i høystakken. Dette er en ny metode som viser direkte hvor en hurtigvoksende kreftsvulst sitter, sier Lie.

Metoden kan gi mange kreftsyke en tidligere og mer nøyaktig diagnose. Dette vil igjen føre til riktigere behandling, noe som øker overlevelse og gir færre bivirkninger.

- Ganske utrolig

I andre land i Europa er det ventelister, men i Norge står maskinene delvis ubenyttet. Med dagens bemanning kunne 300 flere fått tilbud i år, og med økt bemanning kan maskinene ta 1700 flere pasienter årlig.

- Det er ganske utrolig, og det burde overhodet ikke være sånn, sier generalsekretær i Kreftforeningen Anne Lise Ryel.

Hun tror hovedårsaken til at så mange går glipp av tilbudet er mangel på kunnskap.

- Dette oppfattes som en teknologi som er til dels ny, og man oppfatter ikke nytteeffekten. Det er for lite kunnskap om metoden, og man har ikke fått føringer fra høyere helsepolitisk eller helsebyråkratisk hold om viktigheten. Da ender med at det ingenting skjer ut fra pasientens ståsted, sier hun.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger