Kraftig byks i elavgiften med Høyre og Frp ved roret

Siden Høyre/Frp-regjeringen overtok makta har elavgiften økt med over 40 prosent.
– Et skritt i feil retning om regjeringen vil redusere klimautslipp, mener Energi Norge.

Laster innhold, vennligst vent..

I forslaget til statsbudsjett for neste år foreslår regjeringen å prisjustere elavgiften fra 16 øre til 16,31 øre.

Da Høyre og Frp tok kom i regjering i 2013 var avgiften på 11,61 øre per kWh.

Dersom forslaget blir vedtatt, innebærer det er økning på nesten 41 prosent.

Men om trenden fra tidligere år fortsetter, kan økningen bli enda større.

KrF og Venstre har nemlig sørget for enda høyere elavgift når de har forhandlet om budsjett.

I budsjettforslaget i fjor foreslo regjeringen å øke avgiften fra 4,15 øre til 14,50 øre, altså en prisjustering som i år. Etter forhandlinger med støttepartiene endte den på 16 øre.

– Uforståelig økning av elavgiftene

KS Bedrift, som representerer om lag 130 bedrifter i energibransjen, reagerer kraftig på økningen i elavgiften. De hadde forventet en reduksjon, særlig i avgiftene på vannkraft.

De mener det er et paradoks at regjeringen, som ønsker et grønt skatteskifte, øker avgiftene på nettopp grønn virksomhet.

Bjørg Ravlo Rydsaa

Bjørg Ravlo Rydsaa, administrerende direktør KS Bedrift, mener det er uforståelig at regjeringa vil øke prisen på vannkraft.

– Klimaforliket tilsier at miljøavgiftene skal bidra til at de som forurenser i større grad betaler for kostnadene de påfører samfunnet. Da kan ikke jeg forstå at avgift på ren elektrisitet produsert og brukt i Norge skal ilegges økte avgifter, sier Bjørg Ravlo Rydsaa, administrerende direktør i KS Bedrift.

Rydsaa får støtte fra Oluf Ulseth, direktør i Energi Norge, som er skeptisk til at regjeringen ønsker å øke elavgiften.

– Over 40 prosent av strømregning kunder betaler i dag går til skatter og avgifter, og elavgiften utgjør en stor del av dette, sier Ulseth til NRK.

Oluf Ulseth

Direktør i Energi Norge, Oluf Ulseth er skeptisk til elavgiften.

Foto: Per Onsheim / NRK

Han påpeker om at regjeringen vil realisere klimamålene sine så må man bruke mer strøm fremfor fossilt brennstoff. – Da er enhver økning av elavgiften et skritt i feil retning, forteller Ulseth.

I en tidligere versjon av denne saken sto det at økningen i elavgiften 2013-2017 er på 71,2 prosent. Det stemmer ikke. NRK beklager.

SISTE NYTT

Siste meldinger