Kraftbørsen Nasdaq har fylt opp sikringsfondet

Kraftbørsen har i løpet av dagen klart å hente inn 100 prosent av milliarden de måtte fylle på sikringsfondet sitt, etter milliardtapet til Einar Aas.

Eiendommen til den mediesky kraftspekulanten Einar Aas i Grimstad

DEKKER INN: Einar Aas tapte trolig alt han eide forrige uke. Her er boligen hans i Grimstad.

Foto: Petter Emil Wikøren / VG

Etter at kraftmilliardær Einar Aas i forrige uke etter alt å dømme tapte alt han eide på spekulasjon i kraftmarkedet, gikk også kraftbørsen Nasdaq på et kjempetap på 114 millioner euro, altså over en milliard norske kroner.

To tredeler av sikringsfondet på rundt 1,6 milliard gikk tapt.

Ett av de få offentlige bildene som eksisterer av kraftspekulanten Einar Aas

TAPTE: Den mediesky kraftspekulanten Einar Aas tapte alle pengene sine og mer til etter et feilslått veddemål på strømpriser.

Foto: Agder Energi

Mens Nasdaq selv dekket 7 millioner euro av tapet, måtte i overkant av 166 norske kraftselskaper og andre som jevnlig handler på kraftbørsen dekke resten av hullet i sikringsfondet i løpet av helgen.

NRK meldte tidligere i dag at 90 prosent av pengene var kommet inn. I ettermiddag opplyser Nasdaq Oslo i en pressemelding av 100 prosent av den drøye milliarden er innbetalt.

Sikring mot tap på handler

Sikringsfondet fungerer som en buffer ved eventuelle tap på handler i markedet. Et fond med kapital som blir tappet hvis ett av medlemmene ikke klarer å overholde forpliktelsene sine. I et slikt tilfelle må de resterende medlemmene fylle på igjen sikringsfondet. Hvor mye hver enkelt må bidra med bestemmes av hvor stor aktør den enkelte er på markedsplassen.

På morgenen i dag registrerer vi at mer enn 90 prosent av kapitalen er kommet inn til fondet, og vi er på god vei til å få inn alle midlene, sa direktør Georg Aasen ved Nasdaq i Oslo til NRK tidligere i dag.

Når regner dere med å få inn det resterende beløpet?

– I utgangspunktet regner vi med at det skal komme inn i løpet av dagen. Fristen formelt sett er i dag, sier Aasen.

NRKs økonomikommentator Cecilie Langum Becker forklarer Aas-konkursen.

Blar selv opp 200 millioner i midlertidig sikkerhet

Nasdaq skriver i en melding til medlemmene sine at selskapet selv stiller 20 millioner euro, tilsvarende 200 millioner svenske kroner i sikkerhet til selskapets junior capital fund.

Dette er et sikkerhetsfond som «ryker før» oppgjørsfondet som medlemmene nå har fylt på dersom det oppstår nye tap.

– Årsaken til at vi gjør det er at vi vil vise markedet tillit, og å skape trygghet, etter en slik urolig situasjon, sier direktør Georg Aasen ved Nasdaq i Oslo til NRK.

– Men dette er midlertidig, så etter at oppgjørsfondet er på plass, så vil den likviditeten trekkes ut igjen?

– Nei, ikke umiddelbart, den antas å ville være der i 60–90 dager, sier han.

Finanstilsynet vil granske milliard–smellen

Finanstilsynet varslet like før helgen at de vil starte egne undersøkelser i saken.

– I lys av sakens karakter, og for å undersøke mulige uheldige virkninger for markedene, så vil også vi undersøke saken og handlene på den norske markedsplassen, sa finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen til NRK.

Også børsen Einar Aas handlet på, Nasdaq OMX Nordic, har varslet konkrete tiltak etter milliardtapet. Børsen har blant annet økt marginkravene investorene må ha når de handler.

I tillegg vil de øke de eksplisitte marginkravene når det gjelder «spreads», altså den type veddemål som Einar Aas tapte på.

SISTE NYTT

Siste meldinger