NRK Meny
Normal

Korrupsjonseksperter: – Dommen gir et viktig signal

– Nå kan de ikke lederne bare peke på syndebukker. Denne dommen er spesiell, sier korrupsjonsekspert Tina Søreide etter at alle de tiltalte i Yara-saken fikk fengselsdommer.

Bilde fra gjødselprodusenten Yaras anlegg i Stockton, California

BLE DØMT: Fire tidligere toppledere i Yara ble i Oslo tingrett dømt til fengsel.

Foto: Sebastian Braum

Tina Søreide

VIKTIG: Tina Søreide mener det er viktig at lederne fikk fengselsstraffer.

Foto: Silje Holte

– Dommen er et steg videre mot at det ikke skal være attraktivt å delta i korrupsjon. Det gir en signaleffekt til ledere med skjelett i skapet om at de ikke kan føle seg trygge, selv om korrupsjonen er skjult på sofistikerte måter, sier Tina Søreide, korrupsjonsekspert og førsteamanuensis ved Norges handelshøyskole.

I dag falt dommen i Yara-saken. To av de tiltalte ble dømt for grov korrupsjon, men det er likevel tidligere toppleder Thorleif Enger som endte med å få den strengeste straffen, på tre år. Tingretten mener det er bevist at Enger hadde kjennskap til utbetalingene og hadde mulighet til å stoppe dem. Noe han ikke gjorde.

Korrupsjonseksperter mener at dommen i Oslo tingrett sender et viktig signal til andre toppledere og selskaper.

– Det er viktig med fengselsstraffer, for internasjonalt har vi sett at mange har kunnet "betale seg ut av" denne typen forhold ved at selskapet har akseptert bøter, mener Søreide.

– En spesiell dom

Dommen fra tingretten er ikke rettskraftig, men Søreide mener at uansett om den blir stående eller ikke, så sender den et viktig signal.

– Når hele toppledelsen blir stilt ansvarlig, så signaliserer det at ingen leder kan skjule seg bak et compliance system og beklage at det forgikk korrupsjon. Nå kan de ikke bare peke på syndebukker. Denne dommen er spesiell, selv om vi har sett lignende dommer internasjonalt, mener Søreide.

«...Det var Enger som skulle påse at selskapets etiske regler og retningslinjer ble fulgt. I stedet ga han sin godkjennelse til at personer i hans lederteam begikk korrupsjon og viste dermed at korrupsjon var akseptert i Yara», skriver tingretten i sin begrunnelse for straffeutmålingen.

– Skjerper fokuset

Guro Slettemark i Transparency International

VIKTIG SIGNAL: Guro Slettemark mener dommen i Yara-saken kan føre til at andre toppledere skjerper fokuset fremover.

Foto: Knut Falch / Scanpix

Guro Slettemark, generalsekretær i Transparency International Norge, nevner også det viktige signalet som kommer med denne dommen.

– Jeg tror at dette kommer til å skjerpe fokuset for ledelse og styrer rundt omkring i norske selskaper. Spesielt de som driver virksomhet i korrupsjonsutsatte land, sier Slettemark.

– Det er bra vi har fått en tydelig dom. Det er veldig viktig at vi har fått noen eksempler og det er også viktig for landene det gjelder.

Næringsminister Monica Mæland sier at saken er veldig alvorlig, men at hun ikke vil kommentere dommen direkte, fordi den ikke er rettskraftig.

– Vi tar denne saken på største alvor. Det første vi gjorde i forbindelse med denne saken var å innkalle alle styreledere i selskaper der staten er på eiersiden for å være tydelig på våre forventninger knyttet til arbeid mot korrupsjon. Vi forventer at styrene i selskaper der vi er på eiersiden jobber aktivt og har systemer, regler og kultur for å jobbe mot korrupsjon, sier Mæland.

I dommen fra tingretten står det blant annet at «Det har liten betydning å iverksette antikorrupsjonsarbeider for Yaras 8000 ansatte, hvis konsernledelsen ikke selv forholder seg til eget regelverk»

– Hvordan bør staten jobbe for å sikre at toppledelsen i halvstatlige selskaper har de riktige holdningene?

– Vi jobber overfor styrene og har en tett dialog der vi går gjennom deres arbeid mot korrupsjon i alle ledd i selskapene. Vi har nulltoleranse for korrupsjon, sier Mæland.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger