Koronatiltak: Vafler og bålkos skal holde flere rusavhengige unna Oslo

Oslo kommune ber nabokommunene om hjelp for hindre at rusmisbrukere samles i sentrum. Et tiltak er gratis kaffe og vafler rundt et bål nær der folk bor. Det hjelper, mener brukerne.

Frank og Anneli får varme fra et bål på en parkeringsplass i Lørenskog.

I Lørenskog kommune, like utenfor Oslo, tenner kommunen bål og deler ut gratis vafler i nærmiljøet for å gi rusmisbrukere og vanskeligstilte et tilbud i koronatiden.

Foto: Kai Rune Kvitstein / NRK

På en parkeringsplass i Lørenskog, like utenfor Oslo, har rusmisbrukere og andre vanskeligstilte fått et nytt tilbud i koronatiden. Allerede klokken 10 om morgenen tennes bålet og de som vil ha, får gratis kaffe og vafler. Håpet er blant annet at dette skal hindre flere i å reise inn til Oslo sentrum.

Ber nabokommunene bidra

Rina Mariann Hansen, byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester i Oslo kommune (Ap)

Rina Mariann Hansen (Ap) er byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester i Oslo.

Foto: Tom Arne Søyland / NRK

Som mange andre steder, er også tilbudene til rusmisbrukerne i Oslo redusert som følge av koronapandemien. Noen tilbud er stengt, andre tilbud er redusert eller tar kun imot et begrenset antall personer om gangen.

– Det er viktig at omlandskommunene til Oslo øker tilbudet sitt nå når vi er i denne situasjonen, sier Rina Mariann Hansen, byråd for sosiale tjenester i Oslo.

Hun ønsker ikke at for mange skal samles i Oslo sentrum. Hun er opptatt av at rundt en tredel eller opp mot 40 prosent av dem som er i det åpne rusmiljøet i Oslo sentrum, ikke er bosatt i Oslo. De reiser dit for å selge, kjøpe eller møte andre. I den spesielle situasjonen vi nå er i, mener hun det er viktig at nabokommunene bidrar.

For å lette trykket på hovedstaden, vil kommunen også at flere som ønsker det, kan få sosialhjelp til å reise og besøke familie andre steder i landet denne julen.

Rusomsorg på hjul

Geir, Frank og Anneli sitter rundt et bål i Lørenskog.

Geir, Frank og Anneli varmer seg rundt bålet på parkeringsplassen i Lørenskog.

Foto: Kai Rune Kvitstein / NRK

Lørenskog kommune som er en av nabokommunene til Oslo, kaller sitt nye tilbud for «Rusomsorg på hjul». Kommunen har det de trenger i en liten buss. Ved siden av bussen har de tent et bål og har satt opp et bord der de deler ut vafler og kaffe.

Bakgrunnen er at pandemien har gjort det vanskelig å samle folk innendørs. På denne måten vil kommunen gi rusmisbrukere et tilbud nær der de bor.

Dette er et lavterskeltilbud til de som sliter med rus og psykiske helseproblemer. Flere kommer med sin egen øl, og også det er lov. Praten rundt bålet på parkeringsplassen går livlig.

Der deler kommunen også ut brukerutstyr, tilbyr sårstell og samtaler til de som ønsker det. De som vil får en matpakke eller varm mat.

– Jeg har fått med meg alle gangene. Jeg har ikke gått glipp av en eneste gang, sier Geir.

Han synes det er fint og sosialt å komme hit og kjenner mange som hadde reist til Oslo, hvis de ikke hadde kunnet treffes her.

Nå når det har blitt kalt, tennes et bål klokken 10 om morgenen to ganger i uka. Allerede da er de første på plass. Hver gang kommer mellom 25 og 35 personer hit.

En som bruker tilbud i Lørenskog kommune.

Yngve Johanesen er sikker på at han hadde reist inn til Oslo, dersom det ikke hadde vært et tilbud som dette i Lørenskog.

Foto: Kai Rune Kvitstein / NRK

– Jeg synes dette er et kjempebra tilbud. Det er på tide at det kommer noe i Lørenskog som tar bort litt av trøkket fra det som skjer i Oslo, sier Yngvar Johanesen.

– Hadde du vært i Oslo om du ikke hadde hatt dette?

– Ja, det hadde jeg vært.

Anneli Heggen er også av dem som kommer tidlig.

– Jeg ser dette som en mulighet for å møte litt folk og slå av en prat. Her er folk seg selv og kan ta en kaffe - og en øl for dem som liker det, ler hun.

Hun vet mange som reiser til Oslo.

Ragnhild Bergheim, Ordfører i Lørenskog

Ragnhild Bergheim, Ordfører i Lørenskog, er stolt av de ansatte i kommunen som har opprettet dette tilbudet.

Foto: Kai Rune Kvitstein / NRK

– Vi kan ikke forhindre at folk drar over kommunegrensen. Full kontroll har vi ikke, men et tilbud som det her, håper vi gjør at misbrukere holder seg mer i Lørenskog, sier Ragnhild Bergheim, Ordfører i Lørenskog.

Kommunen kommer til å dele ut mat fra bussen også på både julaften og nyttårsaften.

Oppsøkende arbeid på sykkel

Flere andre kommuner utenfor Oslo har også endret sitt tilbud til vanskeligstilte under pandemien. Flere har som mål å gi folk hjelp der de er. Det gjelder også Bærum kommune.

Som et koronatiltak har Varmestua i Sandvika, som drives av Frelsesarmeen, fått midler til en helt spesiell elsykkel med serveringsboks. Det gjør at Frelsesarmeen når rundt til flere av dem som trenger hjelp.

Sykkel

I Bærum har Frelsesarmeen fått midler til en helt spesiell elsykkel med serveringsboks. Det gjør at Frelsesarmeen når rundt til flere av dem som trenger hjelp.

Frelsesarmeen deler ut matpakker fra sykkelen

Frelsesarmeen i Bærum har delt ut over 720 matpakker til folk som trenger på sine sykkelturer fra slutten av juni til utgangen av november.

Sykkelstyre

Styret på den spesiallagede elsykkelen til Frelsesarmeen.

Siden slutten av juni i år, har Frelsesarmeen i Sandvika syklet rundt tre ganger i uka og delt ut mat til vanskeligstilte. Fram til slutten av november har de delt ut 720 matpakker fra denne elsykkelen i Bærum.

test

Hilde Rosenlund, seksjonsleder for psykisk helse og rus i Bærum kommune forstår Oslo kommunes bekymring for at for mange rusmisbrukere samles i sentrum.

– Som nabokommune til Oslo forstår Bærum kommune veldig godt den bekymringen som formidles fra Oslo. Vi ønsker derfor å ha tiltak som støtter nettopp det, sier Hilde Rosenlund, leder seksjon for psykisk helse og rus i Bærum kommune.

Hun deler Oslo kommunes bekymring for at rusmisbrukere samles i sentrum.

– Med tiltak lokalt, håper kommunen å holde rusavhengige mest mulig stasjonære i Sandvika, så de ikke reiser inn til Oslo sentrum, sier Rosenlund.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger