Hopp til innhold

Koronamilliarder til kommunene i revidert nasjonalbudsjett

Regjeringen foreslår at kommunene får 7,3 milliarder kroner ekstra i år, på grunn av koronakrisen. Samtidig kan de få en vekst i frie inntekter på opptil 2,4 milliarder kroner neste år.

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

MER TIL KOMMUNENE: Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H)

Foto: Håvard Hagen / NRK

Ekstrabevilgningen på 7,3 milliarder kroner til kommunesektoren kommer i forslaget til revidert nasjonalbudsjett for 2021 som legges fram tirsdag.

Bevilgningen skal dekke tapte inntekter og økte utgifter som følge av pandemien, og støtte lokalt næringsliv.

Pengene kommer i tillegg til nesten 16 milliarder kroner som kommunesektoren har fått i koronamidler tidligere i år.

Staten tar regningen

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) mener at staten dermed tar koronaregningen for kommunene.

– For sektoren samlet sett så gjør vi i praksis det. Så vil det være litt variasjon mellom kommunene, og vi treffer kanskje ikke på krona i hver eneste enkeltkommune. Men vi skal selvfølgelig gjøre vårt beste for å treffe så godt som mulig, sier han.

Det er helt i tråd med forventningene hos kommunenes interesseorganisasjon KS.

– Det virker jo som at regjeringen følger opp det man har sagt om å kompensere kommunesektoren for alle koronakostnader og inntektsbortfall, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram.

Bjørn Arild Gram, styreleder i KS

FORUTSETTER FULL KOMPENSASJON: Styreleder Bjørn Arild Gram i KS

Foto: Hege K. Fosser Pedersen / KS

Han viser til tall regjeringen og KS sammen kom fram til for 2020, som i sum viste at kommunene hadde fått dekket økonomiske konsekvenser av pandemien.

– Vi forutsetter at det skjer også i 2021, sier han.

1,5 milliarder kroner av ekstrabevilgningen skal ifølge forslaget gå til økte skjønnsmidler. For pandemien har ikke rammet Kommune-Norge likt.

– De som skal ha mest er de som har hatt de høyeste utgiftene. Det er gjerne de kommunene som har hatt store utbrudd og måtte stenge ned, sier Astrup.

Det gjelder for eksempel Oslo og kommuner i Viken.

Vekst neste år

Regjeringen foreslår samtidig at kommunesektoren får en vekst i såkalt frie inntekter på mellom 2,0 og 2,4 milliarder kroner i 2022.

Mellom 1,6 og 2,0 milliarder kroner skal gå til kommunene, mens 0,4 milliarder kroner foreslås til fylkeskommunene.

– Det vil sannsynligvis medføre at man fortsetter omtrent med den kommuneøkonomien man har i dag, sier Gram i KS.

Han mener at også 2022 blir et år med krevende kommuneøkonomi.

– Fordi det er vekst i en del tjenester ut over folketallsendringer som medfører økte kostnader for kommunene. Det tyder på at det blir et stramt og krevende budsjettarbeid for mange kommuner neste år, sier han.

Økt skatteinngang

Revidert nasjonalbudsjett viser at skatteinntektene blir om lag 3,2 milliarder kroner høyere i år enn man regnet med i statsbudsjettet for 2021.

Den økte skatteinngangen er midler som vil bli videreført også for neste år.

– Kommuneopplegget for 2022 gir et godt grunnlag for at kommunesektoren fortsatt kan levere de tjenestene innbyggerne har krav på og forventer, både under koronapandemien og når situasjonen etterhvert blir mer normal, sier Astrup.

AKTUELT NÅ