Koronakommisjonen skal vurdere vaksinestrategien. Senterpartiet er ikke fornøyd

Koronakommisjonen skal vurdere regjeringens anskaffelse og distribusjon av vaksiner når de nå gjenopptar arbeidet sitt. Senterpartiet vil ha egen vaksinekommisjon, utnevnt av Stortinget.

Brukte vaksineglass

Vaksinestrategien blir et sentralt tema for koronakommisjonens videre arbeid.

Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten.

Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det er litt tidlig for oss å si hva temaene blir nå i andre del av kommisjonens arbeid, men det er selvfølgelig noen spørsmål som peker seg ut. Vaksine og vaksinestrategi er åpenbart et av disse. Det sier den nye lederen for koronakommisjonen, professor Egil Matsen.

Han nevner flere aktuelle temaer som kan granskes rundt vaksinespørsmålet.

Egil Matsen er visesentralbanksjef i Norges Bank

Koronakommisjonens nye leder, Professor Egil Matsen.

Foto: Nils S. Aasheim / Norges Bank

– Både hvilken strategi som ble brukt for å få tak i, eller kjøpe inn vaksiner, hvordan distribusjonen har foregått, og også hvordan prioriteringen har vært ettersom vaksinene har kommet til landet og begynt å bli satt i befolkningen.

Allerede i fjor sommer hadde regjeringen dialog med vaksineprodusenter. Men koronakommisjonen fant få skriftlige spor fra denne dialogen.

Ønsker vaksinekommisjon

Senterpartiet mener at det som skjedde da Norge inngikk vaksineavtale med EU, er så viktig å få klarhet i at Stortinget bør starte sin egen gransking.

– Vi vil ha en uavhengig vaksinekommisjon som også kan se på de strategiske, økonomiske og forhandlingsmessige sidene av vaksineringsprogrammet. Vi mener at den kommisjonen skal oppnevnes av Stortinget, fordi regjeringen har knyttet seg så sterkt til sitt eget valg av strategi når det gjelder vaksiner. Det sier parlamentarisk leder Marit Arnstad.

Marit Arnstad, parlamentarisk leder i Senterpartiet.

Senterpartiets parlamentariske leder, Marit Arnstad. Sp vil ha egen vaksinekommisjon.

Foto: Ørn E. Borgen / NTB

Hun sier at de blant annet vil vite om det var de klokeste valgene som ble tatt, og om regjeringen hadde andre muligheter som kunne gitt tilgang til vaksiner tidligere.

Arnstad sier at koronakommisjonen består av veldig mange folk fra offentlig forvaltning og helsesektoren.

– En vaksinekommisjon må bestå av folk som også har brei erfaring knytta til strategiske valg, internasjonale forhandlinger og de økonomiske perspektivene knytta til det, sier Marit Arnstad.

Gjenåpning og importsmitte

Egil Matsen sier han må diskutere med kommisjonsmedlemmene hvilke andre temaer som er aktuelle å ta opp i det videre arbeidet.

– Vi skal jobbe etter samme mandat som vi gjorde i del 1, og det betyr at det er litt opp til kommisjonen selv å definere de temaene som er viktigst.

– Men å se på gjenåpningen i ulike faser, inkludert gjenåpningen for arbeidsinnvandring, er viktig og naturlig å se videre på.

Han sier det også er aktuelt å se videre på importsmitte, som er inne i den første delen av rapporten,

– Det kan være naturlig at vi fortsetter det arbeidet utover våren og sommeren.

Økonomiske konsekvenser

– Vi skal vurdere økonomiske konsekvenser av myndighetenes håndtering av pandemien. Det ligger i vårt mandat. Det har vi også gjort i rapport 1, men det er et aktuelt tema vi vil se videre på i andre del av kommisjonsarbeidet, sier Matsen

Han sier de vil se på både hvordan regjeringens håndtering påvirker hele økonomien, hvordan den påvirker enkelte næringer mye mer enn andre, og også hvordan den påvirker deler av befolkningen i mye sterkere grad enn andre.

Krevende arbeid

– Det mest krevende er hvis pandemien tar nye og uventede vendinger framover nå. Det var krevende også i første del av rapportskrivingen. Vi jaktet på en måte på et bevegelig mål, fordi problemstillingene utviklet seg mens vi jobbet, og det kan også bli tilfelle nå framover. Hvis det skjer er det en krevende arbeidsform, sier lederen for koronakommisjonen Egil Matsen.

.

Mer om koronaviruset

Status Norge

Sist oppdatert: 16.05.2021
2 350
Smittede siste 7 dager
109
Innlagte
774
Døde
1 556 905
Vaksinerte

SISTE NYTT

Siste meldinger