Hopp til innhold

Kontrollkomiteen krever Stoltenberg-svar fra Støre

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) må redegjøre for all sin kontakt med Jens Stoltenberg som omhandler jobben som sentralbanksjef.

Jens Stoltenberg, Jonas Gahr Støre

VIL HA SVAR: Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget vil vite hva Jens Stoltenberg og Jonas Gahr Støre har snakket om.

Foto: Helge Carlsen / NRK

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité sender 21 spørsmål til regjeringen om utnevnelsen av Jens Stoltenberg som ny sentralbanksjef.

17 av spørsmålene rettes til finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp), mens fire spørsmål går til statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

– Vi kommer til å ettergå hele ansettelsesprosessen, finne ut hvem som har snakket med hvem og om det har vært for tette bånd, sier komiteens leder, Peter A. Frølich (H) etter møtet.

Peter Frølich

Komiteleder Peter Frølich (H) har sendt 21 spørsmål komiteen vil ha svar på.

Foto: Mats Rønning / NRK

Svarene fra regjeringen vil avgjøre om kontrollkomiteen stiller oppfølgingsspørsmål, legger saken til side eller åpner kontrollsak mot regjeringen.

Regjeringen har en uke på seg til å svare på spørsmålene.

Ap med på spørsmålene

Det er en samlet komité som har stilt seg bak spørsmålene. Det inkluderer både Sp og Ap sine medlemmer.

Lubna Jaffery fra Arbeiderpartiet understreker at det er riktig at det er en enig komité som nå sender spørsmål til Støre og Vedum.

– Vi har i oppgave å påse at regjeringen gjør sin oppgave på en skikkelig måte. Det gjelder uansett om vi er i posisjon eller opposisjon, sier Jaffery til NRK.

– Så dere mener at det er grunn til å sjekke om det har skjedd noe galt?

– Komiteen skal sjekke at det er i samsvar med det som har blitt fremstilt. Vi har ingen grunn til å tro at det er urent eller rigget spill, noe som enkelte kanskje legger opp til. Jeg er opptatt å bekrefte historien Vedum har fortalt, svarer hun.

Krever tidslinje

Kontrollkomiteen ber i brevet til regjeringen om å få oversendt alle dokumenter i saken. Stortinget vil ha en redegjørelse for hele ansettelsesprosessen og krever å få vite hvem som var involvert.

I tillegg bes Finansdepartementet komme med en tidslinje over alle de ulike avgjørelsene og vurderingene som ledet fram til regjeringens beslutning. Når Jens Stoltenbergs navn dukket opp for første gang og hvem det var som spilte ham inn, er et av de mest sentrale spørsmålene.

Kontrollkomiteen vil også vite når stillingsbeskrivelsen ble sluttført og hvem som tok initiativet til utformingen av utlysningsteksten, som kritikerne har ment virker skreddersydd for Jens Stoltenberg. Teksten er iallfall annerledes på flere punkter enn hva tilfellet var da stillingen som sentralbanksjef sist ble utlyst i 2016.

Les også Folket delt om Stoltenberg som sentralbanksjef

Jens Stoltenberg var med digitalt fra Brussel da Trygve Slagsvold Vedum fredag presenterte ham som ny sentralbanksjef.

Habilitetsvurderingene som er gjort av regjeringens medlemmer er et annet sentralt punkt som Stortinget vil borre i. Komiteen vil også vite mer om finansminister og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedums rolle i prosessen. Ett av de 17 spørsmålene som stilles til hans departement, lyder:

«Har finansministeren gitt føringer om utnevnelsen til embetsverket som utarbeidet innstillingen?»

Krever svar fra Støre

Kontrollkomiteen krever også klare svar fra statsminister Jonas Gahr Støre og ber blant annet om å få tilsendt alle aktuelle vurderinger av hans habilitet i forbindelse med utnevnelsen av Stoltenberg.

I tillegg vil Stortinget til bunns i dialogen og kontakten mellom Støre og Stoltenberg etter regjeringsskiftet. Konkret ber komiteen statsministeren redegjøre for all kommunikasjon med Stoltenberg, som på noen måte kan forstås i sammenheng med stillingen som sentralbanksjef.

Videre krever komiteen at Støre redegjør for tidspunkter og innhold i all kontakt med andre medlemmer av regjeringen samt andre i Finansdepartementet som omhandler sentralbanksjef-saken.

Les også Stortinget varsler etterspill om ny sentralbanksjef

Regjeringens forslag til endringer i statsbudsjettet

Komiteen vil også vite hvorfor Støre meldte seg inhabil akkurat den 22. oktober, to dager før han gikk tur med Stoltenberg og senere har klargjort at stillingen som sentralbanksjef ble tema.

AKTUELT NÅ