Konkurransetilsynet varsler gebyr på 20 millioner kroner til Norgesgruppen

Gebyret kommer som følge av brudd på opplysningsplikten i forbindelse med oppkjøp av butikklokaler.

Konkurransetilsynet varsler gebyr på 20 millioner til Norgesgruppen.

GEBYR: Norgesgruppen ble i dag sendt et varsel fra Konkurransetilsynet om et gebyr på 20 millioner kroner for å ha brutt opplysningsplikten.

Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Det skriver Konkurransetilsynet i en pressemelding i dag.

Der står det at Norgesgruppen kjøpte butikklokaler i Sædalssvingene i Bergen, hvor det nå drives en Coop-butikk, uten å melde fra til Konkurransetilsynet.

Dette mener tilsynet er et brudd på opplysningsplikten, som sier at oppkjøp i dagligvarebransjen som ikke er meldepliktige etter konkurranseloven, må rapporteres til Konkurransetilsynet.

Konkurransedirektør Lars Sørgard mener det kan skade konkurransen om dagligvarekjeder foretar oppkjøp som øker konsentrasjonen i lokale markeder.

Han trekker fram at opplysningsplikten er viktig for at tilsynet skal ha kontroll, og at konsentrasjon kan føre til høye priser og dårligere utvalg.

Varsler gebyr for første gang

Avdelingsdirektør Magnus Gabrielsen forklarer at gebyret er på 20 millioner kroner for at det skal ha tilstrekkelig avskrekkende virkning.

– Med gebyret ønsker vi å oppnå at Norgesgruppen overholder opplysningsplikten i fremtiden, sier han til NRK.

Magnus Gabrielsen

PREVENTIV: Magnus Gabrielsen i Konkurransetilsynet forklarer at gebyret til Norgesgruppen er så høyt for å unngå at det skjer igjen.

Foto: Marit Hommedal/Konkurransetilsynet

Gabrielsen kan også fortelle at dette er første gangen Konkurransetilsynet varsler at de vurderer å ilegge gebyr for brudd på opplysningsplikten.

Konkurransetilsynet påpeker at vurderingene er foreløpige, og at et endelig vedtak ikke er truffet.

Norgesgruppen har frist til 20. september på å gi sine innspill i saken

Norgesgruppen er overrasket

Ingrid Solberg Gundersen, kommunikasjonssjef for konserninformasjon i Norgesgruppen, sier de nå ser frem til å få en klargjøring av omfanget i opplysningsplikten.

– Slik vi har oppfattet regelverket, så er det en klar meldeplikt dersom oppkjøpet påvirker konkurransen i markedet. I dette tilfellet er det snakk om en eiendomstransaksjon, og ikke kontroll av dagligvarevirksomhet. Derfor er vi overrasket over varselet, og ønsker en klargjøring av opplysningsplikten og når den gjelder, sier hun.

Gundersen forteller videre at Norgesgruppen nå vil svare på vurderingene Konkurransetilsynet har gjort, men vil ikke kommentere hva merknadene til varselet blir.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger