Hopp til innhold

Konkurransetilsynet gir Telenor 788 mill. i bot

Konkurransetilsynet mener Telenor har misbrukt sin markedsmakt ved å forhindre at et tredje mobilnett ble utbygd, og ilegger selskapet 788 millioner i overtredelsesgebyr. Telenor nekter for å ha gjort noe galt.

Lars Sørgard

– Et tredje mobilnett ville være avgjørende for å sikre et bedre og billigere tilbud til norske mobilkunder, sier konkurransedirektør Lars Sørgard.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Vi har funnet det bevist at Telenor har misbrukt sin dominerende stilling i det norske mobilmarkedet. Selskapet bevisst lagt hindringer i veien for utbyggingen av et tredje mobilnett i Norge, sier konkurransedirektør Lars Sørgard.

Konkurransedirektøren påpeker at det har vært et mål å danne et tredje mobilmarked i Norge for å styrke konkurransen.

– Når dominerende aktører på denne måten hindrer konkurrenter i å etablere seg, er det et alvorlig brudd på konkurranseloven, sier Sørgard.

Advdelingsdirektør i Konkurransetilsynet Gjermund Nese sier at hindring av et tredje mobilnett er et grovt brudd på Konkurranseloven.

Avdelingsdirektør Gjermund Nese på pressekonferansen torsdag.

Reduserte gebyret

4.–13. desember 2012 gjennomførte Konkurransetilsynet og Eftas overvåkningsorgan ESA en razzia hos Telenor Norge og Telenor ASA.

I november 2016 varslet Konkurransetilsynet at de vurderte å gi Telenor et gebyr på 906 millioner kroner for det de mener var misbruk at markedsmakt i perioden 2010-2014.

Gebyret har nå blitt redusert til 788 millioner kroner fordi Konkurransetilsynet har kommet at Telenor ikke brøt konkurranseloven ved å avtale eneleveransevilkår i fire grossistavtaler. Dermed er denne delen av saken lagt bort uten at det er funnet brudd på reglene.

Norge er ett av få land i verden som kun har to landsdekkende mobilnett, som eies av Telenor og Telia. Det begrenser konkurransen, og rammer kundene.

– Et tredje mobilnett ville være avgjørende for å sikre et bedre og billigere tilbud til norske mobilkunder, sier Sørgard.

Berit Svendsen, adm. dir. i Telenor Norge, haster mellom byggene hos selskapet mens razziaen pågår

RAZZIA I 2012: Berit Svendsen, som var administrerende direktør i Telenor Norge for seks år siden, hastet mellom byggene hos selskapet mens razziaen pågikk 4. desember 2012.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Mindre lønnsomt

Bakgrunnen for saken var at Network Norway i 2007 skulle bygge et tredje mobilnett i Norge sammen med Tele2.

I utbyggingsperioden var Telenor forpliktet til å gi disse aktørene tilgang til Telenors nett i de områdene der det tredje nettet ikke var ferdig utbygd.

I 2010 endret Telenor vilkårene i avtalen med Network Norway. Det er disse endringene som Konkurransetilsynet mener bryter med konkurranseloven. Endringene gjorde det mindre lønnsomt for Network Norway.

– Gjennom den nye avtalen reduserte Telenor prisen for selve bruken av Telenors nett, men innførte samtidig en avgift som økte med antall kunder. Denne avgiften ble ikke Network Norway kvitt med økt bruk av eget nett. Dette fjernet insentiver til å fortsette utbyggingen av det tredje nettet, sier avdelingsdirektør Gjermund Nese.

Konkurransetilsynet har gjennomgått et omfattende databeslag fra Telenor, av blant annet interne dokumenter.

– Konkurransetilsynet har funnet det bevist at vilkår i tilgangsavtalen fra Telenors side bevisst ble utformet for å stanse Network Norways videre investeringer i det tredje nettet, sier Nese.

Telenor-direktør Berit Svendsen sier de kommer til å klage på Konkurransetilsynets vedtak.

– Vi er uenig i vedtaket og at vi har gjort noe galt, sier Berit Svendsen, administrerende direktør i Telenor Norge ti NRK.

Telenor: – Vi har ikke gjort noe galt

Telenor er uenig i at de har brutt Konkurranseloven:

– Vi er uenig i vedtaket og at vi har gjort noe galt. Vår oppfatning av saken er at Konkurransetilsynet mener at vi kunne ha hindret utbygging av Network Norways mobilnett, eller det tredje nettet i Norge, men Network Norway bygde ut sitt nett, i henhold til planen, sier Berit Svendsen, administrerende direktør i Telenor Norge ti NRK.

– Hvorfor mener dere at Konkurransetilsynet kommer til feil konklusjon?

– Fordi det hele tida er konkurranse i markedet om disse kundene, og vi vant denne kunden fordi kunden ønsket en slik prisstruktur som vi la opp til.

– Vi har ikke hindret en tredje konkurrent. Det er også Konkurransetilsynet enig i, Networdk Norway har bygd ut sitt nett i henhold til planen. Konkurransetilsynet sier vi kunne ha hindret dem, gjentar Svendsen.

Telenor har nå seks måneder på bestemme seg for om de vil anke vedtaket inn for Konkurranseklagenemnda, noe de regner med at skjer.

– Hvis vedtaket er det samme som vi fikk i 2016, så kommer vi selvfølgelig til å anke denne saken både på grunn av uengiheten og at beløpets størrelse er betydelig.

Hør NRKs Hallvard Norum forklare Telenor-saken.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger