Hopp til innhold

Politiet om Kongsberg-drapene: – Teorien om at bakgrunnen er sykdom er styrket

Mannen som er siktet for Kongsberg-drapene erkjenner de faktiske forhold, men har ikke tatt stilling til straffskyld. Politiet setter dette i sammenheng med manens psykiske helsetilstand.

Skyting med pil og bue i Kongsberg

FEM DØDE: Politiet konfronterte den siktede, som svarte med å skyte med pil og bue, i en Coop-butikk i Kongsberg sentrum. Mannen kom seg vekk fra politiet, som ikke var iført verneutstyr. Politiet mener alle de fem ofrene ble drept etter denne konfrontasjonen.

Foto: Cicilie S. Andersen / NRK

Drapene på Kongsberg onsdag denne uken har rystet Norge. Fem personer ble drept, tre ble skadet. Espen Andersen Bråthen ble fredag varetektsfengslet i fire uker, siktet for drapene. 37-åringen brukte blant pil og bue under angrepet.

Politiet holdt fredag ettermiddag en presseoppdatering om etterforskningen.

Espen Andersen Bråthen er siktet av politiet. Han ble pågrepet onsdag kveld.

37 år gamle Espen Andersen Bråthen er siktet for fem drap etter angrepet i Kongsberg. Tre personer ble skadd i angrepet.

Den siktede mannen har forklart seg i to avhør med politiet.

Politiinspektør Per Thomas Omholt i Sør-Øst politidistrikt sier politiet har gått bredt ut for å kartlegge mannens motiv. Omholt nevner «sinne, hevn, impuls, jihad, sykdom og provokasjon» som stikkord for disse vurderingene.

– Den hypotesen som er styrket mest på bakgrunn av de første dagene med etterforskning er sykdom, sier Omholt, som påpeker at dette er vurderinger som kan endre seg fortløpende.

Omholt sier det ikke er noe som tyder på at siktede Espen Andersen Bråthen hadde planlagt onsdagens drap i lang tid i forveien. Samtidig sier Omholt at etterforskningen så langt tyder på at siktede hadde «tenkt noen tanker» om angrepet i «dagene i forveien».

– Hypotesen som er styrket er at han har tenkt disse tankene på forhånd (før angrepet), men ikke lenge. Men dette er en hypotese, ikke fasiten, sier Omholt fredag.

– Siktede har erkjent de faktiske forholdene, men han har ikke erkjent straffskyld. Det går mer på det subjektive når det gjelder helse. Det skal undersøkes om han er tilregnelig, sier Omholt.

Senere formulerte han dette som at siktede ikke har tatt stilling til spørsmålet om straffskyld.

37-åringen har tidligere blitt beskrevet som konvertitt. Omholt ønsker ikke å kommentere hva som har kommet frem i etterforskningen om dette.

Kongsberg 5 drept med pil og bue. Skyting

Politiet patruljerte gatene i Kongsberg etter drapene.

Foto: Cicilie Sigrid Andersen / NRK

Vil ikke kommentere alternativ utgang

Politiinspektør Per Thomas Omholt begynte med å be om forståelse for at det ikke er alt politiet ikke kan svare på, selv om informasjonsbehovet er stort.

Omholt viste blant annet til at det fortsatt gjenstår vitneavhør, og at disse ikke skal påvirkes av «det de leser i avisa».

Torsdag skrev NRK at den første patruljene på stedet ikke fikk pågrepet den siktede 37-åringen, fordi politibetjentene ikke hadde på seg verneutstyr. Det er tidligere kjent at politiet mener alle de fem ofrene ble drept etter at politiet mistet siktede av syne etter en konfrontasjonen på en Coop-butikk.

Bakvei ut fra garasjeanlegget til Coop-butikken på Kongsberg

Denne bakveien leder inn til et garasjeanlegg. Fra garasjeanlegget er det direkte adkomst til Coop-butikken der gjerningsmannen skjøt med pil og bue mot politiet.

Foto: Runar Henriksen Jørstad / NRK

Etter det NRK forstår har butikken en alternativ utgang fra butikken, som leder til et garasjeanlegg. Det er mulig å gå ut fra garasjeanlegget til gaten utenfor.

Omholt sier han er kjent med at det er to utganger fra butikken. Samtidig ønsker han ikke kommentere kommentere hvordan siktede kom seg ut av Coop-butikken.

– Det ønsker vi ikke å si så mye om nå. Vi ønsker å kartlegge alt som har skjedd, og få et faktagrunnlag, før vi kommer med slike vurderinger. Grunnen til at vi ikke sier det er at vi ikke ønsker å påvirke vitner

– Hvorfor hadde ikke politiet på seg verneutstyret innledningsvis?

– Det jeg snakker om her i dag er etterforskningen av straffesaken. Så får vi se når alt er på plass, om vi kan komme med noen vurderinger av dette. Men nå må vi få riktig fakta til grunn før vi sier noe om det.

Kart over gjerningsområdet i Kongsberg

Brukte tre våpen

Omholt sier siktelsen mot 37-åringen vil bli utvidet til å gjelde flere fornærmede i saken. Dette vil også inkludere personer gjerningspersonen har skutt etter, uten å treffe.

– Han er per i dag siktet for fem drap. I tillegg har han skadet tre personer fysisk, men mange flere fornærmede. Det er mange som ble skutt etter med pil og bue og som har følt frykt og fare for livet. Siktelsen kommer til å bli utvidet, men vi må få oversikt først, sier Omholt.

– Siktelsen gjelder ikke terror så langt. Dette er et spørsmål som vi vurderer fortløpende.

Politiinspektøren bekrefter at drapene har blitt begått både inne og ute. Politiet sier det er benyttet tre våpen, der ett av dem er pil og bue.

– Det er snakk om tre våpen. Vi har gått ut med at det ble brukt pil og bue, men de andre våpnene ønsker vi ikke å identifisere.

På direkte spørsmål bekrefter Omholt at siktede ikke skal ha brukt andre skytevåpen.

– Ikke mentalt klar for nye avhør

Tidligere fredag ble det kjent at den siktede 37-åringen er overført til helsevesenet. Bakgrunnen for dette er mannens helsesituasjon. Det er tidligere kjent at mannens helsetilstand skal vurderes av psykiatere. Hensikten er å finne ut om han er strafferettslig tilregnelig.

– Han helsetilstand har tilsagt at han måtte til helseinstitusjon. Han sitter ikke i fengsel, men i en lukket helseinstitusjon, sier Omholt.

De sakkyndige psykiaterne som skal undersøke siktede er foreløpig ikke oppnevnt, sier Omholt.

Forsvarer Fredrik Neumann ville fredag ikke kommentere at Bråthen er overtatt av helsevesenet. Neumann men sa til VG i går det at det skal gjøres en fullstendig prejudisiell observasjon av siktede tydet på at «ting ikke er helt på plass».

Politiet sier det vil gjøres flere avhør når siktedes helsetilstand tillater det.

– Han er sliten og mentalt ikke klar for nye avhør. Det er helsevesenet som har vurdert det sånn, så må vi forholde oss til det. Vi tar ham inn i nye avhør så fort det er forsvarlig at han lar seg avhøre, sier Omholt.

Lys og blomster i Kongsberg sentrum torsdag kveld

Blomster i Kongsberg sentrum torsdag kveld.

Foto: Per Lykke

– Vil vite alt han har gjort

Politiet har så langt formelt avhørt over 50 vitner. I tillegg har politiet snakket med mange flere i rundspørringer, sier Omholt. Kripos får også bistand med å gjøre analyse av videomateriale som er hentet inn.

Omholt sier en del av den pågående etterforskningen dreier seg om å samle informasjon fra åstedene.

I tillegg har politiet nå fokus på fortiden til den siktede, og sier denne vil bli kartlagt i full bredde.

– Vi oppfordrer vitner som har vært i kontakt med siktede i årene eller dagene før om å melde seg til politiet. Vi trenger å vite hva han har gjort de siste ti årene.

Saumfarer nettet

Som en del av kartleggingen av siktedes fortid gjøres det også en bred kartlegging av hans aktivitet på nettet.

– Vi undersøker telefoner og det digitale rom. Der er det mye informasjon som vi ønsker å få kontroll på. Det betyr nettet, sosiale medier, YouTube og lignende, sier Omholt.

NRK har tidligere omtalt at mannen i 2017 la ut en video på YouTube der han omtaler seg selv som en «budbringer». Med bakgrunn i dette tok en barndomsvenn kontakt med politiet.

Omholt ønsker ikke å kommentere eventuelle varsler politiet har fått om mannen.

Skyting med pil og bue i Kongsberg

Politiet fikk melding om mannen med pil og bue klokken 18.13 torsdag kveld. 34 minutter senere ble han pågrepet.

Foto: Cicilie S. Andersen / NRK

Skal evaluere politiet og PST

Fredag melder Politidirektoratet at de skal evaluere politiets håndtering av Kongsberg-angrepet. Evalueringen skal både gjelde det som skjedde under hendelsen og i forkant.

Beslutningen er tatt i samråd med PST og Politidirektoratet, sier politidirektør Benedicte Bjørnland og PST-sjef Hans Sverre Sjøvold i en uttalelse.

Politiets oppgaveløsningen da fem personer ble drept og håndteringen av tipsene som kom inn om gjerningsmannen i forkant, samt informasjonsflyten mellom politiet og PST skal evalueres.

– Selve innretningen på gjennomgangen, vil vi måtte komme tilbake til i løpet av en til to ukers tid, sier Bjørnland og Sjøvold.

Spesialenheten for politisaker er også varslet og skal på selvstendig grunnlag vurdere etterforskning av politiet.

Fire ukers varetekt

Politiet arbeider fortsatt med å formet identifisere de fem som ble drept i angrepet. Omholt sier dette har tatt tid, blant annet på grunn av varsling av pårørende.

– Vi håper å gå ut med navnene så raskt som mulig, men vi får ikke det til akkurat nå.

Buskerud tingrett bestemte tidligere fredag at Espen Andersen Bråthen skal varetektsfengsles i fire uker, slik politiet hadde bedt om. Han er ilagt brev- og besøksforbud og medieforbud i hele perioden. Han må også sitte de to første ukene i full isolasjon.

Bråthen har samtykket til varetektsfengsling og erkjent de faktiske forhold, men nekter altså straffskyld. Dagens fengslingsmøte ble holdt som kontorforretning, fordi siktede aksepterte fengslingen. Han var ikke til stede i fengslingsmøtet.

Dommeren skriver i sin avgjørelse at det er lagt vekt på forklaringene mannen har gitt i avhør.

Se politiets pressekonferanse i opptak.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ