Hopp til innhold

Kong Harald: Ta deg tid til å lytte

Kong Harald oppfordret alle til å bruke tid på å lytte til andre, og til å gjøre det med respekt. Han trakk også fram urfolk-visdom.

Hva skal til for at vi mennesker skal leve godt sammen, åpnet kongen med å spørre.

Han ga selv svaret: Det viktigste er evnen til innlevelse i andre menneskers liv. Han rådet oss til å ta oss tid til å lytte med et oppriktig ønske om å forstå den andre.

– Da kan vi sammen skape et enda bedre samfunn.

Pandemien har gjort noe med oss

Mye av talen brukte han også på å snakke om pandemien. Han sa at skuffelse og usikkerhet preger manges hverandre, og rådet oss til å finne tilbake til åpenhet, gjestfrihet og vennskap, og til å invitere hverandre inn.

For, som han sa, det gjør noe med oss å bli avskåret fra sosialt samvær over lang tid.

– Det er ikke bare å gå ut og omfavne verden og mennesker igjen. Som det meste annet trenger også dette litt øvelse. Jeg håper at vi i det nye året kan komme hverandre i møte, og jeg håper vi kan gi hverandre nytt mot, sa kongen.

Takket helsearbeidere

Kongen rettet også en varm takk til helsevesenet.

– Takk for det livsviktige arbeidet dere gjør, dag ut og dag inn i dette lange, tunge løpet. Vi er alle dypt imponert over innsatsen, sa han.

Erkjennelsen av hvor avhengige vi er av hverandre, håper han vil gjøre oss mer solidariske.

– Vi trenger alle å bli sett av et kjærlig blikk, og vi er alle avhengige av andres vennlighet og velvilje.

Trakk fram urfolk-visdom

Kongen pekte på at noe av det som gir oss indre styrke, finner vi i kulturarven.

– Den formidler gammel visdom som kan være god å ha når det røyner på.

Kongen fortalte at han i oktober var til stede ved en seremoni i Kautokeino da et klenodium av stor verdi ble tilbakelevert til samefolket «hvor det hører hjemme».

Han sa at dette var en påminnelse om betydningen av kultur, språk og historie for et folks identitet.

– Det minnet meg på noe som alltid slår meg i samtaler med urfolk, enten det er i Norge, Canada, Australia eller Amazonas. Urfolkene har gjennom tusener av år vært avhengige av samspillet med naturen og alt levende for selv å overleve.

Dette er verdifull kunnskap som er av betydning for oss alle.

– Storsamfunn og urfolk er tjent med å lytte til hverandre og samarbeide for å ivareta det som må være et felles mål: Å forvalte naturens ressurser på en måte som gjør at også generasjoner etter oss kan leve gode liv.

Frivillighetens år

Kong Harald pekte på at 2022 er utpekt til Frivillighetens år.

– Denne gode kraften i det norske samfunnet har lidd under pandemien. De svakest stilte har dessverre blitt spesielt hardt rammet. Rusavhengige, psykisk syke, eldre, barn og unge.

Han ga flere eksempler på gode tiltak han mener kan inspirere, og sa at alle har noe å bidra med.

– Slik skaper vi sterke fellesskap som styrker oss i møte med vanskelige tider.

Kongefamilien fotografert på Bygdø julen 2021
Foto: Lise Åserud / NTB
Kongeparet skal i år feire julaftan på Skaugum saman med kronprinsfamilien. Årets julebilde er tatt på Bygdø kongsgard der kongeparet skal bu i julehøgtida.

Egen «koronatale» før jul

I år holdt også kong Harald en juletale til det norske folk, med sterke oppfordringer om å vise hverandre omsorg og yte en ekstra innsats for dem rundt oss.

Kong Harald sender julehilsen til det norske folk

Kong Harald sender julehilsen til det norske folk

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger