Kongens nyttårstale: Kjærlighet og grunnloven sikrer et godt liv

Kong Harald snakket mye om kjærlighet og trygg grunn i sin nyttårstale. Og han framhevet at likesom kjærligheten er et fundament i menneskelivet, er grunnloven et fundament for Norge.

Kongens nyttårstale 2013

Essensen i kongens nyttårstale var betydningen av kjærligheten i menneskers liv, og betydningen av en grunnlov som gir trygghet og frihet så mennesker kan blomstre. Her er talens hyppigste ord vist som en ordsky fra Wordle.

Foto: Wordle/NRK/Signe Karin Hotvedt

«Kjærlighet er et sted å feste blikket». Kong Harald åpnet årets nyttårstale med et sitat av Anne Grete Preus.

Kongen har for vane å hente kulturelle referanser til talene sine. I fjor var det Tolkiens trilogi om Ringenes Herre som var inspirasjonskilden

– Jeg tror ingen kan leve et helt liv uten kjærlighet. Alle har de en historie å fortelle om kjærlighet som noe avgjørende. Enten det er til en partner, et familiemedlem, en venn eller et kjæledyr, sa han.

Kjærligheten som kompass

Kong Harald påpekte at kjærligheten gir oss retning og noe å styre etter. Den gir oss verdi som mennesker, og noe å leve for.

Og fortsatte: På samme måte som kjærligheten er et fundament i menneskelivet, er grunnloven et fundament for nasjonen Norge.

La oss bruke 2014 til å feire våre friheter med klokskap.

H. M. kong Harald i sin nyttårstale 2013

At 2014 er året vi feirer grunnlovens 200 årsjubileum viet kongen mye plass:

– Grunnloven sikrer i dag det norske folk rettigheter vi lett tar for gitt i hverdagen. Rettigheter som mennesker i mange andre land bare kan drømme om – og som de slåss for med livet som innsats.

Sosiale medier og ytringsfrihet

Kongen tok også opp betydningen av sosiale medier i sin tale, og trusselen fra overvåkningssamfunnet.

– Tenk deg at du skriver et kritisk innlegg om landets styre på sosiale medier. Se så for deg at det litt senere banker på døren. Der står politiet, som kommer for å arrestere deg.

– Grunnen til at dette ikke skjer i Norge, er at grunnloven gir oss ytringsfrihet. I Norge kan alle fritt få uttrykke sine meninger – enten det er om konge eller myndigheter. Gjennom ny teknologi velger stadig flere å delta i de åpne debattene, sa kongen.

Kongen nevnte også trosfriheten og forsamlingsfriheten som grunnloven garanterer oss, og som mangler mange steder i verden.

Felles fundament

Kong Harald trakk fram sin egen kongsed til grunnloven som et trygt kompass. Han viste til at nye norske statsborgere også kan avlegge et troskapsløfte til grunnloven, til menneskerettighetene og de demokratiske verdiene vi bygger landet vårt på.

– For å leve godt sammen trenger vi et felles fundament å stå på. Har vi det, kan vår forskjellighet få blomstre uten at noen burde føle seg truet av det.

Advarte mot snylting og trusler

Kongen påpekte at det følger både rettigheter og plikter med å være en samfunnsborger.

– Jeg blir bekymret når noen tror de bare kan nyte godene uten selv å bidra.
Det å bevisst velge bort egen innsats – og motta hjelp som er ment for dem som virkelig trenger den – strider mot vårt verdifundament. Likeså er det uakseptabelt at noen begrenser andres frihet ved å spre frykt – samtidig som man selv nyter godt av rettsstatens beskyttelse.

På nett

Kongen var innom temaet internett tre ganger i talen sin. Først ved å nevne verdien av den åpne debatten i sosiale medier.

Dernest ved å omtale et prosjekt fra Sørlandet hvor en gruppe eldre mennesker har etablert nettstedet «Spør Bestefar» hvor unge mennesker kan snakke med noen som har tid til å lytte. Og han fortalte en liten historie om nettmobbing som hadde endt godt.

Forbildet Mandela

Kongen understreket at det er mulig å utvikle et land gjennom et godt styresett og gode verdier. Han pekte på erfaringene fra Sør-Afrika og nevnte Nelson Mandelas lederskap. Det gjorde han også i fjor, da han erklærte at Nelson Mandela er hans store forbilde.

Men også i Norge har vi selv engang vært både ufrie og på flukt fra fattigdom, påpekte kongen, og oppfordret oss til å forvalte ansvaret med klokskap:

– Vi vet hva en god grunnlov som får prege hele samfunnet kan bety for et lands utvikling. La oss bruke denne erfaringen på en medmenneskelig måte – i praksis, med visdom.

Kjærligheten er et sted å feste blikket.
Og grunnloven er et sted å stå.

Jeg ønsker dere alle et godt nytt år!

H. M. Kong Haralds nyttårsønske 2013

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger