Hopp til innhold

Kongen hoppet over flere avsnitt

I dag skjedde det at Kongen, ganske sikkert ved et hendelig uhell, tydeligvis kom i skade for å bla forbi en side i manuskriptet til Trontalen.

Kongen leser Trontalen

Flere viktige avsnitt kom ikke med da Kongen leste Trontalen i dag.

Foto: NRK

Kongen sa derfor ingenting om olje- og gassinntektene og forvaltningen av Pensjonsfondet (Oljefondet).

Han fikk aldri sagt det som står i Trontalen om moderate inntektsoppgjør og lav arbeidsledighet, og heller ikke om regjeringens plan om å legge fram en stortingsmelding om arbeidsinnvandring

Han fikk heller ikke med at regjeringen tar sikte på å legge fram forslag om en ny lov mot diskriminering av personer med nedsatt funksjonsevne våren 2008.

I avsnittene som aldri ble lest, står det også at regjeringen vil fortsette å styrke kommuneøkonomien.

Blant det som ikke kom med var også at regjeringen vil legge fram en melding om lokaldemokratiet våren 2008.

Alt likevel Trontale

Statsrettslærde NRK har vært i kontakt med sier at selv om Kongen kom i skade for å hoppe over noen avsnitt, så er alt som står skrevet i Trontalen å betrakte som del av Trontalen.

I Stortinget får Kongen Trontalen overlevert av statsministeren, og etter framførelsen og etter at også beretningen om rikets tilstand er framført av ett av regjeringsmedlemmene, så overrekker Kongen Trontalen, en signert Trontale, (manus) til stortingspresidenten.

Trontalen og beretningen om rikets tilstand er nemlig grunnlaget for trontaledebatten Stortinget skal ha på torsdag.

Da er det altså ikke slik at det kun er det Kongen leser fra Trontalen som er å betrakte som "selve Trontalen."

Politisk rådgiver ved statsministerens kontor, Mina Gerhardsen, sier at de der ikke hadde fått noen reaksjoner på det som hendte før NRK tok kontakt med kontoret.

Informasjonsrådgiver ved Det kongelige hoff, Sven Gjeruldsen, sier at "det må ha vært en hendelig uhell."

Etterlyste upopulære miljøtiltak

Fokus på felleskap i trontalen

 

AKTUELT NÅ