Hopp til innhold

Høyre-kommuner vil overta videregående skoler fra Fylkeskommunen

Flere kommuner vil overta ansvaret for videregående skoler. – Helst urealistisk, mener Utdanningsforbundet.

Ragnhild Lied

Leder i Utdanningsforbundet Ragnhild Lied mener kommunene må konsentrere seg ansvaret de har for grunnskolen.

Foto: Utdanningsforbundet

Anna Amdahl Fyhn

Byråd for utdanning i Tromsø, Anna Amdahl Fyhn ønsker at kommunen overtar den videregående skolen.

Foto: Mark Ledingham

I dag er det fylkeskommunen som har ansvaret for videregående opplæring, og kommunen som har ansvaret for grunnskolen.

I regjeringsplattformen til Regjeringen står det at de vil flytte oppgaver fra stat og fylke til kommunen. Byråd for utdanning i Tromsø, Anna Amdahl Fyhn er positiv.

– Naturlig at vi får ansvaret

– Vi er opptatt av å se skoleløpet i en sammenheng. Kommunen har ansvaret for barneskoler og ungdomsskoler. Da er det naturlig at vi også får ansvar for de videregående skolene, sier Fyhn.

Helt konkret betyr dette at kommunen vil overta ansvaret for seks videregående skoler i Tromsø. De har ennå ikke behandlet saken politisk i byrådet, men et av målene i byrådserklæringen er at de vil overta videregående skoler, og de har flertall i bystyret.

Fyhn er klar på at dette ikke er gjort over natten.

– Dette er en stor jobb, og den må gjøres på en ordentlig måte. Det er viktig å vise at det kan bli en god modell som er velbegrunnet og som kan gjennomføres, sier hun.

– Vil snevre inn valgmuligheter for elevene

Leder i Utdanningsforbundet Ragnhild Lied sier dette er noe kommunene kan drømme om, men som ifølge henne ikke kommer til å skje.

– Dette er helt urealistisk. Videregående opplæring er veldig omfattende. Det handler om mange ulike opplæringsløp og ikke minst yrkesfagene.

Hun tror en kommunal overtalelse vil få store konsekvenser for elevene.

– Det vil snevre inn valgmulighetene for elevene dersom kommunene overtar ansvaret for videregående opplæring. De vil ikke klare å tilby hele bredden av videregående opplæring. Da må kommunene kjøpe tjenester av hverandre. Dette blir litt av byråkrati som jeg vil fraråde, sier Lied.

Flere Høyre-kommuner til overta

Det er ikke bare Tromsø kommune som vil overta ansvaret for den videregående skolen. Bergen har sendt et brev til kommunaldepartementet, mens Eidsberg, Moss, Asker og Bærum arbeider med saken. Fellesnevneren er at de alle er Høyre-kommuner.

– Høyre har i flere år hatt programfestet at vi ønsker at kommunene skal overta den videregående skolen. Vi har det i vår byrådserklæring i Tromsø, så dette bør ikke være overraskende for noen, påpeker Fyhn.

Men Lied i Utdanningsforbundet mener kommunene først må bli gode på grunnskole før de kan få ansvaret for den videregående skolen.

– Dette kan man drømme om i kommunene, men kommunene har allerede utfordringer med å klare og ta ansvaret de har for grunnskolen. De bør konsentrere seg om det, og så får fylkeskommunene ta ansvar for videregående opplæring, sier hun.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ