Hopp til innhold

73 kommuner har én eller ingen barnevernsansatte

Antallet barnevernsmeldinger er nær doblet de ti siste årene. Kommunene har ikke prioritert barnevernet, mener Barne- og likestillingsdepartementet.

Utsira

Barnevernet i Utsira kommune har 0,1 stilling med fagutdanning i følge tall fra kommunene (KOSTRA).

Foto: NINA LARSON / AFP/Scanpix

De siste offentlige tallene, som er fra 2009, viser av 73 norske kommuner kun har én eller ingen ansatte i barnevernet. Dette var en minimal forbedring fra året før.

Dette skjer samtidig med at antallet barnevernsmeldinger har økt med over 80 prosent de siste ti årene, mens antallet ansatte bare har økt med 892 eller 35 prosent.

Barnevernsmeldinger

År 

 Barnevernsmeldinger

Ansatte

 1999

                              22.866

2523,7

 2000

                              22.851

2586,2

 2001

                              23.559

2703,5

 2002

                              25.675

2786,4

 2003 

                              27.304

2843,0

 2004

                              29.091

2860,7

 2005

                              29.387

2933,1

 2006

                              32.218

3039,3

 2007

                              34.084

3183,5

 2008

                              38.333

3294,2

 2009

                              41.535

3415,5

Bare første halvdel i fjor kom det inn 22.722 meldinger. 18 prosent av dem ble henlagt.

Flere eksempler

De siste årene har det dukket opp flere eksempler der barnevernet har blitt varslet, men ikke reagert tidsnok.

I retten i forbindelse med overgrepssaken i Alvdal har det blant annet kommet frem at barnevernet ble varslet så tidlig som i år 2000, men saken ble henlagt etter en undersøkelse.

Ved gjentatte anledninger ble siden barnevernet og politiet i bygda varslet. Hver gang med samme resultat - henleggelse.

I Alvdal har barnevernet i ettertid innrømmet at de kanskje hadde reagert litt raskere på en lignende melding i dag, men dette er ikke det eneste eksemplet der manglende reaksjon fra myndighetspersoner har ført til tragiske resultater.

I etterkant av mishandlingen av åtte år gamle Christoffer Kihle Gjerstad i Vestfold ble flere kommunale instanser, deriblant barnevernet, sterkt kritisert.

Den gangen reagerte også barneminister Audun Lysbakken med forferdelse, og mente at ingen barn noen gang skulle oppleve det åtteåring opplevde.

240 øremerkede millioner

Henriette Westhrin

Statssekretær i BLD Henriette Westhrin mener det kommunale barnevernet henger etter.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / Scanpix

Som et svar på den stadig økende kritikken mot barnevernet mente regjeringen derfor i fjor at det var rom for å ansette 400 flere i barnevernet i løpet av 2010, men godt under halvparten av stillingene ble besatt.

– 171 stillinger ble besatt. Det vi opplevde, var at kommunene ikke prioriterte barnevernet innenfor de frie midlene. Derfor har vi øremerket 240 millioner på neste års budsjett, slik at barnevernet blir styrket, sier statssekretær i BLD Henriette Westhrin til NRK.no.

– For dette er kommunenes ansvar. Det varierer selvfølgelig fra kommune til kommune, men vi ser at barnevernet har blitt nedprioritert i forhold til andre interesser, sier Westhrin, som mener resurssene i det kommunale barnevernet har blitt hengende etter.

I fjor høst nedsatte derfor regjeringen et Barnevernspanel som skal evaluere barnevernsreformen.

– Grunnen til at panelet ble nedsatt er nok at det er noe som skurrer og skaper uro i systemet, sier panelets leder, Helen Bjørnøy.

Frykter for barnevernet

Undersøkelser departementet har gjort, viser at barnevernet ikke behandler bekymringsmeldinger grundig nok. Og fylkesmannen i Oslo og Akershus har vurdert at rundt totredeler av barnevernets henlagte saker burde vært undersøkt etter loven.

– Vi har ikke et barnevern i krise i dag, men det er en situasjon jeg frykter, sier Westhrin.

Tall for alle kommunene: Stillinger med fagutdanning i barnevernet i 2009

Kommuner med én eller færre barnevernsansatte

Kommune

Stilling m/fagutdanning

Værøy

:

Fedje

0

Røst

0

Utsira

0.1

Modalen

0.2

Hornindal

0.2

Røyrvik

0.2

Vevelstad

0.2

Træna

0.2

Torsken

0.2

Norddal

0.3

Stordal

0.3

Flatanger

0.3

Leka

0.3

Hjartdal

0.4

Granvin

0.4

Lierne

0.4

Namsskogan

0.4

Rendalen

0.5

Folldal

0.5

Krødsherad

0.5

Valle

0.5

Kvitsøy

0.5

Bokn

0.5

Jondal

0.5

Eidfjord

0.5

Ulvik

0.5

Solund

0.5

Mosvik

0.5

Fosnes

0.5

Lurøy

0.5

Rødøy

0.5

Bjarkøy

0.5

Loppa

0.5

Hasvik

0.5

Bygland

0.6

Osen

0.6

Høylandet

0.6

Åseral

0.7

Snillfjord

0.7

Grong

0.7

Lardal

0.8

Hyllestad

0.8

Halsa

0.8

Hattfjelldal

0.8

Beiarn

0.8

Moskenes

0.8

Dyrøy

0.8

Berg

0.8

Bykle

0.9

Namdalseid

0.9

Aremark

1

Rømskog

1

Stor-Elvdal

1

Engerdal

1

Lom

1

Etnedal

1

Vang

1

Fyresdal

1

Iveland

1

Lund

1

Finnøy

1

Selje

1

Ørskog

1

Midsund

1

Agdenes

1

Roan

1

Tydal

1

Grane

1

Ibestad

1

Tranøy

1

Måsøy

1

Unjárga/Nesseby

1

Lyspunkt

AKTUELT NÅ