Kommuner bytter kort gjeld med lang

To av kommunene som lå i norgestoppen i kortsiktig gjeld, har nå byttet ut noe av den risikable gjelda med lange lån, viser tall fra Oslo Børs. – Bra de tar til vettet, sier finansprofessor.

Sandnes sentrum

Sandnes kommune ligger på norgestoppen i kortsiktig gjeld, men har tatt grep for å få ned risikoen i sin samlede kommunegjeld. Ifølge administrasjonen har andelen kortsiktig gjeld (løpetid under ett år) nå blitt redusert fra 80 til 65 prosent, dersom også Husbanklån (startlån) regnes med.

Foto: Øystein Otterdal/NRK

NRK fortalte i januar at norske kommuner i det skjulte har økt sin kortsiktige gjeld 15 ganger siden 2008, til over 50 milliarder kroner.

Stanley Wirak

Stanley Wirak er ordfører for Sandnes kommune, som har Norgesrekord i kortsiktig kommunegjeld. Kommunen velger nå å redusere risikoen ved å inngå lange fastrentelån på deler av gjelden. I slutten av januar børsnoterte kommunen et 5-års fastrentelån på 364 millioner kroner. I tillegg er det tegnet et tiårs-fastrentelån i Kommunalbanken på 500 millioner kroner etter nyttår.

Foto: Øystein Ellingsen / NRK

Kommunene har i stadig større grad finansiert skoler og sykehjem med kortsiktig gjeld.

Kort finansiering av langsiktige eiendeler var det som brakte norske banker i trøbbel under finanskrisen, da nye lån ble dyre og vanskelig å få tak i.

Tall fra Oslo Børs viser at både Sandnes kommune og Ullensaker kommune etter nyttår har børsnotert lengre lån. De har ligget i Norgestoppen i kortsiktig kommunegjeld.

– Det er utrolig hyggelig å høre at de har tatt til vettet, ikke minst i lys av at den økonomiske situasjonen i Norge stadig forverres, sier finansprofessor ved Norges Handelshøyskole, Thore Johnsen.

Johnsen har tidligere kalt den skjulte oppbyggingen av kortsiktig gjeld i norske kommuner for en tikkende bombe.

Beklager, vi kunne ikke vise innholdet.
Se «Kommnuegjeld» i nytt vindu

Grafen viser de norske kommunene som hadde mest sertifikatgjeld i desember i fjor. Lånene har en løpetid på 1-12 måneder. Stolpene i diagrammet viser milliarder kroner.

– Kan ikke ha alle eggene i samme kurv

Sandnes-ordfører Stanley Wirak sier at kommunen har spart titalls millioner i renteutgifter på å låne kortsiktig over mange år, men har nå valgt å gå inn på fastrentelån på 5 og 10 år etter råd fra administrasjonen.

Thore Johnsen

– I kommunal planlegging må man være sikker, ikke bygge på en erfaring som kanskje ikke holder i fremtiden. Vi står overfor en svært vanskelig periode, ikke minst i gjeldsmarkedet. Hva som da vil skje, det vet vi ikke, spesielt ikke for kommunene med svært mye gjeld, sier Thore Johnsen. Han er professor i finans ved Norges Handelshøyskole.

Foto: NHH

– Vi har en ganske sterk økning i den netto rentebærende gjelden i kommunen, vi går fra ca 1 milliard i netto rentebærende gjeld til 2 milliarder i netto rentebærende gjeld på grunn av store investeringer i år, så dette er rett og slett for å spre risikoen litt, sier Wirak.

– Kommunalminister Jan Tore Sanner har sagt til NRK at flere kommuner tar for høy risiko. Er det noe som gjør inntrykk?

– For så vidt har vi kjent til risikoen hele tiden. Men det er slik at rentene i sertifikatmarkedet har vært mye lavere enn det kommunalministeren har tilbudt oss, sier Sandnes-ordføreren.

Han mener at kommunalministeren i stedet bør se på hvordan Kommunalbanken kan tilby landets kommuner billigere finansiering.

– Da hadde dette problemet forsvunnet av seg selv, sier Wirak.

Ullensaker er en annen kommune som ligger i norgestoppen for kortsiktig kommunegjeld.

Administrasjonen opplyser til NRK at kommunen har som mål å redusere andelen kortsiktig gjeld og den såkalte refinansieringsrisikoen, til tross for at det betyr noe høyere lånerenter.

– Vi har et aktivt finansutvalg som hele tiden holder seg informert. For å få ned gjelden har vi gjort flere grep, blant annet å selge eiendeler, sier ordfører Tom Staahle (FrP).

SISTE NYTT

Siste meldinger