Hopp til innhold

Kommunene vil ikke ha de yngste flyktningene

Samtidig som antall flyktningbarn under 15 år som kommer til Norge eksploderer, har kommunene sluttet å ta imot dem.

Mari Trommald, direktør i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

BEKYMRET: – Dette er en kritisk situasjon på mange områder. Det er viktig at også asylsøkere under 15 år får nyte godt av det engasjementet det er i Norge for flyktningene, sier direktør Mari Trommald i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Foto: David Vojislav Krekling / NRK

Som NRK fortalte tidligere i dag, har antallet enslige mindreårige asylsøkere som kommer til Norge eksplodert. 500 mindreårige venter nå på å få et hjem i en kommune.

Av disse er 98 under 15 år.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) slår nå alarm. For barna under 15 år er det nå nesten full stopp i bosettingen.

Svært få kommuner er interessert

– Det vi har sett de siste ukene, er at svært få kommuner er interessert i å bosette denne aldersgruppen, som er den mest sårbare av alle. Det er mindre bosetting av disse enn for andre grupper som søker asyl, sier direktør i Bufdir, Mari Trommald.

I forrige uke kom 42 flyktninger under 15 år til Norge. Samme uke ble ingen barn bosatt.

– Kommunene er faktisk mindre interessert i å bosette nå enn de var i vår, da det kom mange færre barn. Konsekvensen er at barna ikke får startet på livet sitt i Norge.

Ser på andre måter å innlosjere på

Nå hoper det seg opp barn på omsorgssentrene, der de under 15 år blitt tatt vare på av det statlige barnevernet til de blir bosatt i et kommunalt bofellesskap eller i et fosterhjem.

I forrige uke sendte Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet ut en pressemelding om at barn på omsorgshjem kan dele rom dersom de ønsker det.

– Det stemmer at vi ser på andre måter å kunne innlosjere barn på innenfor det regelverket som finnes, sier Trommald.

Strammet inn på pengesekken

Bare 37 av landets 428 kommuner har bosatt flyktninger under 15 år i 2015. Usikkerhet rundt finansiering får skylden. Før fikk kommunene refundert hundre prosent av barnevernsutgiftene for denne gruppen, men i 2014 ble dette redusert til 80 prosent.

Helge Eide

MANGLER PENGER: Helge Eide i Kommunenes Organisasjon.

Foto: Johnny Syversen

Det har kommunene tapt 150 000 til 300 000 kr per person per år på.

– Vi ser også at vegringen blant kommunene er større enn før, og det skyldes innstramningen i refusjonsordningen til barnevernstjenester som skjedde for to år siden, sier Helge Eide, direktør for interessepolitikk i Kommunenes organisasjon (KS).

Vil ha tvangsbosetting

Miljøpartiet De Grønne og SV har tatt til orde for å vurdere tildelt bosetting, altså at kommunene blir tildelt et visst antall flyktninger.

– Tidligere har det vært tilstrekkelig å anmode kommunene om å bosette disse barna. Når det nå stopper helt opp, vil jeg oppfordre kommunene til å se på muligheten på nytt, så man slipper å pålegge kommunene oppgaver, sier Trommald.

Tidligere i dag oppfordret statsminister Erna Solberg folk til å stille opp som fosterforeldre for de enslige, mindreårige flyktningene.

– Kan vi få flere mindreårige asylsøkere i fosterhjem og færre på institusjon, vil det være viktig. Her har folk virkelighet en mulighet til å utgjøre en forskjell, sier Solberg.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger