Kommunene kan gi seg selv unntak fra loven

Når halvparten av landets barnehager bryter pedagogkravet, gjør mange av dem det med kommunens velsignelse.

Barnehage

FÅ PEDAGOGER: Mange av landets barnehagebarn får opplæringen uten nok pedagoger.

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Valglogo

Kommunene eier mange av landets barnehager, de har ansvaret for at både de offentlige og private barnehagene drives forsvarlig, og det er de selv som skal føre tilsyn og sørge for at blant annet lovkrav som antall pedagoger blir oppfylt.

Det er også kommunene som gir sin egen kommunes barnehager dispensasjon fra reglene.

Barneombud Anne Lindbo

SKEPTISK: – Jeg er skeptisk til at kommunen selv fører tilsyn med sine egne barnehager. Det er bukken som passer havresekken, sier barneombud Anne Lindboe.

Foto: BArneombudet

Det reagerer barneombud Anne Lindboe på.

– Jeg er skeptisk til at kommunen selv fører tilsyn med sine egne barnehager. Det er bukken som passer havresekken, og det gir muligheter til å drive på dispensasjon fra for eksempel pedagognormen i barnehagene slik mange gjør, sier Lindboe.

Og den muligheten brukes flittig av kommunene.

Nesten 80 av Norges 428 kommuner har gitt mer enn halvparten av barnehagene i sin kommune dispensasjon fra den lovpålagte pedagognormen.

Blant kommunene er blant annet Rælingen, Bærum Skedsmo og Rælingen i nærområdet rundt Oslo.

Innrømmer dobbeltrolle

Årsaken til at kommunene kan gi seg selv dispensasjon står nedfelt i veilederen Kunnskapsdepartementet har laget om pedagogisk bemanning i barnehagene.

Her heter det blant annet:

«Eier kan søke kommunen om midlertidig dispensasjon (…) Kommunen kan innvilge midlertidig dispensasjon (…). Enkelte kommuner er særlig sårbare for svingninger i etterspørsel etter barnehageplasser, og det kan fra tid til annen oppstå situasjoner der et fåtall barn i lokalsamfunnet mangler barnehageplass. I slike tilfeller må ikke regelverket være til hinder for at barnehager og kommuner kan utøve skjønn i konkrete situasjoner».

Departementet har også laget en veileder til hvordan kommunene skal drive tilsyn med egne tjenester i barnehagesektoren. Der står det blant annet:

«De fleste av landets kommuner har en dobbeltrolle som eier og tilsynsmyndighet i forhold til barnehagene. Sentralt ved kommunens tilsynsansvar må være at både private og offentlige barnehageeiere har tillit til tilsynet, og at kommunens egeninteresse som barnehageeier blir satt til side».

Lindboe krever at tilsynsmyndigheten legges utenfor kommunene.

– Jeg synes det er kritisk at kommunene fører tilsyn med eget tjenestetilbud. Det kan bli en sovepute, sier Lindboe som mener tilsynsansvaret bør legges hos fylkesmannen eller en annen ekstern instans.

Laster innhold, vennligst vent..

Delvis enig

Torbjørn Røe Isaksen

NYTT FORSLAG: Kunnskapsministeren er delvis enig med kritikken fra barneombudet og foreslår endringer.

Foto: Odd Iversen / NRK

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) er delvis enig med kritikken fra Barneombudet.

– Vi sender et forslag til Stortinget i høst som sier at også Fylkesmannen skal ha mulighet til å ha tilsyn med barnehagene. Det betyr at fylkesmannen kan føre tilsyn dersom det blir presseoppslag om en barnehage, eller dersom en forelder klager, sier Isaksen.

– Men det du foreslår gjelder bare noen saker. Hvorfor ikke gi fylkesmannen tilsynsansvar i alle saker?

– Nei, vi mener det er en god idé at kommunene har et hovedansvar for barnehagepolitikken sånn som de har i dag. Men det er viktig med en sikkerhetsventil. Det er derfor vi sender forslaget til Stortinget i høst og håper at det blir vedtatt.

SISTE NYTT

Siste meldinger