Hopp til innhold

Kommunene får én milliard kroner ekstra

Kommunene får én milliard kroner ekstra i år etter en gjennomgang av årets statsbudsjett. Kommunalminister Liv Signe Navarsete håper disse ekstra midlene vil styrke eldreomsorgen.

Liv Signe Navarsete
Foto: Roald, Berit / Scanpix

– Det gjør alltid inntrykk når man ser enkeltmennesker som ikke får det tilbudet man ønsker at de skal få, sier Liv Signe Navarsete.

Regjeringen øker også støtten til bygging av sykehjemplasser i kommunene, fra 660.000 kroner til 890.000 kroner per plass.

– Er det klagene fra misfornøyde ordførere som får sitt svar fra regjeringen?

– Nei, dette handler om at vi den rødgrønne regjeringen hele veien har trappet opp inntektene til kommunene for å gi handlingsrom til gode tjenester. Vi ser at det er behov for en styrking, vi ser at mange kan ha problemer med å få sammen gode budsjett. Vi ønsker at de skal følge opp omsorgsplanen og trappe opp satsing på eldreomsorg. Da kreves det også frie midler slik at man både kan investere og styrke driften sin, sier Navarsete.

Ikke fordi de har fått for lite

Hun sier at det ikke betyr at kommunene hittil i år har fått for lite penger.

– Kommunene har allerede fått 7,1 milliarder kroner i 2010. Det er ingen liten pott. Nå får de altså en vekst på 25 prosent på de frie midlene og det vil styrke muligheten for å gi bedre tjenester og ikke minst å kunne gi eldre en verdig omsorg, sier Navarsete.

Video Liv Signe Navarsete

VIDEO: Navarsete kommenterer ekstrapengene.

Hun sier at kommunene skal få prioritere de nye midlene slik de selv mener er best.

– Dette er jo frie midler som man prioriterer fritt. Det som er viktig er at det vil gi handlingsrom der man trenger det mest i den enkelte kommune. Det kan nok variere, men det er ingen tvil om at vi med dette, sammen med å øke den statlige andelen til investeringer i sykehjemsplasser og omsorgsboliger kan gi rom for en sterke opptrapping enn det vi nå ser i den sektoren, sier Navarsete.

– Ytterligere styrking

– Hvorfor kommer dette nå?

– Vi har fått nye tall fra Husbanken per oktober og ser at søknadsinngangen ikke er så høy som den var i fjor. Vi ønsker derfor, etter å ha hatt en dialog med kommunesektoren, å styrke staten sin andel av investeringer for derigjennom få opp investeringstakten. Det er viktig for regjeringen at vi følger opp omsorgsplanen, og dette er et ledd i det, sier Navarsete.

– Dette kan jo virke som et svar på massiv kritikk av både eldreomsorg og kommuneøkonomi?

– Vi har en offensiv regjering som helt fra 2005 har styrket kommuneøkonomien år for år, har gitt mulighet for investering, rehabilitering av bygg, utbygging av skoler, barnehager og eldreomsorg, og nå styrker vi det ytterligere, sier Navarsete.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger