Hopp til innhold

Kommunene bruker lengre tid på å gjøre tomter byggeklare

Kommunene har monopol på å gjøre tomter byggeklare, men bruker stadig lengre tid på jobben. Det viser tall fra SSB. Samtidig stiger boligprisene i pressområder på grunn av boligmangel.

Utbygging i Bjørvika i Oslo.

Bildet viser utbygging av et bryggeområde i Bjørvika i Oslo. Hovedstaden ligger på en soleklar topp i saksbehandlingstiden for byggeklare tomter. Men i motsetning til andre storbyer og landet for øvrig, har saksbehandlingstiden falt med ca en måned på fire år.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Det tar stadig lengre tid å gjøre tomter byggeklare, viser tall fra SSB. På fire år har tiden det tar å gjøre tomter byggeklare økt med tre måneder, til 676 dager.

Den lange saksbehandlingstiden gjør at det bygges færre boliger, – som kan bidra til boligmangel og høyere boligpriser der etterspørselen etter boliger er høy.

– Dette er ikke bra nok. Lang saksbehandlingstid gjør det dyrere å bygge boliger, og mangel på nok nye boliger er med å presse prisene opp i pressområder, sier administrerende direktør Bård Folke Fredriksen i Norske boligbyggelags landsforbund (NBBL).

I flere storbyer og pressområder tar det flere år å få tomter byggeklare. På en soleklar topp ligger Oslo, der tomtereguleringen i snitt tar 1413 dager, eller nesten fire år, ifølge de ferskeste tallene fra SSB.

Bård Folke Fredriksen, administrerende direktør i NBBL

Administrerende direktør Bård Folke Fredriksen i NBBL mener det trengs en kommunal dugnad for å få ned saksbehandlingstiden for byggeklare tomter.

Foto: Johan B. Sættem

Norske boligbyggelags landsforbund mener at kommunenes egen organisasjon KS, må ta tak i problemet for å få fart på kommunene.

KS: Finnes ingen quick-fix

– Det varierer veldig fra kommune til kommune. Nettopp derfor er det KS som bør ta tak i saksbehandlingstiden og hvilke flaskehalser som fins, for å se om man kan få en felles holdning og dugnad blant norske kommuner, slik at nok tomter gjøres byggeklare og at vi kan stagge den unødvendig høye boligprisveksten, sier han.

–Hvis det hadde fantes en quick fix som alle var enige om, kommuner, utbyggere, miljøinteresser og sentrale myndigheter, så hadde det vært gjennomført for lenge siden, svarer KS-direktør Helge Eide.

Han mener det er «å kaste blår i øynene på folk» å late som om at det finnes enkle løsninger på den lange saksbehandlingstiden i pressområdene – og viser til at det er svært mange ulike interesser man må ta hensyn til.

Boligmangel viktigste forklaring på høye priser

Portrett av Helge Eide, direktør for interessepolitikk, KS

Det er riktig at saksbehandlingstiden har økt de senere årene, men det er ikke snakk om noen dramatisk økning, sier direktør Helge Eide i KS.

Foto: Johnny Syversen

Den viktigste forklaringen på forskjellene i boligprisen mellom i områdene der de stiger særlig mye, og resten av landet, er nettopp manglende boligbygging og tilbud av boliger.

Det sier forskningssjef Erling Røed Larsen ved Housing Lab, nasjonalt senter for boligmarkedsforskning.

– De har helt rett og et viktig poeng. Det er hovedforskjellen som forklarer forskjellen i boligpriser mellom Oslo og resten av landet akkurat nå, sier han.

Housing Lab har gjort beregninger som viser at dersom det for eksempel ble bygget 10.000 nye boliger i Oslo, ville boligprisene, alt annet likt, falt med 10 prosent.

– Det er store forskjeller mellom kommunene. En kommune som har gjort gode fremstøt er Kristiansand. Der har de fått økt tilbudssiden i takt med etterspørselssiden, og boligprisveksten har vært mer moderat sammenlignet med resten av landet, sier Røed Larsen.

Eide i KS sier at alle gode innspill tas godt i mot.

– Potensielt erstatningspliktig

– Alle konstruktive forslag til det imøteses med takk. Men man kan ikke løse det ved for eksempel å ta lett på klimautfordringene, kravene til universell utforming eller gode hyggelige bomiljøer for innbyggerne, sier han.

Han har likevel har ingen tro på at det finnes noen mirakelkur på tvers av kommune-Norge som kan få ned den lange saksbehandlingstiden. Eide mener det er gode grunner til at den er lengre i pressområdene.

– Behovet for flere boliger er et viktig hensyn. Men det er også viktig å ta hensyn til klima, til kollektivtrafikken, til grønne lunger og overvannshåndtering, til flom og rasproblematikk. Hvis ikke kommunene gjør den jobben skikkelig er man potensielt erstatningspliktig i etterkant, sier KS-direktøren.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger