Hopp til innhold

Kommunekorrupsjon: – Drammen bare toppen av et isfjell

Denne uken førte bestikkelsene i en rekke av Drammens byggesaker til den tredje fengselsdommen så langt.

Elvebredden langs Drammenselva

DRAMMEN KOMMUNE: Bestikkelsene i en rekke av Drammens byggesaker førte denne uken til den tredje fengselsdommen.

Foto: Harald Inderhaug / NRK

Korrupsjonsskandalen i Drammen kommune vokser videre.

Denne uken førte bestikkelsene i en rekke av byens byggesaker til den tredje fengselsdommen så langt.

Byggesaksskilt

TIL RETTEN: Tre er fengslet, men enda flere må møte i retten i korrupsjonssaken. Kommunens folk skal ha gitt innbyggere fordeler mot egen vinning.

Foto: Idar Edvin Krogstad / NRK

Denne gang gjaldt det en boligutbygger – som ifølge dommen betalte penger under bordet til en saksbehandler i byggesaksavdelingen i kommunen.

– Toppen av isfjellet

BDO

FRYKTER STORE MØRKETALL: Korrupsjonsjeger Henrik Dagestad i rådgivningsselskapet BDO frykter mange får urettmessige fordeler som aldri oppdages.

Foto: Sindre Heyerdahl / NRK

Men Drammen er slett ikke unik, mener en erfaren korrupsjonsjeger.

Han tror vi bare ser toppen av isfjellet.

– Det foregår nok mye mer korrupsjon i norske kommuner enn det som faktisk avdekkes, sier Henrik Dagestad, advokat og gransker i rådgivningsselskapet BDO.

Norge har stor grad av lokal forvaltning, og små forhold kan gi grobunn for kameraderi og korrupte relasjoner

Økokrims risikovurdering

Økende problem

DIFIs ferske innbyggerundersøkelse kom i går.

Der svarer hele 50 prosent av de spurte at de mener det foregår korrupsjon i norske kommuner.

Det er klart flere enn for to år siden.

– Det er et høyt, alarmerende tall, sier advokat Henrik Dagestad.

Gondolbane Drammen, illustrasjonsfoto

NORSKE KOMMUNER: Halvparten av de spurte mener det foregår korrupsjon i norske kommuner, ifølge DIFIs innbyggerundersøkelse.

Foto: Helene Sørlie / Drammen kommune

Også i Økokrims siste risikovurdering advares det mot at kommunal korrupsjon utgjør et stadig økende samfunnsproblem.

En rekke av de store og alvorlige korrupsjonssakene i Norge har funnet sted i kommunesektoren

Økokrims risikovurdering

Vennetjenester og smøring

Tor Dølvik

BER OM ÅPENHET: Spesialrådgiver Tor Dølvik i Transparency ber kommunene praktisere åpenhet så en oppdager hvis folk begynner å blande sine ulike roller.

Foto: NRK

I Transparency Internationals siste korrupsjonsindeks, er Norge det mest korrupte landet i Skandinavia.

Spesialtrådgiver Tor Dølvik i Transparency, er urolig.

– Undersøkelser tyder på at folk har en oppfatning om at det foregår mer vennetjenester, kameraderi, smøring i kommunene enn i staten, som også kan være korrupsjon, sier han.

Disse sakene understreker nødvendigheten av et våkent og aktivt antikorrupsjonsarbeid i både stat og kommune

Generalsekretær Guro Slettemark i Transparency Internationals korrupsjonsindeks

Mange gråsoner

Noen titalls personer i kommunesektoren er dømt for korrupsjon etter at straffeloven i 2003 fikk egne korrupsjonsbestemmelser.

Men i mange tilfeller mistenkes og suspenderes kommuneansatte, uten at den mulige korrupsjonen noen gang havner i rettslokalet.

Henrik Dagestad i rådgivningsselskapet BDO peker på at gråsonene er mange.

– Favorisering og vennetjenester er langt mer vanlig enn pengene i en brun konvolutt.

Men folkevalgte og kommuneansatte bør være klar over at mange forhold faller inn under korrupsjonslovgivningen, sier Dagestad.

Les også: Rettssaker på løpende bånd etter korrupsjon

Korrupsjon bryter ned folks tillit til samfunnet og dets institusjoner og økt korrupsjon kan på sikt undergrave både fundamentet for, og finansieringen av, vårt demokratiske velferdssamfunn

Økokrims risikovurdering

Undergraver tilliten

Og spesialrådgiveren i Transparency ber om mer åpenhet, så det ikke oppstår mistanker om urent trav.

For eksempel når lokalpolitikerens venn får byggetillatelse på en uregulert tomt.

– Hvis folk får et inntrykk av at toppfolkene i lokalsamfunnet møtes og avtaler ting, som kan se ut som fordeler, da er det undergravende for tilliten, sier Tor Dølvik.

Drammen sett fra Spiraltoppen

STRAFFBART: – Hvis man får en vedstabel som gjenytelse, for at man har innvilget en byggesøknad, som man ikke skulle ha gitt eller fått, står man i fare for å bli straffet for korrupsjon, sier gransker Henrik Dagestad.

Foto: Knut Skyllingstad / NRK

Viktige regler å følge

Derfor er det viktig at kommunen følger spillereglene, er nøye med habilitet og praktiserer åpenhet så en kan oppdage hvis folk begynner å blande sine ulike roller, mener han.

Men jobben fremover kan bli stor.

Gransker i BDO, Henrik Dagestad, frykter mange får utilbørlige fordeler som aldri oppdages.

– Hvis man får en vedstabel som gjenytelse, for at man har innvilget en byggesøknad, som man ikke skulle ha gitt eller fått, står man i fare for å bli straffet for korrupsjon.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger