Hopp til innhold

Kommunalministeren kritiserer KrF-Bekkevolds regionutspill: – Veldig uheldig

Kommunalminister Monica Mæland (H) reagerer kraftig på Geir Bekkevolds tale til fylkesårsmøtet i KrF Sogn og Fjordane. Ifølge Mæland skaper KrF-eren stor usikkerhet rundt regionreformen som KrF har vært med på å vedta to ganger.

Monica Mæland

Kommunalminister Monica Mæland peker på at det kun er få uker siden regjeringa Solberg ble enig med KrF om oppgaveoverføring fra Staten til regionene fra januar 2020.

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Under en diskusjon om regjeringsvalg på fylkesårsmøtet til Sogn og Fjordane KrF lørdag, sa Geir Bekkevold følgende:

«Hvis vi skal gå inn i sondering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet – Det er at vi gjør noe med Troms og Finnmark og det store Viken. Og jeg må bare si at når det gjelder Viken, så er ikke det KrFs konstellasjon. Er det noe vi virkelig klør i fingrene etter å få gjort noe med, så er det nettopp den regionen der. Jeg tror vi skal bli enige.»

Uttalelsen får kommunalminister Monica Mæland til å reagere:

– Jeg er veldig overrasket. Jeg oppfattet at KrF er veldig bestemt på standpunktet om regionreformen. Det er derfor mange av oss har jobbet lenge med å få dette til. Derfor er det uheldig at utspillet bringer ny usikkerhet inn i en situasjon hvor man står midt oppi det å ansette og innplassere ansatte.

Dette sa Geir Bekkevold fra talerstolen på fylkesårsmøtet til Sogn og Fjordane lørdag.

– Kort tid siden vi ble enige

Mæland peker på at det kun er få uker siden regjeringa Solberg ble enig med KrF om oppgaveoverføring fra Staten til regionene fra januar 2020.

– Det er kort tid siden vi ble enige om dette og KrF var veldig tydelig på at dette er en regionrefom de akter å gjennomføre. Den usikkerheten som nå skapes, er veldig uheldig, sier Mæland.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum

– Vi visste jo at mange i KrF ikke liker bruken av tvang i Finnmark eller den rare konstruksjonen Viken. Jeg syns det er bra at dette kommer opp, og det er helt realistisk at dette er noe vi kan diskutere i regjeringsforhandlinger med KrF, sa Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til NRK i går etter Bekkevolds tale.

Foto: Axel Nilsson Raftsjø / NTB scanpix

Ifølge Mæland arbeides det nå for fullt ut i fylkene med å omorganisere seg:

– Det er klart at ny usikkerhet nå er det siste regionreformen trenger.

Det er ikke bare Mæland som oppfatter Bekkevolds tale som en invitasjon til å revurdere deler av regionreformen. Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum ble positivt overrasket da han hørte talen:

– Vi visste jo at mange i KrF ikke liker bruken av tvang i Finnmark eller den rare konstruksjonen Viken. Jeg syns det er bra at dette kommer opp, og det er helt realistisk at dette er noe vi kan diskutere i regjeringsforhandlinger med KrF, sa Vedum til NRK i går.

Mener seg feiltolket

Men ifølge Geir Bekkevold (KrF) er utsagnet hans blitt feiltolket, og at det kom etter at han ble utfordret av en annen delegat på årsmøtet til å si noe om hva som ville skje med regionsreformen dersom KrF gikk inn i regjeringssondering med Senterpartiet.

– Jeg refererte bare til noe Senterpartiet sa dagen før vårt fylkesårsmøte, nemlig at de ville da legge Troms og Finnmark og Viken i en forhandlingspott.

– Betyr det da at du IKKE åpner for å forhandle om regionsreformen på nytt?

– Hvis vi i KrF velger å sondere mot venstresida, så må vi være forberedt på at Senterpartiet legger regionsreformen i forhandlingspotten. Da må vi forholde oss til det, men det kommer ikke til å være noe som KrF legger i forhandlingspotten, for partiet har på Stortinget vedtatt reformen slik som den er. Det ligger fast. Men hva Senterpartiet gjør, det styrer ikke KrF eller jeg, svarer Bekkevold.

– Så dersom Senterpartiet kommer med forslaget om å gjøre noe med regionsreformen i eventuelle regjeringsforhandlinger, da er dere villige til å forhandle?

– Vi må forhandle både den saken og alle andre saker som blir lagt på bordet. Det er helt naturlig.

Geir Bekkevold

Geir Bekkevold sier han godt kan forstå at man kan tolket utsagnet hans dit at KrF aktivt kommer til å bidra til at Viken kommer til å se annerledes ut. – Men jeg referer til historien her, sier Bekkevold.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Kan du forstå at folk blir usikre på hva du faktisk mener her?

– Hva KrF mener er tindrende klart. Vi har to ganger på Stortinget stemt for denne reformen. Det står vi bak. Det er ikke vi som legger dette i forhandlingspotten, det er det eventuelt Senterpartiet som gjør. Så har jeg lyst til å si at regionsreformen slik den er tegnet på kartet, er ikke noe som er hogd i stein. Det kan jo hende at man på sikt ser at det kanskje er hensiktsmessig å ha andre typer grenser.

– I talen sa du: «Er det noe vi virkelig klør i fingrene etter å få gjort noe med, så er det nettopp den regionen der. Jeg tror vi skal bli enige». Forstår du at det kan høres ut som om du åpner for forhandlinger om regionreformen?

– Jo, jeg kan godt forstå at man kan tolke det dit at vi aktivt kommer til å bidra til at Viken kommer til å se annerledes ut, men jeg referer til historien her. KrF ønsket først en annen løsning. Det er ikke overraskende at Senterpartiet ønsker å se på regionreformen på nytt, og det må vi forholde oss til alt som evt. blir løftet fram i en sondering.

– Så du ønsker ikke at man åpner for nye forhandlinger om regionreformen her og nå?

– Nei, nå har jeg to ganger på Stortinget vært med på å vedta reformen slik den er, go jeg forholder meg til det som nå ligger der som et vedtak. Monica Mæland må ikke prøve å så tvil om hva KrF har vært med på, sier Bekkevold, og legger til:

– Vi står fast ved reformen sånn den er, men så må vi selvfølgelig ikke være blåøyde i forhold til valget av mulige samarbeidspartnere. Da vil det være mange saker vi blir nødt til å gå gjennom på nytt. Går vi til venstre, så vet vi at Senterpartiet kommer til å løfte fram nettopp regionreformen for å se på om det er mulig å gjøre noen endringer, og da må KrF forholde seg til det.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ