Kommisjonsleder vil ikke vurdere sykehusenes koronainnsats

Stener Kvinnsland har fått kritikk for at hans tidligere lederroller i Sykehus-Norge kunne bli et problem for Koronakommisjonen. Nå vil han ikke delta når kommisjonen vurderer sykehusenes koronainnsats.

Koronakommisjonens leder, Stener Kvinnsland

STYRER UNNA: Stener Kvinnsland skal holde seg unna vurderinger av Sykehus-Norge når Koronakommisjonen legger frem sin rapport 14. april.

Foto: Fredrik Hagen

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten.

Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

At kommisjonen må klare seg uten sin kommisjonsleder når de skal granske Sykehus-Norge ble klart på et møte i slutten av november, viser møtereferatet som NRK har innsyn i.

Der fremgår det at Kvinnsland vil følge en «forsiktighetslinje» og la et annet kommisjonsmedlem ta over lederklubba under vurderinger av sykehusenes pandemi-innsats.

Få andre har hatt så mange lederstillinger i Sykehus-Norge som Kvinnsland. Han har sittet i ledelsen i Helse Bergen, og i styret for både Oslo universitetssykehus og Ahus.

Dermed har Kvinnsland hatt lederroller ved de fleste sykehusene som har merket trykket fra pandemien.

Allerede da han ble utnevnt som leder for Koronakommisjonen i fjor, var flere kritiske til om Kvinnsland var habil til å vurdere beredskapsplaner for sykehus han selv har sittet i ledelsen for.

Ambulansepersonell med munnbind frakter en pasient inn på akutten på Ullevål Sykehus

Ullevål sykehus har hatt stort trykk av covid-19-pasienter det siste året. Kvinnsland har vært styreleder ved sykehuset, og skal nå evaluere deres innsats.

Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Et skudd for baugen

Christian Grimsgaard, som er tillitsvalgt overlege ved Oslo universitetssykehus, mener Kvinnslands tilbaketog nå viser at kritikken mot oppnevnelsen av ham var riktig.

Christian Grimsgaard

Lege-tillitsvalg Christian Grimsgaard ved Ullevål er kritisk til Kvinnslands rolle.

Foto: Thomas Barstad Eckhoff / Legeforeningen

– Det er vanskelig å skulle lage en helhetlig og sammenfattet rapport når du selv er inhabil i deler av de områdene som rapporten omfatter, sier Grimsgaard.

– Kvinnsland har vært en av de mest sentrale helselederne de siste 10–15 årene, og har vært en sentral helseleder i Sør-Norge. At han ville møte på problemstillinger hvor han selv har vært aktør, det burde man kunne vite på forhånd.

– Sammensyingen blir delikat

Koronakommisjonen er nå i hovedsak ferdig med arbeidet, og hadde sitt siste møte tirsdag i denne uken.

Rapporten blir offentlig onsdag 14. april.

Første versjon har allerede gått i trykken.

Men selv om Kvinnsland har holdt seg unna kommisjonens dialog med sykehusene, og vurderinger av deres innsats, er det fortsatt han som vil stå ansvarlig for kommisjonens sluttrapport.

Jussprofessor Eivind Smith håper for kommisjonens del at debatten om sykehusenes rolle ikke blir det viktigste når rapporten offentliggjøres.

Eivind Smith

Jussprofessor Eivind Smith påpeker at sammensyingen av rapporten til Koronakommisjonen blir delikat.

Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

– I den grad dette kommer inn som sentrale brikker er det klart at det vil kunne påvirke troverdigheten, så vi får håpe det ikke er dette debatten kommer til å handle om.

Smith påpeker at Kvinnsland som kommisjonsleder uansett må inn og samle trådene fra alle deler av kommisjonsarbeidet.

– Så kan man ikke opprettholde den avstanden helt frem til kommisjonsrapporten blir ferdig, så det er i sammensyingen at dette blir mest delikat. Så får vi håpe at de som kollegium har greid å styre dette noenlunde riktig, sier Smith.

– 90 prosent dreier seg om andre ting

Stener Kvinnsland mener det er uproblematisk at han har deltatt i å utforme konklusjonene til Koronakommisjonen, fordi han har vært nøye med å ikke blande seg inn i dialogen med sykehusene.

– Når jeg har vært så kritisk til å være inne i premissgrunnlaget så kan jeg ikke se at jeg ikke kan være med og drøfte konklusjonene, sier Kvinnsland.

– Jeg har for eksempel ikke hatt noen ting å gjøre med forespørsler til sykehus, eller vurdere svarene fra sykehus. Jeg har forsøkt å være kolossalt opptatt av det, og tror ikke at jeg på en utilbørlig måte har vært med å påvirke og farge konklusjoner.

Kvinnsland viser også til at sykehusenes rolle bare er en liten del av det kommisjonen skal vurdere.

– 90 prosent kanskje dreier seg om andre ting. Og det ville jo være synd om en bitte liten tvil om min habilitet skulle bidra til å farge tilliten til en hel kommisjonsrapport, sier Kvinnsland.

– Vi får se når det kommer. Jeg er godt forberedt, og tror ikke det blir en problemstilling, sier Kvinnsland.

Mer om koronaviruset

Status Norge

Sist oppdatert: 18.05.2021
2 091
Smittede siste 7 dager
114
Innlagte
774
Døde
1 576 732
Vaksinerte

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger