Trippel prisøkning på bussbilletter i forhold til bensin

De ti siste årene enkeltbillettprisene på kollektivreiser i de store byene økt kraftig, prisveksten er tre ganger så høy som prisveksten på bensin.

Illustrasjonsfoto buss

Enkeltbillettprisene har økt kraftig de siste årene, og skal videre opp i hovedstaden.

Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

NRK har hentet inn prisene på enkeltbilletter og månedskort i Stavanger, Trondheim, Bergen og Oslo de ti siste årene, i tillegg til togpriser fra NSB. Og i dag skrev Aftenposten at prisene skal enda mer opp i Oslo neste år.

Prisutviklingen på enkeltbilletter kan virke nedslående for de som er opptatte av at vi skal reise mer kollektivt for å spare miljøet.

Ikke bare øker enkeltbillettprisene i de store byene rundt tre ganger så mye som bensin- og dieselprisene, de har også økt dobbelt så mye som den gjennomsnittlige prisveksten i samme periode.

Laster innhold, vennligst vent..

– Enkeltbilletter betyr mer enn månedskort

Hvis målet er å få flere til å reise kollektivt med pris som virkemiddel, så har prisene på enkeltbilletter som har størst effekt, ifølge Transportøkonomisk Institutt, Tøi.

- Det er viktigere å sette ned prisene på enkeltbilletter enn på månedskort, fordi de som reiser med enkeltbilletter er mest følsomme for pris, sier forsker Jørgen Aarhaug.

TØI-forskeren tror den viktigste effekten av prisøkningen har vært at reisende har gått over til å kjøpe månedskort istedenfor enkeltbilletter. I de store byene har det vært stor vekst i kollektivtrafikken og bruk av månedskort de siste årene.

Men skal andelen økes enda mer, så er altså enkeltbillettprisene det vitkigste virkemidlet.

Prisutviklingen på periodebilletter, eller månedskort, har vært beskjeden i samme periode. Et månedskort koster omtrent det samme nå som for ti år siden, og blir faktisk billigere de fleste stedene dersom man justerer for prisveksten.

Trippel vekst

De som har valgt bil i samme periode har merket en relativt svak prisstinging i kroner og ører. Norsk Petroleumsinstitutt sammenligner pumpeprisene over tid. Bensinen koster 11,9 kroner literen for 10 år siden, nå omlag 14 kroner, en økning på nesten 18 prosent. Prisøkningen på diesel er også beskjeden, 16 prosent. Dette er løpende priser som ikke er justert for inflasjonen.

Det vil altså si at både for Oslo og Bergen så er det trippel prisvekst på enkeltbillettene for de som vil reise kollektivt, sammenlignet med prisutviklingen bensin.

- Men har det noen effekt på biltrafikken?

- Nei, det har ikke stor virkning. Det er ikke stor prisfølsomhet mellom kollektivtrafikk og biltransport, en prisvekst på 10 prosent på kollektivbillettene fører ikke til en eksplosjon i biltrafikken, sier TØI-forsker Jørgen Aarhaug.

Det viktigste for å øke andelen kollektivreisende, er å bedre tilbudet, det er viktigere enn pris, sier Aarhaug.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger