Normal

Kolberg til Anundsen: – Jeg må si statsråd, dette forstår jeg ikke

STORTINGET (NRK): Det ble høy temperatur og hissig stemning da justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) ble grillet i Stortinget. – Jeg forventer at du snakker riktig, utbrøt komitéleder Martin Kolberg.

Temperaturen i kontrollhøringen blir stadig høyere. Venstres Abid Raja og Aps Martin Kolberg går hard ut mot justisministeren i sine utspørringer. – Jeg forventer at du snakker riktig, sa Kolberg.

HARDT UT: Aps Martin Kolberg går hard ut mot justisministeren. – Jeg forventer at du snakker riktig, sa Kolberg.

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité har innkalt justis- og beredskapsministeren til høring om den betente asylbarnsaken.

– Vi har etter beste evne sagt det vi mener er riktig til Stortinget, sa Anundsen i høringen.

Han avviser dermed påstanden om at han skal ha holdt tilbake informasjon for Stortinget.

Ingen skjerme-beskjeder

En presset justisminister satt seg i stolen i høringssalen ti minutter før klokken fem i ettermiddag. Venstres Abid Raja sa tidligere i dag at høringen kan ende med både et mistillitsforslag mot statsråden og at hele samarbeidsavtalen ryker.

Anundsen understreket:

– Det har ikke, og jeg vil understreke det, vært noen politisk intensjon om å sende ut mange lengeværende barn, men det har heller ikke blitt gitt noen beskjeder om at disse skal skjermes, forklarer Anundsen i høringen.

– Ingen tvil om at politikken ikke ble gjennomført

Til Abid Rajas eksplisitte spørsmål om regjeringens politikkendring overhodet har blitt gjennomført, svarte Anundsen følgende:

– Det er ingen tvil om at politikken ikke ble gjennomført.

– Skal det få konsekvenser, spurte Raja.

– Det er avhengig av slags konsekvenser du sikter til. Vi skal gjennomgå våre rutiner, og sikre at slike feil ikke gjentar seg. Men det er ytterst uppasende om du mener at hoder skal rulle mens jeg sitter her, svarer Anundsen.

- Ingen andre har fått med seg politikkendringen, sier Bård Vegar Solhjell til Anundsen.

FORSTÅR IKKE: Bård Vegar Solhjell (SV) gikk hardt ut mot statsråd Anders Anundsen. – Ingen andre har fått med seg politikkendringen. Dette er veldig vanskelig for meg å forstå.

Anundsen: – Jeg har ansvar

Asylavtalen som Høyre-Frp-regjeringen inngikk med støttepartiene KrF og Venstre, innebærer at hensynet til barnas beste skal tillegges større vekt når søknader om opphold vurderes. Det gjelder spesielt asylbarn som har vært lenge i Norge.

De politiske føringene fra Justis- og beredskapsdepartementet ble sendt til Politidirektoratet (POD), men ble ikke videreformidlet fra POD til Politiets utlendingsenhet (PU). Det var Bergens Tidende som avdekket dette, noe som har ført til denne regjeringens største oppvask.

– Vi må ha en tillitsbasert ledelse. Vi kan ikke kontrollere til enhver tid at disponeringsskrivet samsvarer med tildelingsbrevet. Vi hadde ingen grunn til å tro, før det ble kjent i mediene, at disse føringene ikke hadde nådd frem, sa Anundsen til kontroll- og konstitusjonskomiteen.

– Man kan ikke ha et kontrollregime. Det bidrar sjelden til en bedre ledelse. Med en tillitsbasert ledelse kan det noen ganger glippe. Det gjorde det her, og det er mitt ansvar, sier Anundsen senere i høringen.

– Denne prosessen har bidratt til læring

Anundsen sa gjentatte ganger at prosessen som førte til at politikkendringen ikke ble praktisert av underliggende etater, har bidratt til læring og at departementet nå gjennomgår sine rutiner.

– Jeg har ansvar for alt som skjer i mine underliggende organ. Det er en feil som ikke skal skje, og jeg har beklaget overfor Stortinget. Det forutsettes at ledere i politiet faktisk leser disse brevene, sa han videre.

Anundsen understreket at lengeværende barn ikke har blitt prioritert fremfor barn generelt.

– Basert på dagens høring, virker det som om dette ikke går frem. Kriminelle har vært, er, og vil alltid være en prioritert gruppe.

Tidligere i dag har disse forklart seg:

  • NOASs generalsekretær Ann-Magrit Austenå – les mer her
  • Tillitsvalgt og politioverbetjent Geir Petter Pettersen i Politiets utlendingsenhet (PU) – les mer her
  • PU-sjef Kristin Ottesen Kvigne – les mer her
  • Politidirektør Odd Reidar Humlegård – les mer her
  • Tidl. statssekretær Pål Lønseth

La seg paddeflat

Politidirektør Odd Reidar Humlegård la seg paddeflat i høringen i dag.

– Vi har gjort feil. Det har jeg beklaget, og jeg beklager gjerne igjen. Dette er et eksempel på dårlig praktisk styring, og for lite grundighet. Det er mitt ansvar.

Komitéleder Martin Kolberg (Ap) forstår ikke at Humlegård beklager.

Komitémedlem Per Olaf Lundteigen (Sp) spurte Anundsen tre ganger om hvilke feil han mener politidirektøren har begått. Anundsen gir ikke et svar på spørsmålet, men understreker:

– Uavhengig av hvem som har gjort feil, er det mitt ansvar.

Anundsen svarer dette på spørsmål om hva som er politikkendringen i saker om asylbarn:

– Det som er politikkendringen, er at lengeværende skal bli prioritert på lik linje med andre barn. Ikke foran andre barn. Det er politikkendringen.

Mot slutten av høringen gikk Kolberg hardt ut mot statsråden:

– Denne saken handler om statsrådens opplysningsplikt til Stortinget. Det har ikke vært noen forandring i politikken! Tvert imot sier statsråden selv at resultatet har blitt at man har sendt ut enda flere barn. Det er rart at man har sendt ut enda flere barn, når man har en politikkendring, sa Kolberg.

– Resultatet er altså at dere har sendt ut flere enn noen gang. Jeg forventer at du snakker riktig. Jeg må si statsråd, dette forstår jeg ikke. Du sier til Stortinget at det har skjedd en politikkendring. Det har det ikke.

Laster Twitter-innhold
Laster Twitter-innhold
Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger