Kolberg tar ikke selvkritikk om økte skatter: - Vi har gjort tre ting riktig

– Det vil vise seg i den kommende stortingsperioden at det er nødvendig å øke skattene, for å unngå kutt til de som trenger det mest, sier Aps Martin Kolberg.

I studio: Espen Aas

Her kan du se hele politisk kvarter. Tema for diskusjonen var årsaker til at det går dårlig med Europas arbeiderpartier.

Det å gå til valg på økte skatter er blant de tre tingene Arbeiderpartiets Martin Kolberg mener partiet har gjort rett, før valget som førte til nederlag for Ap.

– Det andre er at vi har konsekvent støtta fagbevegelsen. Og det tredje at vi har tatt kampen for samfunnets kultur, for vi har stått opp mot FrPs herjing mot innvandrerbefolkninga. Det bryter ned tilliten mellom folk og til staten når en minister peker på en bestemt gruppe som en fare for velferdsstaten, sier Kolberg til NRK etter radiosendinga.

martin Kolberg

Martin Kolberg er tidligere partisekretær i Ap og leder i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget.

Foto: Onsøien, Ole Gunnar / NPK

Kolberg tok selv opp de tre sakene i diskusjonen med Civitas Kristin Clemet og førstelektor ved Institutt for Statsvitenskap, Øyvind Bratberg, ved UiO.

Tema for diskusjonen var årsaker til at det går dårlig med Europas arbeiderpartier.

Etter at artikkelen ble publisert gir Fremskrittspartiets Helge André Njåstad følgende svar til Kolbergs kritikk:

– Det er vanskelig å definere et problem du selv er en del av. Kolberg evner ikke engang å erkjenne at strategien til Arbeiderpartiet var feilslått. Så lenge en stor andel av befolkingen er enig i FrPs innvandring- og integreringspolitikk, nytter det ikke å brunbeise dem og samtidig be om deres stemme, sier Njåstad.

– Nedgang for Ap ikke støtte til høyresida

– Hvordan mener du « det vil vise seg» at det er nødvendig med økte skatter?

– Det vil vise seg at man må prioritere, og dermed at man må begynne å kutte i statens utgifter – i velferdsordninger. Regjeringen har gjort stygge kutt til folk som trenger det mest, sier Kolberg, og viser til eksempler som kutt av feriepenger til folk på dagpenger.

– Hva forteller deg at alle de tre sakene du peker på var riktige, når dere gjorde et dårlig valg?

– Dette må sees på som en langsiktig utvikling. Når vi går tilbake, så er det likevel ikke det samme som en tilslutning til høyrepartiene. De går jo tilbake, sier han.

Clemet: – Partiene mer begeistra for innvandring enn velgerne

Civitas Kristin Clemet mener en av årsakene til at flere arbeiderparti i Europa går tilbake, er at arbeiderpartienes kjernesaker har blitt «fellesgods», som ikke så lett lar seg plassere på en politisk høyre-venstre-akse.

Videre peker Clemet på at det i innvandringsspørsmålet kan være et sprik mellom velgerne- og partiets holdning.

– Partiene har nok vært mer begeistret for innvandring enn velgerne deres har vært, sier hun.

Clemet understreker samtidig at det ikke nødvendigvis er noen sammenheng mellom årsakene til tilbakegang for europeiske partier og det norske Arbeiderpartiet.

Førstelektor i statsvitenskap, Øyvind Bratberg, mener en leting etter en ny grunnmur er en presis diagnose for arbeiderpartienes problem. Han mener suksessfaktoren ligger i å tydeliggjøre forskjellene mellom høyreside og venstreside.

– Man må vise forskjellene, ikke at de begge er to nøkterne styringspartier, sier han.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger