Hopp til innhold

Knepen seier til Akershus

Akershuselever i videregående skole går av med en knepen seier foran Oslo når det gjelder snittkarakter, viser foreløpige tall fra Utdanningsdirektoratet.

Eksamen i videregående skole, illustrasjonsfoto

Eksamen i videregående skole, illustrasjonsfoto.

Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

Når man ser på fylkene som tilbyr 33 fag, viser det at elevene i Akershus har samlet 104,7 "poeng" og et snitt på karakteren 3,17 mens osloelevene kommer rett bak med 104, 5 "poeng" og et snitt på 3,16.

Enkelte fylker tilbyr ikke alle 33 fagene, men blant fylkene som gjør det, ligger Troms på bunn med 81,6 "poeng" og et snitt på karakteren 2,47.

Sogn og Fjordane gjør det sterkt, fylket tilbyr 31 fag, men med 98,4 poeng, blir det også en snittkarakter på 3,17.

Saken fortsetter under resultatlista:

Forbedret engelsk

Færre stryker på engelsk på yrkesforberedende utdanningsprogram Vg2, viser foreløpige tall fra Utdanningsdirektoratet.

Karaktergjennomsnittet på skriftlig eksamen er stort sett som i fjor, ifølge de foreløpige tallene som ble offentliggjort i dag.

Andelen elever som ikke har har bestått engelsk på yrkesforberedende utdanningsprogram Vg2 har gått ned fra 16 prosent til 11 prosent.

Som i fjor er det også i år vesentlig bedre karakterer i engelsk for elevene på studieforberedende utdanningsprogram på Vg1. Disse to elevgruppene har samme læreplan og samme eksamen.

Høyest strykprosent

Høyest strykprosent har elever i videregående skole i faget Matematikk S1. Hele 20,4 prosent fikk karakteren 1, stryk. Blant privatister som tok Matematikk 3MX er strykprosenten den samme, 20,4.

Lavest strykprosent får fagene Engelsk , Vg1 studieforberedende utdanningsprogram 3,4 prosent og Internasjonal engelsk med 4,2 prosent.

Flest seksere i Matte R2

Fagene med høyest andel seksere er Matematikk R2, der 7, 3 prosent av elevene fikk karakteren 6, fulgt av Informasjonsteknologi 2 med 5, 7 prosent seksere.

Ser man på snittkarakterene for skriftlig eksamen per fylke varierer det fra 1,7 til 4,2

Østfold har høyeste snittkaraker for faget økonomi og ledelse med 4,2.

I motsatt ende befinner Finnmark fylke seg med snitt karakter på 1,7 i faget Matematikk S1.

Grunnskolen

Variasjonene er mindre når det gjelder karaktersnitt for hvert fylke for skriftlig eksamen i grunnskolen. Her varierer det fra 3,9 ( Engelsk i Hordaland) til 2,1 ( Norsk for elever med fritak av vurdering av sidemål i Nord Trøndelag)

Endelige tall til høsten

Utdanningsdirektoratet presiserer at dette er foreløpig statistikk som ikke inneholder resultater fra klagebehandling. I løpet av høsten vil foreløpige og endelige resultater på skole- og kommunenivå bli publisert på www.udir.no/skoleporten.

Det er ikke mulig å sammenligne tallene direkte med resultatene fra i fjor, blant annet fordi alle avgangselevene i videregående opplæring denne våren har tatt eksamen i Kunnskapsløftet for første gang.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger