Knalltall for økonomien i Fastlands-Norge

Etter halvannet år med laber vekst kunne SSB legge fram tall som viste god vekst for andre kvartal i 2014. – Tilfeldigheter drar opp, og det vil ikke vare, svarer seniorøkonom.

Gode tall for Fastlands-Norge

Sesongjusterte tall for brutto nasjonalprodukt viser en overraskende oppgang.

Foto: Grafikk: Statistisk sentralbyrå

God vekst i flere bransjer gjorde at bruttonasjonalproduktet (BNP) for Fastlands-Norge gikk opp hele 1,2 prosent i årets andre kvartal.

Oppgangen kommer etter halvannet år med moderat vekst, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Den samlede industriproduksjonen økte med 2,5 prosent i løpet av kvartalet. Nær halvparten av økningen kom fra næringsmiddelindustrien. Også verft og maskin- og metallvareindustrien har hatt en god vekst. Kraftforsyning står i seg selv for nærmere 0,3 prosentpoeng av veksten.

Oppgangen ligger langt over de forventningene som var knyttet til offentliggjøringen. Norges Bank - hvor BNP spiller en viktig rolle for nivået på styringsrenta - hadde ventet en økning på 0,5 prosent.

Endrer ikke renteforventninger

Kyrre Aamdal

Kyrre Aamdal sier det er tilfeldigheter som drar opp tallene.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Kyrre Aamdal, seniorøkonom i DnB Markeds, sier dette ikke endrer deres forventninger om at renta vil holde seg stabil fram mot 2016, slik de meldte i rapporten «Økonomiske utsikter» i går.

– Tallene er overraskende, dette er en mye sterkere vekst enn vi hadde lagt til grunn. Men når vi går inn i detaljene ser vi at det er tilfeldigheter som drar tallene oppover, mens det underliggende bildet er uendret. Derfor endrer vi ikke våre renteforventninger etter dette.

Omdal peker på flere faktorer som teller positivt i SSBs tall, men som de forventer vil endre seg fram mot 2015:

– En markant økning i kraftsektoren drar opp veksten, det er produsert uvanlig mye strøm i andre kvartal, og eksporten av strøm har steget med 50 prosent. Normalt blir produksjonen lavere når den har vært veldig høy i et kvartal. Dessuten ser vi at blant annet verftsindustrien går godt, men her er det ventet at bildet vil snu når investeringene i oljebransjen går ned. Forbruksveksten holder seg oppe, men vi tror dette kan flate seg ut framover, sier Omdal.

– Uaktuelt å kutte renta nå

Erica Blomgren

Erica Blomgren sier det nå er uaktuelt å senke renta.

Foto: SEB Group

Også Erica Blomgren, sjefsstrateg i SEB, mener man må se bort fra den kraftige økningen i kraftindustrien.

– Kraftmarkedet må man ofte se bort fra, fordi det svinger så mye på kvartalsbasis. Men selv om man justerer for dette, har vi hatt en vekst på 0,9 prosent, dobbelt så høy som det Norges Bank forventet, sier Blomgren, og peker på den kraftige veksten i privat forbruk som en viktig faktor.

Hun sier at dette gjør rentekutt i høst helt usannsynlig.

– Norges bank åpnet for rentekutt hvis man så en økt risiko for norsk økonomi, det har jo ikke vært tilfelle, påpeker hun.

Moderat vekst i private tjenester

At det kan bli snakk om å heve renta avviser hun i likhet med Aamdal.

– Norges bank er veldig begrenset av de lave rentene utenlands. Hvis Norge hever renta tidligere enn de andre, vil det lede til en styrkning av den norske krona som ikke er ønskelig. Vi forventer ikke renteøkninger før mot slutten av 2015.

Også for Nordea var SSB-tallet overraskende høyt, selv om banken så for seg en vekst på 0,9 prosent.

– Den eneste negative overraskelsen var en heller moderat vekst i private tjenester utenom detaljhandelen, skriver Erik Bruce i Nordea Markets.

Prognoser for styringsrenter fra DnB Markeds

Land

Aug-14

Nov-14

Feb-15

Aug-15

Aug-16

Aug-17

Aug-18

USA

0.25

0.25

0.25

0.75

1.75

2.75

3.75

Japan

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

Euroland

0.15

0.15

0.15

0.15

0.15

0.15

0.50

UK

0.50

0.50

0.75

1.00

1.75

2.75

3.75

Sverige

0.25

0.25

0.25

0.25

0.75

1.75

2.50

Norge

1.50

1.50

1.50

1.50

1.75

2.50

3.25

 

Sveits

0.13

0.13

0.13

0.13

0.13

0.13

0.50

SISTE NYTT

Siste meldinger