Hopp til innhold

KLP kaster ut fransk oljeselskap

Pensjonskassa, KLP, ekskluderer det franske oljeselskapet Total fra sine investeringer. KLP mener Totals virksomhet i Vest-Sahara er uetisk.

Kart over Vest-Sahara

Vest-Sahara er et omstridt territorium mellom Marokko og Algerie.

Foto: Støttegruppen til Vest-Sahara.

KLP, Kommunal Landspensjonskasse, vil ikke lenger ha et av verdens største oljeselskaper i sin investeringsportefølje.

Årsaken er oljeselskapets avtale med Marokko om å lete etter olje og gass utenfor kysten av Vest-Sahara.

– KLP mener Totals virksomhet på kontinentalsokkelen utenfor Vest-Sahara kan knyttes til brudd på grunnleggende etiske normer, sier Jeanett Bergan, leder for ansvarlige investeringer i KLP Kapitalforvaltning.

Bergan sier Vest-Sahara i praksis er annektert av Marokko.

Total har gjenopptatt letevirksomheten av olje- og gass utenfor kysten av Vest-Sahara. All virksomhet på kontinentalsokkelen utenfor Vest-Sahara knyttes til brudd på grunnleggende etiske normer, mener KLP.

I Financial Times oversikt over verdens største selskaper målt i markedsverdi, ble Total rangert som nummer 39 i 2012.

Globalt var det kun 12 selskaper som hadde større omsetning enn Total i 2012. Selskapet har 97.000 ansatte og opererer i 130 land.

Annektert av Marokko

Jeanett Bergan, leder for ansvarlige investeringer i KLP

Jeanett Bergan, leder for ansvarlige investeringer i KLP.

Foto: Johnny Syversen

Vest-Sahara er i dag i stor grad befolket av mennesker med marokkansk bakgrunn som har flyttet til området etter Marokkos de facto anneksjon av området.

Befolkningen i Vest-Sahara utgjør om lag 500.000 personer. Ca. 165.000 personer av områdets opprinnelige befolkning, sahrawiene, er fordrevet til flyktningleire i Algerie, hvor de lever under svært vanskelige forhold.

Marokkanske myndigheter har bygget en 2.500 km militært bevoktet mur gjennom Vest-Sahara, og muren er omgitt av minefelt med store mengder landminer.

Barrieren gjør det vanskelig for de fordrevne sahrawiene å bevege seg til de områder av Vest-Sahara som Marokko kontrollerer.

– Bryter ikke internasjonal rett

KLP har vært i kontakt med Totals hovedkontor i Frankrike.

– Selskapet har påpekt at de ikke bryter internasjonal rett, men det har vi heller ikke påstått, sier Bergan. KLP ekskluderer alle selskaper som driver utvinning av naturressurser i okkuperte Vest-Sahara.

KLP og KLP-fondene hadde til sammen investeringer i Total S.A. for ca 400 millioner norske kroner per 31. desember 2012.

Til sammenligning eide det norske Oljefondet ved utgangen av 2012 aksjer i Total for 14,5 milliarder kroner, tilsvarende 2,1 prosent av aksjene.

Bridgestone og FMC inn i varmen igjen

Men noen selskaper har blitt mer etiske ut i fra normene KLP praktiserer, der iblant Bridgestone Corporation.

Selskapet ble utelukket i desember 2006 på grunn av barnearbeid på en gummiplantasje i Liberia som eies og driftes av Firestone, Bridgestones heleide datterselskap.

Plantasjen er verdens største gummiplantasje og selskapet er en betydelig arbeidsgiver med over 6000 ansatte i et land som ellers preges av høy arbeidsledighet. Ansatte har en kvote for mengden gummi de skal tappe per dag. For å klare å oppfylle denne har mange hatt med seg barn og andre familiemedlemmer.

- Bridgestone har ryddet opp i problemene med barnearbeid og utelukkelsen oppheves dermed fra og med juni, sier Jeanett Bergan.

– Så det finnes selskaper som blir mer etiske?

– Ja, heldigvis, og Bridgestone er en av disse, sier hun.

I tillegg til Bridgestone er også FMC Corporation tatt inn i varmen igjen, og inkluderes fra 1. juni på nytt som et selskap som KLP kan investere i.

Det amerikanske kjemiselskapet FMC Corporation ble i juni 2010 utelukket fra KLPs og KLP-fondenes investeringsunivers.

KLP og KLP-fondene har også besluttet å oppheve utelukkelsen av FMC Corporation fra KLP og KLP-fondenes investeringer gjeldende fra 1. juni 2013.

FMC Corporation er ikke lenger kjøper av fosfat, og da heller ikke kjøper av fosfat fra Vest-Sahara.

AKTUELT NÅ